Aksjonerer: Det ljomer av samiske kamprop utenfor flere departementer i Oslo når aksjonister denne uken har okkupert flere departementer

La fjella leve:

Okkuperer Olje- og energidepartementet

Miljøaktivister og samiske aktivister fortsetter å okkupere departementer i protest mot menneskerettsstridige vindturbiner på Fosen.

Publisert Sist oppdatert

«Baajh vaeride årrodh // La fjella leve».
Det ljomer av samiske kamprop utenfor flere departementer i Oslo.

Denne uken har aksjonister fra Natur og Ungdom og NSR-N, ungdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund, okkupert flere av regjeringens departementer i protest mot regjeringens motvilje til å rive vindturbinene på Fosen.

Det har nå gått over 500 dager siden Høyesterett erkjente at vindkraftverket på Fosen er ugyldig i lys av at det krenker artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Responsens vi har fått fra regjeringen så langt er tåkeprat

Aslak Heika Hætta Bjørn, aksjonist

Torsdag 27. februar fikk sameaktivistene nok av regjerningens avventede holdning, og marsjerte samlet inn i Olje- og energidepartementet. Der ble de værende helt til de natt til mandag kl. 03:15 ble båret ut av politiet. Likevel vil aksjonene fortsette, og øke i styrke, i dagene framover.

– Jeg synes det er feigt at de kommer inn og henter folk midt på natten, sier Aslak Heika Hætta Bjørn, som selv deltok i aksjonen i Olje- og energidepartementet natt til fredag.

Universitas møter Hætta Bjørn ved bakinngangen til samme departement, som aksjonistene har blokkert siden klokken syv mandag morgen. Et tyvetalls aksjonister, med og uten kofter, har siden samlet seg ved bakinngangen til Olje- og energidepartementet for å fortsette demonstrasjonen.

Hætta Bjørn mener at politiets nattaksjon var et forsøk på å unngå at media skulle få bilder av koftekledde samer som blir båret ut av departementet. Hætta Bjørn oppfatter dette som et av flere tiltak regjeringen har tatt for å isolere aktivistene og forteller videre at de slet med å få tilgang på mat og medisiner under oppholdet i departementet.

Studenter protesterer: Jack Schønberg (20) droppet forelesninger ved UiO for å vise solidaritet med samene fra Fosen. Her sammen med Greta Thunberg.

Kofter på vranga

Over 150 mennesker deltok mandag i markeringen mot vindturbiner på fosen. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg kom til Oslo natt til mandag for å delta i okkupasjonen av departementslobbyen, men ble nektet adgang av politiet.

I stedet måtte Thunberg stå og se på at 13 av hennes medaktivister ble slept ut og kjørt til politistasjonen. Det tok allikevel ikke lang tid før aksjonen igjen var i gang, denne gangen med mål om å sperre hele staten.

– Det gir meg mye håp å se alle menneskene her, selv om grunnen til at dere sitter her er skammelig, sa Thunberg i en appell til de fremmøtte.

Partiledere i Rødt og SV, Bjørnar Moxnes og Kirsti Bergstø, holdt også appeller til støtte for Fosen-samene. Talsperson i MDG Arild Hermstad fikk så vidt kommet i gang med sin før han ble avbrutt av leder av Natur og Ungdom Gina Gylver, som kom med beskjed om at politiet igjen var på vei og at det var på tide for aktivistene å lenke seg fast.

Vise mot: Sigve Fredriksen (20) mener vi må slutte å kalle ofre for menneskerettighetsbrudd modige, og heller ta opp kampen selv.

Sammen med samer i vrengte kofter og deres allierte lenket Thunberg seg fast til Olje- og energidepartementet. Hætta Bjørn forteller til Universitas at de vrengte koftene er et gammelt samisk symbol på uenighet.

– De viser ingen vilje til å følge opp dommen, som klart og tydelig sier at samenes menneskerettigheter er brutt. Responsen vi har fått fra regjeringen så langt er tåkeprat og viser at de ikke respekterer samenes menneskerettigheter. Derfor er vi her i dag.

Solidaritetslenker

Flere studenter hadde droppet forelesninger for å delta i aksjonen for samenes menneskerettigheter. Jack Schønberg (20) og Sigve Fredriksen (20) går begge på UiO og studerer henholdsvis filosofi, politikk og økonomi og profesjonsstudiet i psykologi. De mener studenter har et særskilt ansvar for å ta i bruk den aktivistiske tradisjonen til å stå opp mot urett, spesielt i situasjoner der menneskerettigheter blir brutt.

