Lærerutdanning verst og best

Lærerutdanningen skilte seg ut da Samordna Opptak presenterte årets søkertall for høyere utdanning. Barnehagelærerutdanningen hadde størst nedgang, mens fem-årig lærerutdanning hadde størst oppgang.

Publisert

Les også: Søkerstorm til økonomifag

– Vi trenger ikke ungdom som syntes at treåringer er søte i en kort periode, vi trenger de som er dedikerte over tid for å jobbe som førskolelærere, sier Kristin Halvorsen, kunnskapsminister (SV).

Tidlig innsats

Mandag la Samordna Opptak, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, frem søkertallene for høyere utdanning for 2013. Halvorsen var stort sett fornøyd på pressekonferansen, men hadde en klar bekymringsmelding. -Vi trenger økt oppmerksomhet blant rekrutteringen til de som skal jobbe med de minste i barnehage og i barneskolen. Tidlig innsats er veldig avgjørende for hvordan man vil jobbe i utdanningsforløpet senere, sier hun.

Barnehagelærerutdanningen er den utdanningen av alle utdanninger totalt som hadde størst nedgang i antall søkere. Utdanningen har en nedgang på 18 prosent fra fjoråret.

I perioden 2008 til 2013 har Kunnskapsdepartementet, sammen med partnerne i norske skoler, gjennomført en rekrutteringskampanje for å få flere til å søke lærerutdanningene. Fra 2008 har det vært en søkerøkning med nesten 60 prosent. Kampanjene ser ut til å ha størst effekt på studier for å bli lærer for de eldre elevene og studentene. I 2012 hadde førskoleutdanningen en kraftig vekst i søkningen på 22 prosent, forklarer Halvorsen.

– Denne starten var ikke en trend. Vi hadde en vellykka kampanje i fjor, men vi henvendt oss nok for bredt. Halvorsen legger til at de derfor i år har målretta kampanjen mye mer, i håp om at de vekker oppmerksomheten til de som virkelig tror at førskoleutdanningen er noe for dem.

Høyere lønn

Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet (UF), mener det er urovekkende med barnehageutdanningen.

– Vi må i gang og se på konkrete tiltak, det holder ikke lenger med kampanjer, sier hun.

Lied mener lønn er et viktig punkt når det kommer til førskoleutdanningen. – Det er ikke tvil om at dette er en avgjørende faktor. Lønn er viktig for både kvinner og menn, men forskning viser at det er ekstra viktig for til menn.

– Har dere noen tiltak for å rekruttere flere menn?

– Vi har ingen konkrete tiltak for å få flere menn til førskoleutdanningen, men vi snakker varmt om at dette er viktig. Det er nettopp slike tiltak vi skal i gang med å diskutere nå.

Lied mener den omfattende reportasjen om de dårlige forholdene ved barnehagene i Norge som kom i vinter også kan ha noe å si for nedgangen i søkertallene.

– Denne situasjonsbeskrivelsen kom omtrent samtidig med søknadsfristen. Mange unge tenkte sikkert over hvordan det var å jobbe i barnehage av denne reportasjen, og at det var mange ufaglærte der, sier Lied.

Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, mener det ligger et stort behov i barnehageutdanningen.

– All usikkerhet rundt det å jobbe i barnehage har nok vært med på å påvirke søkervalget. Lønn har over tid vært et viktig moment, og der er det en stor jobb å gjøre, sier han.

Harberg mener at utdanningsbiten må komme på plass før matordninger, underholdning og alle de andre tingene. – Vi må passe på at kvaliteten er god, så de kan konsentrerte seg om utvikling og kompetanse, sier Harberg.

Positiv økning

Samtidig har lærerutdanningen den utdanningen med størst økning i antall søkere. Den femårige lærerutdanningen har nemlig en økning på 15 prosent fra i fjor. Hvis man trekker fra barnehagelærerutdanningen, var det en økning i søkertallene til den totale lærerutdanningen på 3.8 prosent.

– Langt flere har en positiv oppfatning av læreryrket nå enn tidligere. Det er en positiv økning totalt sett, men det gjenstår fremdeles å holde trykket oppe på dette området, sier Halvorsen.

Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet (UF), sier de kan glede seg over disse tallene. -Det er positivt at det er en generell økning, selv om vi skulle ønske den var enda større. Vi treffer ungdommen med vår påstand om at grunnutdanningen bør være på masternivå, sier Lied.

Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, etterlyser en mer attraktiv utdanning for lærerstudenter generelt. – Høyre har vært for den integrerte mastergraden til lærerutdanningen som nå har økt. Vi har i tillegg en oppgave å skape solide ordninger for etter- og videreutdanning.

Han vil at det skal lages egne karriereveier, der studentene blir belønnet for å ta ekstra utdanning for fordypning. – De eneste veiene du kan ta innen lærerutdanningen i dag er lektor og inspektør, men det vi trenger aller mest er folk som underviser, sier han.

Powered by Labrador CMS