Sjef for omtrent 61% av oslostudentene: Kalenderene viser både store forskjeller og noen likheter i hva de øverste lederne ved de to universitetene i Oslo gjør på daglig basis.

Flyturer, stabsmøter og turer til Brüssel:

Men hvor ofte møter de studentene?

Til sammen er de øverste leder for nesten 50.000 studenter. Likevel møtte de studentene under tjue ganger i fjor. Hva gjør egentlig rektorene?

Publisert Sist oppdatert

Den ene har 92 møter med ledelsen, den andre har 27. En av dem har 34 reiser med fly, motparten har kun 4. En av dem har 17 møter direkte knyttet til studentene, mens den andre har 10 – i løpet av et helt år.

Universitas har fått innsyn i kalenderne til Svein Stølen og Christen Krogh, rektorer ved henholdsvis Universitetet i Oslo (UiO) og Oslomet. Stølen er leder for Norges eldste universitet, med 7000 ansatte og 25.000 studenter. Krogh leder det andre universitetet i hovedstaden, som har omtrent 22.000 studenter og 2500 ansatte.

Sammenlagt er de de øverste sjefene for omtrent 61 prosent av Oslos studentmasse. Kalenderene viser både store forskjeller og noen likheter i hva de øverste lederne ved de to universitetene i Oslo gjør på daglig basis.

Tallene for Stølen gjelder for hele 2022, mens Kroghs kalenderoppføringer gjelder fra mars 2022 - da han tiltrådte som rektor ved Oslomet.

– En rektors viktigste rolle er å sørge for at universitetet oppfyller det et universitet skal gjøre, og det er utdanning, forskning og det å være til verdi for samfunnet, sier Oslomet-rektor Krogh når Universitas møter han på Pilestredet campus.

– Det kan man gjøre ved å jobbe regionalt, nasjonalt og internasjonalt, utdyper Krogh.

På Blindern har rektor Svein Stølen et mindre prosaisk syn på sin rolle.

– Jeg er først og fremst styreleder, det er en kjempeviktig rolle for en rektor. Samtidig er jeg ansvarlig for rektoratet og har personalansvar for universitetsdirektøren, sier Stølen.

Tilrettelegger: Christen Krogh, rektor ved Oslomet, mener at hans viktigste rolle er å sørge for at universitetet er til nytte for samfunnet.

Store forskjeller i flyreiser

Da Universitas møter Stølen i niende etasje på Lucy Smiths hus på Blindern, har han nettopp kommet tilbake fra Berkeley i California. Det var langt fra årets første flyreise. I fjor hadde han hele 34 flyreiser.

Til sammenligning hadde Krogh bare fire flyreiser fra mars til desember i 2022. Stølen forklarer dette med at rollen hans krever mye reising.

Jaja, sånn er det. Noen er mer opptatt av miljø

Christen Krogh, rektor ved Oslomet

– Det ligger blant annet i rektorinstruksen at jeg skal holde kontakten med resten av samfunnet. Samtidig gjennomfører jeg en del reiser fordi Universitets- og høgskolerådet spør meg om det, utdyper han.

UiO-rektoren mener en del av reisene hans må gjennomføres med fly. Det gjelder blant annet møter i Brüssel – som del av hans rolle som styreleder i The Guild.

Tilbake i Pilestredet har Krogh et annet syn på rektors reisevirksomhet. Det er likevel sånn at Krogh ikke tiltrådte før i mars 2022, og slik har tre måneder mindre med reising.

– Jaja, sånn er det. Noen er mer opptatt av miljø, sier Krogh, før han utdyper:

– I mitt første år har jeg vært mest opptatt av å jobbe i områdene som er nær universitetet.

Samtidig har jeg deltatt på møter via Teams, noe som ellers ville krevd reising, forteller Krogh.

– Så forskjellen skyldes ikke bare at dere ved Oslomet er mer opptatt av miljø?

– Vi er nok litt mer opptatt av det, og så reiser vi ikke bare for å reise. Jeg tror neppe jeg hadde hatt 34 flyreiser uansett.

Stølen understreker på sin side at han i tillegg til å være rektor ved UiO også er styreleder i The Guild, en samling europeiske forskningsuniversiteter med base i Brüssel.

