Færre studerer ved SiO-lærestedene

Antallet studenter ved SiO-lærestedene har gått drastisk ned de siste årene, viser nye tall fra SSB.

Publisert

Langt færre studerte ved de statlige SiO-lærestedene i 2007 enn i 2005, viser [tall som ble offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB)](1) i dag, torsdag. Mens Universitetet i Oslo, Kunsthøgskolen, Idrettshøgskolen, Arkitekthøgskolen, Veterinærhøgskolen og Musikkhøgskolen til sammen hadde 33 448 registrerte studenter i 2005 hadde antallet gått ned til 30 468 i fjor. Det tilsvarer en nedgang i studentmassen på rundt ni prosent.

Utviklingen fra SiO-lærestedene gjør også at tallene på landsbasis ser styggere ut enn de ville vært om disse lærestedene ikke hadde vært med i regningen. I 2005 var 181 498 studenter i høyere utdanning ved statlige utdanningsinstitusjoner, mens det i 2007 kun var 177 903 mennesker i høyere utdanning, en nedgang på to prosent. Hadde antallet studenter ved SiO-lærestedene vært uendret ville nedgangen på landsbasis kun vært på 0,3 prosent.

Dyrere studiepoeng

De nye tallene viser også at det koster å produsere studiepoeng. I 2007 var kostnaden for ett års studier, eller 60 studiepoeng som et års studier tilsvarer med normert studieprogresjon, 197 600 kroner, noe som er rundt 27 000 kroner, eller 16 prosent, mer enn i 2004.

Ingvild Reymert, leder i Norsk Studentunion (NSU), mener tallene viser at det trengs en ytterligere økning i midlene til høyere utdanning.

– Dette viser helt klart behovet for reverseringen av «hvileskjæret», men skal utdanningskvaliteten styrkes trengs en større satsing på høyre utdanning, sier NSU-lederen i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS