TIL TOPPS: Til tross for et stipendbeløp i toppsjiktet har bare én person meldt sin interesse for å forske på sametingsvalg. Det samiske flagget vaiet i vinden på Blindern på samefolkets dag 6. februar.

Bare én vil studere samevalg

To stipender på nesten 200 000 kroner hver skulle rekruttere masterstudenter til banebrytende sameforskning, men bare én har søkt.

Publisert Sist oppdatert

Sametingsvalg

  • Avholdes hvert fjerde år, samtidig med Stortingsvalg.
  • Alle samer som er registrert i samemanntallet har stemmerett. Per 31. mai 2005 var det 12 475 personer.
  • Det første sametingsvalget ble avholdt høsten 1989.

Det samiske flagget gikk til topps på Blindern under samefolkets dag fredag, men interessen for samisk valgforskning er heller laber.

– Skuffende, synes forsker Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning, som tilbyr stipender på hele 192 000 kroner til studenter som vil skrive masteroppgave om sametingsvalg. Saglie er ansvarlig for utlysningen og skulle gjerne sett at mer enn én person hadde søkt stipendene, som er utlyst ved læresteder som tilbyr statsvitenskap.

– Vi hadde selvsagt håpet på flere søkere, men visste samtidig at det er et begrenset antall personer som oppfyller søknadskravene, sier han.

Stipendiatene bør nemlig ha kjennskap til samisk kultur og språk, i tillegg til at de må være tatt, eller kommer til å bli tatt opp, ved et masterprogram i statsvitenskap eller beslektede studier.

Så store beløp på studentstipender er nok ikke hverdagskost. Forsker Jo Saglie ved Institutt for Samfunnsforskning

– Det er jo heller ikke alle personer som tilfredsstiller kravene som er interessert i valgforskning, sier Saglie.

Det er Forskningsrådet som finansierer studentstipendene via Samisk høgskole i Kautokeino. Ifølge Saglie har man benyttet Forskningsrådets veiledende satser når stipendbeløpene er satt til hele 192 000 kroner.

– Men så store beløp på studentstipender er nok ikke hverdagskost, medgir Saglie.

– Vi vurderte å utlyse doktorgradsstipender, men valgte å utlyse masterstipender i stedet for å øke antall potensielle søkere, utdyper han.

Institutt for samfunnsforskning åpner nå for at interesserte kan søke også etter fristen som gikk ut 26. januar.

Det er imidlertid ikke aktuelt å fire på søknadskravene; kjennskap til samisk kultur er fremdeles en forutsetning for å kunne motta stipend.

– Målet med stipendutlysningen er å bygge opp forskerkompetanse i det samiske miljøet. Det er dumt hvis bare folk uten tilknytning til det samiske miljøet skal forske på samisk kultur, sier Saglie.

Det er aldri tidligere blitt forsket systematisk på sametingsvalg. Innen samfunnsvitenskapelig forskning på det samiske samfunnet er det hovedsakelig gjort sosialantropologiske studier.

– Sametinget er en viktig institusjon innen det norske politiske systemet, og et svært viktig organ innen dagens samiske samfunn. Dette er helt klart et organ som det bør forskes på, sier Jo Saglie.

Powered by Labrador CMS