På reisefot: Juliana Vårvik er student på Blindern og pendler flere ganger i uken fra bosted på Lillestrøm.

Vil ha nattbuss: 

– Kjipt å alltid være den som drar først hjem

Lillestrøm som studentby har blitt et satsingsområde. Likevel holder kollektivforbindelsen til Oslo studenter igjen fra å bli boende i byen.

Publisert Sist oppdatert

I fjor åpnet SiO Lillestrøm Studentby med 300 nye studentboliger. De har fortsatt å trykke på gassen, og bygger nå ut tomter for å huse ytterligere 210 studenter.I tillegg har Oslomet besluttet å bygge sitt nye Campus på Romerike, på klar oppfordring fra Kunnskapsdepartementet. 

Likevel er det én ting studentene har å utsette på studielivet på Lillestrøm. For mens det på dagen er hyppige avganger og 10 minutter reisetid med kollektivtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm, er det langt vanskeligere på nattestid. 

Man må sørge for at studentene kan delta i alle deler av studenttilværelsen

Karl Magnus Nyeng, leder i Velferdstingets Arbeidsutvalg

Det vil Velferdstinget (VT) gjøre noe med. Ifølge dem fører et skrantende kollektivtilbud på nattestid til at studenter ikke kan delta i studenttilværelsen på lik linje med de som slipper unna pendlinga. 

Juliana Vårvik (19) er enig. Hun studerer internasjonale studier på UiO, men bor i Lillestrøm. 

– Det er kjipt å alltid være den som drar først hjem fra fester eller annet sosialt, forteller hun.

Flytter til Oslo

I januar skal Vårvik flytte inn i studentbolig i Oslo etter å ha sett seg lei av den kronglete pendlingen. Hun opplevde at det var vanskeligere å etablere seg i studentmiljøet når hun bodde utenfor byen.

– Terskelen blir høyere for å delta på ting. Særlig i fadderuka gikk jeg glipp av mye på grunn av reiseveien hjem, sier hun.

Vårvik forteller også om venner fra Lillestrøm som i dag må avtale henting med bekjente når de er ferdige med kveldsskiftet på jobb i Oslo.

Utilstrekkelig tilbud

I hverdagene finnes det ikke et kollektivtilbud som i dag tar deg mellom de to byene gjennom hele døgnet. I helgene går det nattbuss, men da må pendlende studenter belage seg på bussbytte, én time reisetid og 35 stopp på veien.

Arbeidsutvalget i Velferdstinget mener dette skaper problemer for studenter som skal kombinere studier med arbeid og fritidsaktiviteter. Derfor vil de jobbe for ekspressforbindelse med kollektivtransport gjennom hele døgnet. Utvalget vil gi Ruter bestemmelsesrett over hva slags transport som skal tilbys, men leder Karl Magnus Nyeng slår fast at dagens tilbud ikke er tilstrekkelig.

Jobber på: Velferdstingets arbeidsutvalg mener kollektivtilbudet mellom Oslo og Lillestrøm må bli bedre.

– Arbeidsutvalget har sett konkret på tilbudet som leveres i dag, og vi har identifisert et behov på nattestid for å sørge for døgnkontinuerlig transport, sier han.

Nyeng hevder det er et voksende behov for dette tilbudet, og ber kommunene og tjenesteleverandør Ruten om å komme på banen. 

– Politisk ledelse nasjonalt har vist til at studenter i fremtiden må belage seg på å bo utenfor sentrum av Oslo. Da må man også sørge for at de kan delta i alle deler av studenttilværelsen. 

Det er kjipt å alltid måtte dra hjem først

Juliana Vårvik, student på internasjonale studier på UiO

Han viser til at Oslomet har valgt å legge store deler av tilbudet sitt til Lillestrøm, og at andre institusjoner ser ut til å følge etter.

– Dette er prosjekter som ferdigstilles langt frem i tid. Hvorfor vil dere innføre et slikt tilbud nå?

– Det er allerede bygget mange studentboliger i Lillestrøm. Her bor det studenter som er avhengige av deltidsjobber i Oslo sentrum, eller som ønsker å delta på sosiale ting på nattestid. Disse studentene må ivaretas, sier Nyeng.

Ingen utredning

Ruter er imidlertid ikke enige med VT-leder Nyeng. De er ansvarlige for kollektivtilbudet i Stor-Oslo og mener at dagens tilbud er godt. Med avganger fra tidlig om morgenen til sent på kvelden anser de at de tilfredsstiller studentenes behov. Likevel sier de til at det ikke har blitt gjort spesifikke utredninger på en eventuell ekspressforbindelse mellom Oslo og Lillestrøm.

«Det er i dag generelt svært få linjer med døgnkontinuerlig drift på hverdager», skriver de i en e-post til Universitas. 

De forklarer at de tre strekningene som i dag har avganger hele døgnet er tunge linjer som har flere roller.

Ruter peker på at markedsgrunnlaget og etterspørsel står sentralt i arbeidet når de vurderer nye tilbud. De understreker likevel at det ikke er de eneste hensynene de tar, og at behovene til ulike kundegrupper ofte balanseres i vurderingene. 

Arbeidsutvalgets foreslåtte resolusjon om døgnkontinuerlig bussforbindelse er foreløpig ikke vedtatt av Velferdstinget enda. VT fikk dessverre ikke tid til å behandle den under ukens møte, og saken ble dermed utsatt.

Tilbake på Blindern gleder Vårvik seg på sin side til å flytte til Sofienberg i Oslo og slippe unna pendlerlivet. Inntil videre leser hun til eksamen på biblioteket i Lillestrøm opptil flere dager i uken.

Powered by Labrador CMS