Aner ikke hvem som står bak:

– Krenkende og ubehagelig

Klistremerker med påstander om seksuell trakassering vekker oppsikt flere steder i byen. UiO kan ikke kommentere om det er hold i anklagene.

Publisert Sist oppdatert

– Hvorfor jeg er målet for dette, har jeg ikke peiling på. 

Det sier en professor ved UiO. Han er en av flere som den siste tiden har fått navnet sitt hengt ut på klistremerker rundt omkring i byen, med påskriften «seksuell trakasserer». Han ønsker å være anonym i denne saken. 

På klistremerkene står det også «UiO», etterfulgt av emneknaggene #jegtrordeg og #metoo. Universitas har kjennskap til at to nåværende UiO-ansatte og en tidligere ansatt er nevnt på slike klistremerker, men kan ikke utelukke at det er flere. 

– Har du noen gang blitt kontaktet av studenter eller ansatte ved UiO med anklager om seksuell trakassering?

HENGES UT: Disse klistremerkene blir brukt for å henge ut UiO-ansatte.

– Nei. Jeg er ikke i konflikt med noen. Det er absurd for meg, sier professoren og legger til at dersom klistremerkene er en spøk, synes han det er en stygg måte å prøve å være morsom på. 

Han understreker at han aldri har mottatt noen formelle varsler fra universitetet. 

Føler seg krenket

På lappene er også en pensjonert professor nevnt med tilsvarende påskrift. Ifølge ham er det minst 20 år siden han veiledet studenter. Ettersom påstandene er udokumenterte ønsker han å være anonym i saken.

– Hvordan oppleves det å bli hengt ut på denne måten?

– Jeg synes det er veldig krenkende og ubehagelig å bli dratt inn i dette.

Også han understreker at han aldri har vært involvert i noen sak knyttet til seksuell trakassering. Han aner ikke hvem som står bak lappene, men mener de er hengt opp for å skade ham, uten saklig grunn. 

– Det er åpenbart ondsinnet og uten noen rot i virkeligheten, sier han. 

Universitas har spurt UiO om de kan bekrefte at det aldri har kommet inn varsler mot de tre personene som er nevnt på klistremerkene. UiO opplyser at de ikke kan bekrefte eller avkrefte opplysninger om hvem som har varsler mot seg og ikke.

«Dette er fordi alle varslingssaker skal behandles fortrolig, og at identiteten både til varsler og de det eventuelt er varslet om ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig», skriver de i en e-post til Universitas. 

Det er åpenbart ondsinnet og uten noen rot i virkeligheten

Pensjonert UiO-professor

NEKTER: En av UiO-professorene mener at det ikke er noen mulighet for at vedkommende kan stå ansvarlig i slik sak.

De forklarer at presse og allmennheten kan be om innsyn i dokumenter knyttet til varslingsaker, som behandles etter reglene i offentlighetsloven, men at disse likevel er taushetsbelagte.

Advarer varslere

Førsteamanuensis ved Oslomet, Anja Sletteland, har forsket på Me too-fenomenet. Hun er kritisk til at noen har valgt denne uttrykksformen for å henge ut UiO-ansatte. Hun påpeker at UiO har et eget varslingssystem og sier hun lurer på om dette er et uttrykk for at varslerne mener at systemet ikke er godt nok. 

Sletteland forteller videre at denne type uthenging er ulovlig. Hun fraråder varslere å gjøre det på denne måten, fordi det kan underminere ens egen sak.

– Det kan bli et spørsmål om erstatningskrav overfor personene som blir hengt ut, dersom det får konsekvenser for dem. Selv om ærekrenkelse ikke lenger straffes under straffeloven, så er det forbudt under skadeserstatningsloven, sier hun.

Hun forklarer videre at seksuell ryktespredning også kan defineres som seksuell trakassering i henhold til lovverket. 

– Har man en sak som det er vanskelig å bevise, står man plutselig med motanklager som har konkrete bevis i form av klistremerker, sier Sletteland og legger til: 

– Jeg anbefaler alle varslere å gå gjennom riktige organer.

Sett på flere utesteder

Klistremerkene har blant annet blitt sett på to ulike utesteder i byen. Universitas har informert utestedene om klistremerkene som er hengt opp i deres lokaler. 

En i ledelsen ved det ene utestedet sier at han ikke liker uttrykksformen. 

– Det er en form for uthenging vi ikke støtter. Vi gjør vårt beste for å opprettholde et trygt sted for våre gjester. Jeg har personlig ikke sett klistremerkene, men hvis vi ser dem blir de fjernet umiddelbart, sier han. 

Daglig leder ved det andre utestedet sier at hun tar sterk avstand fra at folk bruker lokalene til offentlig uthenging. 

Jeg anbefaler alle varslere å gå gjennom riktige organer

Anja Sletteland, Me Too-forsker

«Jeg synes ikke noe om at gjester bruker våre lokaler til å henge ut andre mennesker på den måten som det er blitt gjort, uavhengig om det er sant eller ikke», skriver hun på e-post til Universitas. 

Tar situasjonen på alvor

Bruk av anonyme kilder i Universitas

Universitas har som hovedregel at kilden til informasjon skal identifiseres, i tråd med Vær Varsom Plakatens punkt 3.1. Likevel er det noen ganger nødvendig å anonymisere kildene. I denne saken er personene som er nevnt på klistremerkene anonymisert, hovedsakelig fordi påstandene som fremmes om dem er udokumenterte. Dersom påstandene om dem ikke stemmer, ville identifisering i denne saken representert en uforholdsmessig stor belastning for kildene. For å sikre deres anonymitet ble det også nødvendig å holde navnet på utestedene der lappene er sett, skjult.

Universitas har informert UiO om situasjonen. Universitetets organisasjons- og personalavdeling svarer på e-post at de ikke kjenner til denne konkrete saken, men at det er svært viktig for UiO at studenter og ansatte opplever en trygg studie- og arbeidssituasjon. 

«Uavhengig av sakens innhold og natur, tar vi avstand fra denne typen uthenging. Vi oppfordrer heller dem som mener seg utsatt for trakassering til å bruke de etablerte varslingskanalene, for eksempel Si fra-systemet». 

UiO har følgende måter å varsle på: 

Ansatte og ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiO kan varsle:

  • Muntlig eller skriftlig til nærmeste leder eller overordnet leder

  • Skriftlig gjennom varslingssystemet for ansatte

Studenter og ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO kan varsle:

  • Muntlig eller skriftlig til læringsmiljøkontakt på fakultetet

  • Skriftlig gjennom Si fra-systemet for studenter

Universitas har ikke lykkes med å finne ut hvem som har hengt opp lappene på de ulike lokasjonene i Oslo. Har du tips om saken? Kontakt oss anonymt på tips@universitas.no.

Powered by Labrador CMS