Uklare premisser: Siden midten av desember har Oline Marie Sæther (26) opprettholdt kommunikasjon med Kunnskapsdepartementet for å få klarhet i om forsknings- og høyere utdanningsminister ønsker å møte Studentparlamentet.

Borten Moe inviterte til møte i desember:

Stiller kun dersom det er på campus

Utdanningsministeren ble erklært uønsket på campus, men ønsker ikke å møte dem noe annet sted enn nettopp der.

Publisert Sist oppdatert

Vi ønsker ikke et dårlig forhold til ministeren vår

Oline Marie Sæther (26), leder for Studentparlamentet ved UiO

– Når vi får en invitasjon til et møte, følger vi det opp og forventer at den som inviterer også gjør det, sier leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) Oline Marie Sæther (26).

I desember kom det nemlig post til Studentparlamentets tilholdssted Villa Eika. Både i tradisjonell og moderne brevform inviterte forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) seg selv til et møte hos studentpolitikerne «når det skulle passe dere», ifølge Sæther.

Det var starten på en lengre periode med det parlamentsleder Sæther beskriver som utydelig og uforutsigbar kommunikasjon.

Bakgrunnen for brevet var resolusjonen studentparlamentet vedtok i november som erklærte statsråden Borten Moe for persona non grata. Vedtaket setter en praktisk hindring for møtet som Borten Moe ønsket å gjennomføre «hos dere», altså på campus.

– Vi har prøvd å si tydelig ifra. Budskapet med erklæringen var at ministerens oppførsel er kritikkverdig, sier Sæther på telefon til Universitas. Erklæringen gjorde det altså tydelig at ministeren var uønsket på campus.

Konflikt om premisser

Universitas har sett e-postutveklsingen mellom Studentparlamentets leder og statsrådens rådgiver Kari Grønskar Kobbernagel. Ifølge korrespondansen ønsker Borten Moe å diskutere «studentpolitikk og velferdsordninger».

Studentparlementet takket ja til invitasjonen fra statsråden, men på betingelsen av at møtet ikke kunne finne sted ved UiO eller Villa Eika.

Når vi får en invitasjon til et møte følger vi opp på det og forventer at den som inviterer også gjør det

Oline Marie Sæther (26), leder for Studentparlamentet ved UiO

Samme dag som invitasjonen var akseptert fikk de beskjed om at Kobbernagel raskt skulle komme tilbake til dem angående tidspunktet for møtet. Det var den 19. desember. Sæther mener situasjonen illustrerer bakgrunnen for kritikken.

– Vi ønsker ikke et dårlig forhold til ministeren vår. Men når vi får en invitasjon til et møte, følger vi opp på det og forventer at den som inviterer også gjør det.

I løpet av vinteren ba Sæther flere ganger om å få klarhet i om invitasjonen fortsatt gjaldt eller var trukket tilbake. Står den ikke lenger ved lag kan den heller «avlyses i sin helhet dersom det ikke lenger er ønskelig med et møte» ifølge e-posten fra parlamentslederen.

Insisterer på campus

På onsdag fikk Studentparlamentet et tydelig svar fra politisk rådgiver Signe Bjotveit (Sp). Universitas er også forelagt e-posten fra Kunnskapsdepartementet. Møtet må finne sted på campus, hvis ikke «blir det ikke noe møte i denne omgang», skriver Bjotveit.

Det begrunnes av Bjotveit med at ministeren vanligvis møter «representanter fra de ulike studentorganisasjonene på campus» og mener derfor at det er «ryddig at vi gjør det på samme måte med UiO-studentene». Det får Sæther til å reagere.

– Om det er møtestedet som er avgjørende for om ministeren ønsker å gjennomføre møtet, så synes vi det er rart, sier hun.

– Vi tenker at det viktigste er å snakke sammen uavhengig av hvor dette skjer. Et godt møte kan finne sted uavhengig av møtestedet. Men premissene for møtet får være opp til de som tross alt har sendt invitasjon, avslutter Sæther.

Powered by Labrador CMS