TRIST AMBASSADØR: USAs ambassadør Benson K. Whitney er opprørt og trist over nedgangen i antallet norske USA-studenter.

– Nok en spiker i kista

ANSA-president Anders Fjelland Bentsen er redd for at man ved å fjerne støtten til førsteårsstudenter ved American College of Norway i Moss, vil gjøre det enda vanskeligere for norske studenter å reise til USA.

Publisert Sist oppdatert
FOR FÅ NORDMENN: Anders Fjelland Bentsen, president i ANSA, sier at antallet norske studenter i USA er en tredjedel av hva det var på nittitallet, og at Lånekassens system er alt for rigid.

Norske helgradsstudenter i USA:

 • 1994-95: 2400
 • 1995-96: 2289
 • 1996-97: 2178
 • 1997-98: 2068
 • 1998-99: 1957
 • 1999-00: 1846
 • 2000-01: 1699
 • 2001-02: 1504
 • 2002-03: 1269
 • 2003-04: 1116
 • 2004-05: 982
 • 2005-06: 923
 • 2006-07: 878
 • (Per januar viser tallene for 2007-2008 at det nå er 790 studenter i USA. Endelig tall foreligger først i mars, men det kommer neppe til å stige betraktelig, ifølge ANSA).

  Kilde: ANSA

– Det er forferdelig sørgelig, og nok en spiker i kista for utdanningsmulighetene mellom USA og Norge, sier Anders Fjelland Bentsen, president i Association for Norwegian Students Abroad (ANSA).

Reaksjonen kommer etter at Universitas i forrige uke trykket en sak hvor det kom frem at Lånekassen gir støtte til førsteåret ved American College of Norway (ACN) i Moss, mens det derimot ikke gis støtte til tilsvarende «freshman-year» i USA.

Etter at saken kom på trykk i Universitas lovet Lånekassen at det skulle ryddes opp i systemet, og saken er nå til behandling. Det kan føre til at studentene ved ACN ikke lenger vil kunne få støtte fra Lånekassen.

Kraftig nedgang

Antallet studenter som velger å studere i USA har gått kraftig ned de siste årene, forteller Fjelland Bentsen.

– Vi trenger utvidelse av støtteordningene, ikke innskrenkninger. Dette går feil vei. Den optimale løsningen ville vært at alle fikk støtte, også de som går «freshman-year» i USA, sier han.

Benson K. Whitney, USAs ambassadør i Norge, uttrykker også sterk bekymring omkring den negative utviklingen.

– Jeg er veldig lei meg for dette. Det er et stort tap, sier han.

Ambassadøren har vært veldig opptatt av at norske studenter skal reise til USA for å studere, og legger stor vekt på at USA-studenter er essensielt for et godt forhold de to landene i mellom.

– Jeg er svært opprørt over reduksjonen i antallet norske studenter som reiser til USA. Dette er en reell fare for forholdet mellom våre land, sier han.

Sverige gir støtte

Kyrre Lekve, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet (KD), sier forslaget til ANSA om å gjeninnføre støtten til «freshman-year» er uaktuelt.

– Vi ønsker ikke å gjøre om på studiefinansieringen, som har til hensikt å ivareta kompetanse innen utdanning, sier han.

Fjelland Bentsen mener regjeringens argumentasjon ikke holder mål.

– Typisk for argumentasjonen til KD er at de alltid sier at de færreste europeiske land godkjenner freshman-året, og det er jo sant. Men faktum er at i for eksempel Sverige, er «freshman-året» støtteberettiget.

I følge den svenske lånekassen CSN, var det i andre halvdel av 2007 3307 svenske studenter i USA som mottok støtte. Dette er riktignok en nedgang fra perioden 2006-2007, hvor tallet var 3871, men fortsatt langt over det norske antallet.

– Et utrolig stort tap

Kyrre Lekve sier KD likevel ikke har til hensikt å følge Sverige i denne saken.

– Sånn fungerer ikke norsk politikk, vi har kompetanse i fokus, sier han.

Ambassadør Whitney er ikke i tvil om at Lånekassens manglende studiefinansiering kan få konsekvenser.

– Hvis vi mister alle menneskene med denne kompetansen vil vi også miste denne veldig viktige samarbeidsmuligheten mellom USA og Norge. Det ville vært et utrolig stort tap.

Lekve er imidlertid uenig med USA-ambassadøren:

– Jeg tror forholdet er mer robust enn som så, sier han.

Powered by Labrador CMS