Show: Gjennom det nye studietilbudet ved Fagskolen Oslo kan man nå lære seg blant annet lysdesign.
Show: Gjennom det nye studietilbudet ved Fagskolen Oslo kan man nå lære seg blant annet lysdesign.

Mangler driftstilskudd til sceneteknikerutdanning:

Må ta 2,5 mill fra sparebøssa

Sceneteknikere kan omsider få et utdanningstilbud. Men fagskolen mangler penger, og må ta fra sparebøssa i oppstarten: – Det vil bli strammere, sier rektor ved fagskolen.

Publisert

En utdanning for sceneteknikere har ikke vært tilgjengelig på seks år. Snart kan sceneteknikere derimot utdanne seg på Fagskolen Oslo.

Linjen «Sceneteknisk produksjon» har plass til 20 studenter og gir studentene 90 studiepoeng etter ett og et halvt år. Det har lenge vært et ønske fra bransjen om å få på plass et nytt helhetlig utdanningstilbud.

I fjor skrev Klassekampen at én av fire teknikere sluttet eller mistet jobben under pandemien. Initiativet til å starte en sceneteknisk utdanning kom allerede i 2020, meldte samme avis i juli.

Like før jul i fjor ble linja godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Det gikk imidlertid to år fra Fagskolen søkte til de fikk grønt lys. Men linjen mangler fortsatt driftstilskudd for oppstarten av studiet.

Fagskolen Oslo har derfor vært nødt til å finansiere den nye utdanningen selv. På lang sikt kan dette tære på fagskolens økonomi, sier fagansvarlig for linjen Hans Peter Jenssen.

– Fagskolen tar fra oppsparte midler som skulle gått til utvikling av studier og investeringer til nye studier. Det er ikke forsvarlig på lang sikt.

Kan bli dyrt

Ett kull sceneteknikerstudenter uten driftstilskudd vil koste Fagskolen 2,5 millioner kroner. Det opplyser rektor ved Fagskolen Oslo Kirsti Andresen.

For å ha råd til å drifte linjen, må de ta penger fra en disposisjonskonto, såkalt mindreforbruk, som egentlig skal gå til utvikling og investering, heller enn drift. Det kan få konsekvenser:

– Det vil bli strammere fordi vi ikke har noen reserver å ta fra hvis det skjer uforutsette ting som krever penger, sier Andresen på telefon til Universitas. Hun håper på at de vil få penger til driften etter hvert.

– Det er ikke noe som tilsier at vi skulle ha dette mindreforbruket, så det er en heldig situasjon, sier hun.

– Byråkratisk feil

Forsinkelsen har påvirket søkeprosessen, sier fagansvarlig Jenssen og beskriver mangelen på driftstilskudd som en byråkratisk feil.

– Vi tror dette er en direkte konsekvens av forsinkelsen fra Nokut. Godkjenningen kan ha kommet en dag eller to for sent til at kommunen fikk det med i budsjettet, sier Jenssen.

Fagskolen Oslo hadde allerede fått sine midler tildelt fra kommunen, da de omsider fikk godkjent utdanningen gjennom Nokut. Dermed ble ikke posten til sceneteknikerlinja med i beregningen.

Det bekrefter fagkonsulent Olav Befring fra Utdanningsetaten i Oslo kommune. Likevel er det et håp for den nyopprettede utdanningen.

«Vi har nå en søknad inne hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til 500 nye plasser som skal deles ut. I den forbindelse kan Fagskolen bli aktuelt, dersom vi får midler», skriver Befring i en e-post til Universitas.

Caroline Natland er seksjonssjef for studieprogram ved Nokut.

I en e-post til Universitas skriver hun at forsinkelsen kommer av økning i antall søknader om akkreditering av fagskoleutdanning og kutt i budsjettet.

«Med stram økonomi og knappe ressurser har vi ikke tilstrekkelig kapasitet til å behandle alle akkrediteringssøknader om fagskoleutdanning så raskt som vi gjerne skulle», skriver Natland på e-post.

– Ikke lett å lære seg selv

Et offentlig utdanningstilbud for sceneteknikere har ikke vært tilgjengelig i Norge på flere år. Tidligere tilbød Nordisk Institutt for scene og studio (NISS) sceneteknisk utdanning, men tilbudet ble nedlagt i 2014. Jenssen sier initiativet til utdanningen i Sceneteknisk produksjon kommer fra bransjen selv.

– Gjennom pandemien mistet bransjen 20 prosent av operativ kapasitet. Derfor er det et stort behov for rekruttering og kompetanse, sier Jenssen og fortsetter:

– Vi prøver å være en komplett utdanning for teknikere, slik at man kan jobbe for utleiebransjen, teatrene, TV-bransjen og i frie kunstfelt.

Lysdesigner Joakim Nordvik (19) ser behovet for en slik utdanning. Han har jobbet med både lys, lyd og scenerigging siden han var 14 år. Kunnskapen har han fått gjennom kurs i bransjen.

Nå studerer han prosjektledelse innenfor kunst og kreative næringer på Høyskolen Kristiania.

– De fleste er utdannet for lenge siden, og mange systemer har endret seg eller blitt digitalisert siden da. Mange er selvlærte og mangler noe av kunnskapen som trengs. Det er ikke alltid lett å lære seg lysdesign selv, sier Nordvik når Universitas møter ham på Campus Fjerdingen.

– Jeg hadde nok gått på en slik linje. Det var jo lysdesign jeg ville jobbe med, sier Nordvik.

Søker lærere på Facebook

Til tross for at fagskolen har ventet på godkjenning fra Nokut, er de ikke på etterslep:

– Vi jobbet som om vi hadde godkjenning, og har hatt normal progresjon i planleggingen, sier Jenssen. Tidligere denne måneden la Jenssen ut et Facebook-innlegg hvor han etterlyser undervisere og lærerkrefter «i form av lærere, forelesere, veiledere og praksisveiledere».

– Det er ingen stillingsutlysning. Vi vil samle interesserte personer som kan tenke seg å bidra. Studiet vil legge opp til en kombinasjon av faglærere, og det er ikke nødvendigvis faste ansatte de er ute etter, forklarer Jenssen.

De søker etter aktive bransjedeltakere på timebasis eller i prosjektperioder. En utdanning som aldri har blitt lagt før, krever lærertyper som ikke har vært lærere tidligere, ifølge ham.

Han utdyper at det er få folk med sceneteknisk erfaring og Praktisk-pedagogisk utdanning:

– Vi må drive et stykke nybrottsarbeid og finne dem som har lyst til å undervise i faget.

Powered by Labrador CMS