– Vi oppfordrer alle studenter som har muligheten til å komme hit for å stå i solidaritet med samene, selv om du kanskje går glipp av en forelesning eller to, sier Schønberg og Fredriksen når Universitas møter dem ved en av blokadene.

Begge er innstilt på å delta sivilt ulydig gjennom å lenke seg, til tross for at de risikerer bøter på over 10 000 kroner. For Schønberg er valget likevel enkelt:

– Slik saken er nå ser jeg ingen annen utvei. Menneskerettighetene til samene på Fosen har blitt brutt i over 500 dager og de kommer til å bli brutt i 500 dager til med mindre noen gjør noe.

– Vi sier ofte det er samene og urfolket som er modige. Selv om de helt klart er det, mener jeg dette må ta slutt og at vi istedenfor må begynne å bli modige selv. Samene skal ikke stå alene i kampen mot menneskerettighetsbrudd, sier Fredriksen.

Det er veldig lett å si at klimakampen skal være en dugnad, men jeg mener vi burde bli bedre på å skille hvem som har forårsaket hva

Margit Martinsen, talsperson i Grønn Ungdom

Kamp for rettigheter

I en tid hvor staten er under sterkt press for å redusere både landets klimautslipp og strømpriser, står ikke nedleggelsen av 151 vindturbiner øverst på regjeringens prioriteringsliste. I fremtiden forventes det flere konflikter mellom klima, natur og menneskerettigheter. Thunberg advarte i samme tale mot såkalt «grønn kolonialisme», som hun definerer som tiltak der urfolks landområder koloniseres for å nå klimamål.

Talsperson i Grønn Ungdom Margit Martinsen er enig med Thunberg om at klimakamp og menneskerettigheter må gå hånd i hånd. Martinsen forteller videre at hun er lei av at politikere kun bruker klima som et argument når det gagner landets brutto nasjonale produkt.

– Klimakampen skal aldri være noe som skal bryte med menneskerettighetene, mener Martinsen.

Martinsen er selv student ved internasjonale studier ved Universitetet i Oslo (UiO), og har jobbet med flere saker der klima har blitt brukt for å legitimere brudd på menneskerettigheter. Som eksempel trekker hun frem hvordan Marokko har begynt å bygge vindmøller på okkuperte områder i Vest-Sahara, for så å selge strømmen videre til et EU i energikrise.

– Det er veldig lett å si at klimakampen skal være en dugnad, men jeg mener vi burde bli bedre på å skille hvem som har forårsaket hva.

– Dette er på ingen måte en lett oppgave, men det er urettferdig at samene må gi opp deler av sin kultur og natur for å kompensere for klimautslipp de ikke har vært med på å skape, sier Martinsen.

Human klimakamp: Talsperson for Grønn Ungdom mener klimakamp og menneske- rettigheter må gå hånd i hånd.

Turbinenes fall?

I løpet av uken har det vært flere forsøk på å etablere en dialog mellom aksjonistene og regjeringen. Uenigheter i hvordan Høyesterettsdommen skal tolkes har ført til steile fronter mellom utøvende makt og demonstrantene.

På tirsdag tok olje- og energiminister Terje Aasland turen ned til eget departement for å møte aksjonistene. Der fikk han tydelig beskjed av aktivistene om at tiden for tomprat var over, og at staten må anerkjenne, og ikke minst avslutte, det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen.

Regjeringen og Aasland har til nå vært motvillige til å definere de 151 vindturbinene på Fosen som et menneskerettighetsbrudd, og har argumentert at Høyesterettsdommen ikke betyr at riving er eneste alternativ.

Hvilke andre alternativ som står for vurdering er ennå ikke avklart. Mens regjeringen sitter på bakrommet, øker demonstrasjonen i både styrke og antall. Det som begynte med en markering inne i departementet har nå spredt seg til et mål om å stenge hele staten.

– Det vi forventer av regjeringen er konkrete løfter om at saken skal følges opp, om når turbinene skal rives og hvordan naturen på Fosen skal tilbakeføres. Vi blir her så lenge det trengs, avslutter Hætta Bjørn.

For ordens skyld: Journalist Harald Nordbø har tilknytning til demonstrasjonene i Fosen-saken. Han har kun bidratt med redigeringsarbeid i denne saken.

Powered by Labrador CMS