FÅR HJELP: NVH-studenter får motivasjonshjelp av eget studentutvalg for å takle høyt faglig press. NVH-studentene på bildet representerer ikke de motivasjonstrengende, etter hva Universitas er kjent med.
FÅR HJELP: NVH-studenter får motivasjonshjelp av eget studentutvalg for å takle høyt faglig press. NVH-studentene på bildet representerer ikke de motivasjonstrengende, etter hva Universitas er kjent med.

Stadig høyere stryktall ved NVH

Strykprosenten ved Norges Veterinærhøgskole har steget markant siden 2004. Forklaringen er omstrukturering og stort arbeidspress.

Publisert Sist oppdatert

Norges Veterinærhøgskole (NVH) opplevde fra 2004 til 2006 at den årlige strykprosenten økte fra 7,9 til 11,6 prosent, ifølge tall fra Database for Høgere Utdanning (DBH).

Det viser seg at det er vårsemesteret som trekker opp med sitt kjempehopp fra 7,6 prosent i 2005 til 15 prosent i 2006. Ifølge DBH er det fire konkrete emner som trekker opp gjennomsnittet:

# Allmenn Sykdomslære, fra 11,8 til 32,8 prosent.

# Cellebiologi, fra 13,1 til 25,5 prosent.

# Statistikk og epidemiologi, fra 15,5 til 37 prosent.

# Patologi, muntlig/praktisk eksamen – gammel reform, fra 5,8 til 50 prosent.

# Patologi, skriftlig eksamen – gammel reform, fra 9,6 til 33,3 prosent.

(Den høye prosenten på patologi skyldes et ensifret antall studenter på fagene.)

Intense studier

– Mye av dette sentrerer seg rundt omstruktureringen av de ulike undervisningsblokkene i forkant av 2006, sier konstituert studiesjef ved NVH, Ann Kristin Egeli.

– Hvorfor økte akkurat disse fire emnene så drastisk?

– En generell erfaring er at de mest omfattende fagene har vist seg å bli for intense for studentene. Høy pensummengde og få undervisningsuker har hindret den nødvendige modningsprosessen studentene trenger for å kunne tilnærme seg fagene, sier hun.

Etter tallenes tale så styret det som nødvendig å gå gjennom kvalitetssystemets studentevalueringer for våren 2006. Deretter begynte en omfattende restrukturering av NVHs studieplan. Resultatet ble omstrukturering av blokkstrukturen de tre første årene og endret eksamensforskrift. I tillegg ble det stilt krav om studiepoengproduksjon.

Stadig utvikling

Leder for Veterinærmedisinsk studentutvalg (VSU), Per Kristian Groseth, forteller at det jobbes jevnt for å bedre undervisningsforholdene.

– Vi har i samarbeid med studentutvalget jobbet mye med integrering av undervisning. Fagene som har nærmest tilknytning til hverandre skal samkjøres bedre i undervisningsløpet, sier han.

VSU har også fått i gang en ordning der eldre studenter er faddere for de nye i klinikken.

– Dette skal bidra til å motivere de yngre studentene som leser teorifag, sier Groseth.

Endringene ble iverksatt høsten 2006, og eksamensresultatene fra dette semesteret viser ifølge Egeli god fremgang. Hun er optimistisk til den videre utviklingen.

– Konkrete resultater for vårsemesteret 2007 er ennå for tidlig å fastslå, men tilbakemeldingene vi har fått fra studentene så langt er generelt sett gode.

Powered by Labrador CMS