Avgang fra egen lomme: Sisteåret avsluttes med Avgang 2023 for studentene ved Khio. Grunnet et stramt budsjett må studentene ta fra egen lomme før de trer ut, og blant annet bruke egne klær som kostymer.

Egne kostymer, ingen studieturer og færre prøver:

Khios pengetrøbbel går utover studentene

Et stramt budsjett fører til at Khio må kutte i alle avdelinger. Samtidig skal 200 avgangsstudenter levere avsluttende prosjekter denne våren. – Mange er frustrerte, sier leder av studentrådet.

Publisert

En svært viktig del av undervisningen til studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo (Khio) denne våren er Avgang 2023. Der skal mer enn 200 avgangsstudenter ved høgskolen vise fram sitt avsluttende arbeid.

Disse arbeidene – deriblant grafisk design, opera og dans – presenteres for allmennheten gjennom våren. Dette kommer samtidig som høyskolen er nødt til å gjennomføre enorme kutt for inneværende år.

– Kuttene startet allerede forrige semester, så har de bare blitt større og større dette semesteret.

Skolen burde kommunisert de økonomiske problemene tidligere

Kainat Jawaid, leder for studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo

Det sier leder for studentrådet ved Khio, Kainat Jawaid. Universitas møter henne på Kunsthøgskolens lokaler øverst på Grünerløkka. Jawaid forteller videre at det ble stans i alle studieturer og innleiing av gjestelærere.

Samtidig fikk studentene beskjed om at de måtte betale for en del materialer selv.

– Det er synd for kreative bransjer, som allerede er veldig vanskelig å komme inn i. Gjestelærere er viktig fordi de hjelper oss studenter med å bygge nettverk i bransjen, det samme kan sies om studieturer, utdyper Jawaid.

Lederen for studentrådet forteller samtidig at hun opplever at kontakten mellom elevene og skolen kunne vært bedre, men at den etter hvert har blitt bedre.

Universitas har tidligere skrevet om høye strømpriser og økt husleie, som har sendt Khio ut i økonomiske vansker. Samtidig fikk de 387,4 millioner kroner i statsbudsjettet, noe som var omtrent 51 millioner mindre enn skolen regnet med at de trengte for å drifte normalt.

I februar la styret ved skolen fram et svært stramt budsjett, der de blant annet vedtok å bruke alle reservemidlene på 24 millioner kroner for å spe på budsjettet for 2023. Nå er det klart at disse innstrammingene også får store konsekvenser for studietilbudet ved skolen.

– Jeg må være helt ærlig og si at det er vanskelig

Rektor ved Khio Markus Degernes er klar på at de hele tiden har prøvd å skjerme studentene, samtidig som de har måttet gjennomføre store kutt.

– Utgangspunktet er jo å skjerme det som er viktigst, nemlig å bedrive undervisning og kunstnerisk utviklingsvirksomhet, sier han på telefon til Universitas.

Samtidig understreker rektoren at de faglige ansatte må kunne jobbe med sin kunstneriske virksomhet for å være oppdaterte på sine områder.

– Når det har vært slike innsparinger på kort tid, påvirker det alle deler av Kunsthøgskolen. Det finnes nesten ingen avdelinger som har unngått å få kutt, sier han. Degernes er i tillegg tydelig på at det er svært utfordrende å sikre kvalitet i undervisningen, samtidig som man må gjennomføre store kutt – særlig når tiden er kort.

– Jeg må være helt ærlig å si at det er vanskelig, det har også dekanene vært tydelige på. Studiekvaliteten skal jo heller ikke bare opprettholdes, den skal også utvikles, sier Degernes.

– Hvordan gjør man det med et så stramt budsjett?

– Der er igjen tiden viktig. Når man skal spare så mye penger på så kort tid, så må man bare få budsjettet til å gå opp. Deretter må man finne nye løsninger ut ifra det.

Rektoren legger til at de faglige ansatte på Khio har så mye kompetanse og kvalitet, at han er helt sikker på at de kommer til å ha fortsatt høy kvalitet i undervisningen.

– Men vi må få mulighet til å jobbe med dette over tid, sier rektoren.

Får store konsekvenser for avgang

På Operahøgskolen, som er en del av Khio, har de vært nødt til å gjennomføre store kutt i avgangsforestillingene.

– Vi er en avdeling som allerede har et ekstremt stramt budsjett, så det slår veldig hardt ut på oss, sier dekan ved Operahøgskolen Anna Elisabet Einarsson.

Hun sier at de ligger langt under budsjettene til de andre operautdanningene i Skandinavia og at de dermed må spare på alt.

– Blant annet må studentene bruke sine private klær ved forestillinger, de må spille uten scenografi og med færre prøver, utdyper dekanen. Hun forteller også om dramatiske kutt i andre deler av høgskolens virksomhet.

– Vi har kuttet drastisk i antallet undervisningstimer, og selvfølgelig helt kuttet ut velferd, kompetanseutvikling for ansatte og studiereiser for studentene. Til tross for de drastiske kuttene sier Einarsson at de forsøker å skjerme studentene fra det verste, samtidig som de prøver å løse situasjonen på andre måter.

Blant annet har de inngått avtaler med Kringkastingsorkesteret (KORK) og Oslo Filharmonien, samtidig som de har søkt finansiering gjennom EU og Erasmus. På spørsmål om dette i det hele tatt er gjennomførbart er Einarsson alvorlig i tonen.

– Vi er på bristepunktet nå, sier hun.

Tøffe tider: Kainat Jawaid forteller at mange studenter på Khio er nervøse for tiden som kommer. Snart venter flere avgangsutstil- linger, men flere må ta fra egen lomme grunnet kutt.

– Studentene brenner fremdeles for faget sitt

Tilbake på Khio er også Jawaid, som selv studerer grafisk design, bekymret for avgangsprosjektet.

– Design er den største avdelingen, men jeg vet at den ikke akkurat får mest penger per student. Vi må dekke materialer til prosjektet selv, og dermed blir det dyrere å gjennomføre, sier Jawaid, før hun fortsetter:

– Samtidig påvirker det hva man kan gjøre, og jeg er redd det hindrer studenter i å gjennomføre det prosjektet de egentlig har lyst til.

Studiet preges av mye obligatorisk oppmøte, og dermed kan det være vanskelig å jobbe ved siden av. Hun sier at et bachelorprosjekt lett kan koste flere tusen kroner å gjennomføre. Til tross for dramatiske kutt og store endringer for avgangsstudenter virker det å være en viss grad av optimisme blant studentene.

– Jeg opplever at studentene fortsatt er motiverte og mange brenner for faget sitt. Men jeg tror nok mange er frustrerte og nervøse for tiden som kommer.

På Operahøgskolen er Einarsson mer delt i sin bekymring, særlig på spørsmål om alle disse kuttene kan påvirke studentenes videre karriere.

– Jeg tror ikke det vil få noen konsekvenser på kort sikt. Men hvis man fortsetter å nedprioritere utdanningene på denne måten, så vil det garantert få drastiske konsekvenser.

Powered by Labrador CMS