Bekymret: Ordfører i Oslo Marianne Borgen (SV) og Julia Giæver, 38. kandidat for Oslo SV, er bekymra for lav valgdeltakelse. De mener universiteter og høgskoler må gjøre mer for å engasjere studentene.

Bekymra ordfører ut mot rektorene:

Studiestedene har et spesielt ansvar

Det er ikke alle forunt å drive valgkamp på universiteter og høgskoler. Nå ber ordføreren rektorene tilrettelegge: – De må være mer proaktive.

Publisert

11. september er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge, og valgkampen kommer stadig nærmere. I mars kunne Universitas fortelle at partipolitiske studentlag opplevde seg uønsket på studiestedene i hovedstaden for å verve eller drive valgkamp. Nå har også ordfører i Oslo Marianne Borgen (SV) meldt seg på diskusjonen.

Universitas møter ordføreren på Frederikkeplassen. Hun forteller at det er to ting som slår henne når hun er på Blindern. Det første er at trærne har blitt mye større siden hun studerte her på 1970-tallet. Det andre er at alle veggavisene er borte. At de politiske budskapene har forsvunnet fra veggene, bekymrer ordføreren.

Ber rektorene gi tydelig signal

Borgen forteller at hun ble bekymret etter å ha lest Universitas’ sak i mars. Ordføreren tok da initiativ til et møte med rektorene på Universitetet i Oslo (UiO), BI, Høyskolen Kristiania og Oslomet, med mål om å gjøre det lettere å stå stand ved studiestedene. Som ordfører er Borgen også leder av valgstyret i Oslo.

– Jeg er opptatt av at vi skal gjøre det vi kan for å sikre høy valgdeltakelse. Noe av det som bekymrer meg er at unge voksne benytter stemmeretten sin i mindre grad. Skal man ha et sterkt demokrati, må man ha høy valgdeltakelse, utdyper Borgen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var valgdeltakelsen blant dem i alderen 20–24 år på 47 prosent ved kommunevalget i 2019. Det var aldersgruppen med lavest valgdeltakelse. Borgen mener det er naturlig å se til universitetene og høyskolene for å gjøre noe med dette.

– Studiestedene har et spesielt ansvar, fordi det samler seg veldig mange unge mennesker her.

Det virker som at dette møtet med rektorene ikke var så tilfredsstillende?

– Jeg synes de sa mye klokt og var veldig positive. De ga inntrykk av at de vil legge til rette for valgkamp på studiestedene, men jeg synes likevel de må være mer proaktive og invitere partiene til campus, utdyper ordføreren, og kommer med en klar oppfordring til rektorene i Oslo:

– De burde sende et signal om at de ønsker politisk debatt og engasjement, og at alle partiene som stiller til valg er hjertelig velkommen på campus. Så får man håpe at mer politisk aktivitet genererer flere stemmer.

– Synes det er veldig dust

Skal man ha et sterkt demokrati, må man ha høy valgdeltakelse

Marianne Borgen, ordfører i Oslo (SV)

En som har fått oppleve problemene med å stå på stand på Blindern er tidligere leder av SV sitt studentlag Julia Giæver. Hun er student og Oslo SV sin 38. kandidat ved høstens valg.

Giæver sier at de opplevde det å stå på stand som en unødvendig komplisert prosess. Dette skyldes blant annet at alle som ønsker å stå på stand må være registrert som et studentlag ved universitetet.

– Jeg synes det er veldig dust at man må være et studentlag, det burde holde å være et politisk parti. Det gjør at de partiene som ikke har et aktivt studentlag mister muligheten til å drive valgkamp på studiestedene, sier Giæver.

Både hun og ordføreren understreker at det er bred politisk enighet om dette spørsmålet.

Så dette handler ikke om at det skal bli lettere for SV å stå på stand?

– Nei, fra min side handler dette om et genuint ønske om å få opp valgdeltakelsen blant unge. Både høyre- og venstresida bør få mulighet til å vise frem sin politikk, og så kan hver enkelt student stemme ut ifra det, svarer Borgen.

– Vi i SV har et studentlag allerede, så vi kan stå på stand sånn som det er nå. Men forrige valgkamp så vi kun Rødt og Venstre et par ganger, og det er veldig synd, sier Giæver.

Du er ikke redd for at universitetene og høyskolene i Oslo skal bli mer politisert?

– Absolutt ikke. Alle studenter skal etter hvert ut og få seg en jobb. Politikk er like viktig på campus som ellers i samfunnet.

Ordføreren mener på sin side at et rikere politisk liv på campus vil kunne berike akademia.

Tar imot utfordringen

«Som alle andre heier vi på demokratiet, og som en akademisk institusjon har vi vært, og er svært opptatt av å kunne bidra til politikkutvikling og samfunnspåvirkning.»

Det skriver kommunikasjonssjef ved Handelshøyskolen BI Ole Petter Syrrist-Leite i en e-post til Universitas. Han legger til at dej evnlig arrangerer besøk med politikere fra hele det politiske spekteret.

«Vi har også tilrettelagt for stemme lokaler utenfor BI de siste årene. Politiske partier er velkomne til å benytte anviste plasser utenfor BI for å stå på stand før valget», avslutter Syrrist-Leite.

Rektor ved Høyskolen Kristiania Trine J. Meza skriver i en e-post til Universitas at de som en ideell stiftelse har som misjon å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling. Meza mener de også har et ansvar for å bevare demokratiet.

«Kristiania er derfor opptatt av å legge til rette for høy studentdeltakelse og engasjement, herunder politisk debatt. Vi har tatt imot utfordringen fra ordfører og vil tilrettelegge for stands i forbindelse med årets valg» skriver Meza videre.

Også Oslomet vil hegne om demokratiet. Prorektor Silje Fekjær skriver til Universitas at de gjerne inviterer partiene inn til campus.

«Vi ønsker å legge til rette for demokratisk deltakelse blant studentene og vil se på tiltak som kan bidra til å øke valgdeltakelsen, slik som politiske debatter og mulighet for å stemme på campus under høstens valg», skriver Fekjær.

Rektor Svein Stølen ved UiO skriver i en e-post til Universitas at de er opptatt av å legge til rette for politisk aktivitet og at de vil invitere partiene til å ha stand på Blindern. «Vi er glade for at ordføreren oppfordrer til mer aktivitet og vil følge opp dette», skriver Stølen.

Powered by Labrador CMS