Lurer Lånekassen: Studenter oppgir falsk adresse til Lånekassen, og mottar dermed borteboerstipend, selv om de bor hjemme hos foreldrene (illustrasjonsfoto).

Studenter svindler Lånekassen for 72 millioner

Flere studenter svindler til seg stipend fra Lånekassen. Nå vil Lånekassen øke intensiteten på kontrollene.

Publisert Sist oppdatert

I de mest alvorlige tilfellene stiller vi krav om umiddelbar tilbakebetaling av hele det uberettigede støttebeløpet.

Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen

Lånekassen

  • Lånekassen valgt ute 56 000 borteboende studenter som oppga en adresse så nær foreldrene at de egentlig kunne bodd hjemme.
  • Av disse 56 000, ble 1000 studenter fra 13 læresteder over hele landet, både offentlige og private, bedt om å dokumentere at de bodde borte, slik de hadde oppgitt til Lånekassen.
  • 4,5 prosent av de kontrollerte studentene kunne ikke dokumentere borteboerstatus. Dette betyr at Lånekassen kan ha blitt svindlet for 72 millioner kroner i 2011/2012. Regnestykket tar utgangspunkt i 56 000 av landets studenter, og gjennomsnittlig tildelt utdanningsstipend i (28 500 kroner).
  • Lånekassen delte ut mer enn 21,5 milliarder kroner til elever og studenter i Norge og utlandet i undervisningsåret 2011/2012.
  • 192 000 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge dette skoleåret. Dette inkluderer også elever ved folkehøgskoler, fagskoler, voksenopplæring osv.
  • Kilde: Lånekassen.

En omfattende kontrollaksjon fra Lånekassen viser at studenter kan ha svindlet til seg studiestipend for tilsammen 72 millioner kroner i forrige studieår. Svindlerne er studenter som utgir seg for å være borteboere ved å oppgi falsk adresse.

– Svindel er ulovlig, og studenter som jukser til seg penger på denne måten kan sammenlignes med nav’ere. Det finnes tilfeller hvor folk som har svindlet Nav har blitt dømt til ubetinget fengsel, sier Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI og ekspert på økonomisk kriminalitet.

Lukter lunta

Studenter som søker om støtte fra Lånekassen må oppgi om de bor hjemme eller ikke. Det er bare de som bor borte som har rett til å få omgjort lånet til stipend etter bestått eksamen.

Lånekassen gjennomførte nettopp en bokontroll, hvor de kontrollerte 1000 studenter som har oppgitt å være borteboere i inneværende studieår. 45 av de kontrollerte studentene, 4,5 prosent, kunne ikke dokumentere at de bodde borte. For et år siden var andelen 3,6 prosent.

Kan bli politianmeldt

Ifølge Lånekassen har det hittil ikke vært noen tilfeller av borteboer-svindel som har vært grove nok til at de ble anmeldt til politiet. De utelukker imidlertid ikke at det kan bli aktuelt i framtida.

Petter Gottschalk sier at en økning i slike svindel-tilfeller kan føre til at politiet kommer raskere på banen.

– Politiet er opptatt av å slå ned på tilfeller som virker undergravende på virksomheter, og dersom slike svindlere blir et mer utbredt problem, kan det bli mer aktuelt med politietterforskning, sier han.

– Økningen er uheldig

Gottschalk oppfordrer Lånekassen til å skjerpe kontrollvirksomheten ytterligere, for eksempel ved å opprette et kontrollorgan, slik Nav har gjort.

– Økningen fra fjorårets kontroll er uheldig, men samtidig begrenset, mener Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Hun sier at Lånekassen vil fortsette med kontrollene, og øke intensiteten. Alle tips som Lånekassen mottar, vil bli fulgt opp.

– Vi må hele tiden vurdere hvor strenge vi kan bli før det går utover det store flertallet av ærlige studenter. Strengere kontroll kan føre til mer byråkrati og et mer tungvint system for å bli støttemottaker. Systemet er basert på tillit, og det ønsker vi at det skal fortsette å være. Det er ikke aktuelt å innføre et eget kontrollorgan, sier Andreassen.

Kan kreve tilbakebetaling

En student som blir tatt for juks, kan miste rettighetene sine i Lånekassen. Studenten mister da retten til å motta støtte, betalingsutsettelse og rentefritak.

– Det vanligste er at studenten mister retten i like mange semestre som vedkommende har jukset til seg stipend. I de mest alvorlige tilfellene stiller vi krav om umiddelbar tilbakebetaling av hele det uberettigede støttebeløpet, forteller Andreassen.

Powered by Labrador CMS