FORSKJELLSBEHANDLES: Grunnet en «unik avtale med Lånekassen» er American University of Norway i Moss det eneste amerikanske universitetet som får støtte til første år, eller såkalt «freshman year». (FOTO: Mossemøllene)

Lånekassekluss i Moss

Lånekassen gir støtte til American College of Norway i Moss, men ikke til samme utdanning i USA, på tross av at begge inngår i samme studieprogram. Nå lover Lånekassen opprydding.

Publisert Sist oppdatert
SKAL UNDERSØKE: Lånekassen vil undersøke om de gir støtte til studenter som ikker har rett til det, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.

Det er av og til slik at regelverket henger bitte litt etter virkeligheten. Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.

Norske studenter ved amerikanske universiteter har normalt ikke krav på støtte fra Lånekassen til førsteåret, det såkalte «freshman year». Dette fordi førsteåret ved universiteter i USA ikke er ansett for å være på universitetsnivå, da det tilsvarer sisteåret på videregående her i Norge. Derimot får man støtte fra andreåret, det såkalte «sophomore year», og ut.

Dette gjelder selv om du måtte ha kommet inn på prestisjetunge universiteter som Harvard, Yale eller Princeton, med ett unntak: American College of Norway (ACN) i Moss. Skolen er ikke godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som normalt godkjenner støtteberettigete utdanningsinstitusjoner i Norge. Imidlertid har skolen en såkalt «særskilt godkjenning» gitt av Kunnskapsdepartementet, i følge Lånekassen.

Delvis godkjent

Ifølge Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen, gjelder denne godkjenningen fra «sophomore year» og oppover.

– Men det har kommet opp at de mulig også gir støtte til freshman-studenter, sier hun.

– Men er det ikke Lånekassen som avgjør hvem som får støtte?

– Jo, men det er ikke så lett å skille mellom første- og andreårsstudenter. Vi må undersøke hvilket nivå utdanningen ligger på, før vi tar noen beslutninger.

– Har Lånekassen god nok oversikt over hvilke studiesteder den støtter?

– Jeg vet ikke helt hvor mange studiesteder Lånekassen støtter, men det er mange tusen. Vi mener at vi har en relativt grei oversikt, men det er av og til slik at regelverket henger bitte litt etter virkeligheten, sier hun.

Mjærum sier at Lånekassen har tatt kontakt med skolen, og at saken nå er oppe til vurdering. Hun er likevel klar på at freshman-studenter ikke har krav på støtte fra Lånekassen.

Visst om det lenge

Før jul tok Universitas kontakt med Krista Lauritzen, daglig leder ved ACN. Hun kunne informere om at ACN-kurset i Moss både kan brukes som freshman- og sophomoreyear. Hun syntes det var fint at Lånekassen nå tar en titt på forholdene ved skolen, «slik at vi kan få ryddet opp i eventuelle misforståelser», som hun selv uttrykte det.

LANGVARIG «MISFORSTÅELSE»: Kaja Schiøtz, rådgiver ved studieseksjonen ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener at Lånekassen har vært kjent med problemstillingen i lang tid.

Kaja Schiøtz, rådgiver ved studieseksjonen på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener at Lånekassen har vært kjent med forholdene ved ACN i lang tid. Hun mener det er opplagt at skolen legger opp til at studentene skal gå førsteåret i Norge, for så å fullføre i USA. Schiøtz viser til skolens egne hjemmesider, hvor det eksplisitt står at man «begynner utdanningen i Norge […] og fullfører den i USA». Det står dessuten at når studentene har fullført året ved ACN, så har de mulighet til å søke overgang til Universitetet i Nord Dakota som «second year students (sophomore)».

– Må kuttes

Videre står det at ACN har en «unik avtale med Lånekassen», og at man mottar samme sum i støtte som om man skulle studert ved et vanlig norsk universitet eller høyskole.

– Hvis du reiser til University of North Dakota, eller et annet amerikansk universitet eller college, og begynner på førsteåret der, får du ikke støtte. Hvorfor støtte et spinkelt program i Moss, undrer Schiøtz.

Schiøtz mener uansett at «freshman year» i USA og i Moss må sidestilles, slik at det heller ikke gis støtte til studenter som tar dette året i Moss.

Det lyktes ikke Universitas å komme i kontakt med representanter fra ACN før avisen gikk i trykken.

Powered by Labrador CMS