VENTER OG VENTER: Ingrid Håøy Nygård har ventet på svar i syv måneder etter å ha klaget på en eksamenskarakter. -- For tre måneder siden fikk jeg høre at klagebehandlingen var i siste fase, men jeg har ennå ikke fått svar, sier hun.
VENTER OG VENTER: Ingrid Håøy Nygård har ventet på svar i syv måneder etter å ha klaget på en eksamenskarakter. -- For tre måneder siden fikk jeg høre at klagebehandlingen var i siste fase, men jeg har ennå ikke fått svar, sier hun.

Ventet sju måneder på ny sensur

Flere UiO-studenter har måttet vente urimelig lenge på ny sensur etter klager på eksamenskarakterer.

Publisert Sist oppdatert

*DETTE SIER LOVEN OM EKSAMEN, SENSUR OG KLAGER:*

  • Sensur etter eksamen skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
  • Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart, mens det ved skriflig eksamen må fremsettes krav om begrunnelse innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren.
  • Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
  • En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensurering benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager.
  • Karakterfastsetting etter ny sensurering kan ikke påklages.
  • Kilde: Universitets- og høgskoleloven

– Jeg tror jeg har vært inne på studentweb og sjekket om jeg har fått svar på klagen nærmere hundre ganger, sier bachelorstudent i materialer, energi og nanoteknologi, Ingrid Håøy Nygård.

Hun avla skriftlig eksamen i et introduksjonsemne i kjemi i desember i fjor, og sendte i januar inn en klage på karakteren. Etter syv måneder og tre purringer på e-post, har hun ennå ikke fått svar.

– Heldigvis har jeg ett år igjen på bacheloren, for hvis jeg skulle søkt inntak på master nå kunne den forsinkede karakteren ført til store problemer, sier Nygård.

I skrivende stund har hun nemlig ingen karakter i faget, da den opprinnelige karakteren ikke lenger er gjeldende. På studentweb står det bare «resultat sperret».

- Det er paradoksalt at universitetet opererer med strenge frister for studenters innleveringer, mens de selv kan bruke akkurat så lang tid som passer dem. Ingrid Håøy Nygård

– Jeg synes det er ganske paradoksalt at universitetet opererer med strenge frister for studenters innleveringer, mens de selv kan bruke akkurat så lang tid som passer dem, sier Nygård.

Finnes ikke regelverk

Ingrid Håøy Nygårds tilfelle er ikke unikt. Universitas har vært i kontakt med samtlige studentutvalg ved Universitetet i Oslo (UiO) og alle, med unntak av medisin og odontologi som kun opererer med bestått/ikke bestått, bekrefter at treg behandlingstid på klager forekommer.

Studentutvalget ved Mat.Nat-fakultetet kjenner i tillegg til Nygårds tilfelle til to studenter som har måttet vente i henholdsvis fire og seks måneder på svar.

– Og vi vet om mange som har måttet vente i nærmere to måneder, sier leder i matematisk-naturvitenskaplig studentutvalg (MNSU), Torkil Vederhus.

Ved juridisk fakultet har studentutvalget tatt opp problemene med treg behandlingstid med fakultetsledelsen.

– Mange av studentene hos oss baserer sitt videre studieløp på klagesensuren, og derfor kan sene svar på klager være et ekstra stort problem, sier leder for juridisk studentutvalg, Charlotte Nordbakken.

I universitets- og høgskoleloven står det ingenting om hvor lang frist utdanningsinstitusjonene har på seg på å behandle klager, og det mener Vederhus i MNSU er problematisk.

– Det bør absolutt innføres en eksplisitt frist, sier han.

Selvpålagt frist

Ifølge Monica Bakken, studiedirektør ved UiO finnes det ingen eksplisitt frist for hvor lang tid man skal bruke på ny sensur etter klage på en karakter, men universitetet forsøker likevel å overholde den fristen som gjelder for vanlig sensur: Tre uker.

– Dersom noen studenter har måttet vente lenge på svar på klager, skyldes nok det helt spesielle forhold, sier hun, og hevder at universitetets praksis når det gjelder svar på sensurklager fungerer som den skal.

Bakken presiserer imidlertid at det kan være vanskelig å alltid overholde denne selvpålagte fristen.

– I forbindelse med klagesaker må man opprette en helt ny eksamenskommisjon med minst én ekstern sensor. Det kan ofte ta tid, og kan føre til at behandlingstiden blir noe lenger. I tillegg leveres klager ofte inn i forbindlese med ferieavvikling, forklarer hun.

Institutt for kjemi beklager at Ingrid Håøy Nygård har måttet vente så lenge på å få svar på klagen sin.

– Forsinkelsen skyldes at den ene av sensorene rett og slett ikke har hatt tid til å skrive sin begrunnelse ennå, sier eksamenskonsulent ved kjemisk institutt, Lieu Thi Thuy Duong.

Powered by Labrador CMS