– Vi har alltid vært tydelige på at UiO er et europeisk universitet, og vi er interessert i å se ut mot verden. The Guild kom som en baby til meg da jeg ble rektor, så har vi utviklet den til en av Europas største forskningspolitiske aktører, sier Stølen.

Rektoren understreker at det ikke er noen interessekonflikter mellom rollene på Blindern og i Brüssel.

Få møter med studentene

De to rektorenes kalender viser at Stølen har 17 oppføringer direkte knyttet til studenter eller studentdemokrati. Krogh har 10 lignende oppføringer – i løpet av et helt kalenderår.

Til sammenligning hadde Stølen 61 oppføringer direkte knyttet til pressesaker og 39 dekanmøter. Krogh står oppført med 27 møter med ledelsen og 34 oppføringer knyttet til transport. Begge sår riktignok tvil om tallene og mener at de møter studentene svært ofte utover det som er direkte oppføringer i kalenderen.

– Jeg tror man må skille mellom rektor og rektoratet. Universitetsledelsen skal treffe studentene mye, og det vil jeg mene at jeg gjør. Samtidig ligger det mye på Bjørn (Stensaker, viserektor for utdanning, journ.anm.), sier Stølen.

– Når jeg har forskningspolitiske møter så er representanter for studentene med. Når vi har livsvitenskapskonferanse så er studentene med, og når vi åpner Circle U så er studentene der med sine egne organisasjoner, utdyper UiO-rektoren.

På Oslomet fremhever rektor Krogh at studentene er representert i universitetets ledermøte og at han dermed møter studentparlamentets leder og hører studentenes perspektiv hver eneste uke.

Krogh mener han dermed treffer representanter fra studentdemokratiet langt oftere enn det kalenderen viser.

Til stede: – Universitetsledelsen skal treffe studentene mye, og det vil jeg mene at jeg gjør, sier Svein Stølen til Universitas.

– Jeg tror nok det blir en analyse av oppføringer av kalenderen mer enn noe annet, svarer Krogh på spørsmål om hans 10 oppførte møter med studentene.

– Synes du selv at det er nok arenaer hvor du treffer studentene?

– Vi jobber mye med studentene, nettopp fordi studentene er selve kjernen på universitetet. Jeg er samtidig opptatt av at studentene skal være representert ved alle de viktige punktene på universitetet, utdyper Krogh, og legger til:

– Jeg kommer nå rett fra et møte med Studentparlamentets arbeidsutvalg.

Om dialogen med studentdemokratiet sier Krogh at han opplever den som veldig god.

– Jeg opplever studentene som veldig konstruktive og kompetente. De er opptatt av det studenter skal være opptatt av, nemlig god utdanning og nasjonal studentpolitikk.

– Lenge siden jeg var student

Både Stølen og Krogh mener at rektoren skal være universitetets øverste representant. Men har de øverste lederne for universitetet egentlig et inntrykk av hvordan det er å være student i dag?

– Jeg snakker i hvert fall med studentene om det. Men det er klart at det er lenge siden jeg var student, så jeg er helt avhengig av å få den informasjonen fra andre, svarer Krogh.

Oslomet-rektoren legger samtidig til at han ønsker å være på studentenes lag.

– Grunnen til at jeg har alle disse møtepunktene med studentene er jo at jeg ønsker å gjøre det beste for Oslomet sine studenter og ansatte.

På Blindern er Stølen klokkeklar på at det å fremme Universitetet i Oslo utad, på mange måter er det samme som å fremme studentenes sak.

Jeg har passert 60, så det er klart at ting er veldig forskjellig i dag fra da jeg var ung

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

– Det er jo sammenfallende. Universitetet i Oslo er et universitet, og uten studenter er det ikke noe universitet.

Stølen understreker likevel at til tross for at han har tilbragt store deler av livet sitt på Blindern, så er ting annerledes i dag.

– Jeg har passert 60, så det er klart at ting er veldig forskjellig i dag fra da jeg var ung. Derfor er det så viktig at vi hører på studentene.

Statistikk fra kalenderene viser kun oppførte aktiviteter. Universitas tar derfor forbehold om at noen tall kan avvike gitt ulike kalenderpraksiser.

Powered by Labrador CMS