Egen arbeidsgruppe: Masterstudent Emilie Heiberg (29) er med i en gruppe som jobber med løsninger for SV-fakultetet i kjølvannet av ChatGPT.

ChatGPT skaper eksamensutfordringer for UiO

Inntoget av chatboten ChatGPT resulterer i hodebry for universiteter og høyskoler over hele landet. Nå vurderer UiO flere skoleeksamener for å buke med problemet.

Publisert Sist oppdatert

– De nåværende reglene er klare, men vi ser at ChatGPT kan medføre noen uklarheter om for eksempel bruk under hjemmeeksamen, sier Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning på UiO, til Uniforum.

Nå vurderer UiO å øke andelen skoleeksamener, men anerkjenner at kapasiteten i eksamenslokalene i Silurveien kan bli utfordrende. Stensaker er tydelig på at ChatGPT kan være et nyttig verktøy for studentene, men er samtidig opptatt av at tekstene som leveres skal være selvstendige.

Viserektoren har fortsatt ikke et klart svar på hva som blir den endelige løsningen, men forteller til Uniforum at alternativer som kortere eksamener eller en utvidelse av vurderingsformen vurderes.

SV tar grep

– Den langsiktige løsningen er ikke flere skoleeksamener, mener Emilie Heiberg (29).

Hun tar en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid ved samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) ved UiO. Hun er medlem av arbeidsgruppen "AI Task Force", som ble startet av fakultetet for litt under to måneder siden.

- Mitt inntrykk er ikke at studentene ønsker å jukse. Løsninger som ChatGPT er et effektivt hjelpemiddel som bør gå hånd i hånd med utdanning

Emilie Heiberg, masterstudent ved Samfunnsvitenskapelig fakultet

Gruppen jobber systematisk med kunstig intelligens og konsekvensene det har for utdanning, og har som mål å komme med retningslinjer og råd til SV-fakultetet. Heiberg representerer studentstemmen, og mener at ChatGPT kan være et nyttig verktøy.

– Mitt inntrykk er ikke at studentene ønsker å jukse. Løsninger som ChatGPT er et effektivt hjelpemiddel som bør gå hånd i hånd med utdanning, sier hun.

Konstant utvikling

De stadige endringene innenfor kunstig intelligens gjør det utfordrende for høyere utdanning. Nye oppdateringer og mer avansert teknologi gjør at universiteter og høyskoler må henge med om de skal klare å tilpasse vurderingsformene til ulike chatboter.

Heiberg mener derfor at den optimale løsningen er å justere oppgavene på SV-fakultetet.

– Fagene vi har krever at man drøfter og resonnerer. Man bør finne en løsning hvor man kan bruke kunstig intelligens, samtidig som man reflekterer. Per nå er studentene mest bekymret for hvilke konsekvenser det får for dem på eksamen. Det er ikke bærekraftig.

Kristiania er positive

Sarah Paulson er prorektor på Kristiania, og forteller i en e-post til Universitas at applikasjoner basert på ulike kunstig intelligens-teknologier er naturlige steg i den teknologiske utviklingen. Fokuset fremover vil derfor være å lære studentene mest mulig om de positive og negative sidene.

«Som med alle verktøy må studentene lære hvordan de kan og skal brukes. Ikke minst må de forstå begrensningSSene og fellene som man kan gå i ved å bruke dem» , skriver hun.

Skolen har i likhet med SV-fakultetet opprettet en arbeidsgruppe som ser på hvilke konsekvenser ny teknologi har for vurderingsformer som innleveringer og eksamener.

«Vi skal jobbe mer med dette før vi konkluderer, men vi ser at typen fag og vurderingsform vil påvirke hvordan ChatGPT og lignende modeller må hensyntas. Arbeidsgruppen som er opprettet ser blant annet på hvordan eksamensoppgaver kan og bør formuleres, slik at teknologien ikke blir til en vesentlig fordel».

Powered by Labrador CMS