Oslos mektigste studenter: Plass 20-11

Dette er andre del av Universitas' kåring av de 30 mektigste i student-Oslo. Neste uke kommer 10. – 1. plass.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunn: Dette er Universitas' maktkåring og slik har vi jobbet

Resten av listen: Plass 30 – 21 og 10-4(4)

20. Felicitas Scheffknecht (26)

Leder av Kulturstyret

I motsetning til de fleste internasjonale studenter har Scheffknecht klart å ta en lederposisjon i studentlivet det står respekt av. Scheffknecht styrer Kulturstyret, som bestemmer hvordan 3 millioner kroner skal brukes på studentkultur og foreninger i Oslo, og behandler 250-300 søknader årlig. Bak seg har hun flere år i Kulturstyret og besitter bred oversikt over hvilke foreninger som er det er vits å støtte. I tillegg er hun aktiv i linjeforeninger, pamp på SV-kjelleren på UiO og administrerer nettverket mellom kjellerpubene på UiO, kjent som Cosa Nostra. Som person kan hun være bestemt og streng, men er godt likt og respektert blant sentrale representanter i Velferdstinget. Samtidig er Kulturstyrets leder en viktig kontaktperson for studentledere fra de mindre høyskolene, som Idrettshøyskolen. Likevel har lederrollen hennes uforholdsmessig liten makt i forhold til hva stillingen burde innebære, men det er Scheffknecht som kan bestemme hvilke studentaktiviteter som har livets rett, og hvem som ikke har det.

19. Truls Sebakk (27)

Styreleder for SBIO og studentobservatør i BI-styret.

Som BI-studentenes overhode med sitteplass rundt styrebordet sammen med BI-rektor og næringslivstopper, har Truls Sebakk formelt sett en av de mest betydningsfulle posisjonene i Oslos studentpolitikk. SBIO er dessuten studentorganet i Oslo med størst budsjett, i tillegg til at BI er Oslos tredje største utdanningsinstitusjon. Sentrale kilder forteller at terskelen for å få gjennom saker på BI, som innføringen av kjønnsnøytrale toaletter, tilsynelatende er veldig lav. På BI utrettes ting tilsynelatende mye raskere enn på eksempelvis UiO. Sebakk har likevel vært alt annet enn synlig i mediene, og nettverket hans virker i stor grad å være begrenset til BI. Det er også utydelig hva BI-studentene ønsker å utrette utenfor BI. Men for de 14 000 BI-studentene i Oslo blir han en viktig skikkelse med potensielt mye innflytelse lokalt.

18. Aleksander Gjøsæter (23)

Sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon, tidligere leder av Velferdstinget

Aleksander Gjøsæter er ferdig som leder av Velferdstinget og flyttet til Bergen, men på ingen måte ute av gamet. Han er i dag sentralstyremedlem i NSO, men nyter kanskje mest innflytelse som en viktig rådgiver for mange andre studentpolitikere. «Alle» liker Gjøsæter, og mange nevner han som en de lytter til og ber om råd av. Han har også formet dagens ledelse i Velferdstinget. «Aleksander og Elisabeth (Holien) hadde avtalt sammen at Elisabeth skulle overta etter han. Han oppfordret henne til å stille», hevder kilder i Velferdstinget. Gjøsæter har neppe den største definisjonsmakten og tar ikke mest plass, men han er en viktig rådgiver med stort nettverk. Relasjonene og tilliten blant mange studentledere vil han nyte godt av i NSO.

17. Hans Christian Paulsen (26)

Universitas-journalist, tidligere studentparlamentsleder ved UiO

Hans Christian Paulsen kunne blitt en legende. Av ledelsen på UiO og i SiO blir han nevnt som en svært dyktig politiker med solid forståelse for sektoren og «en som ikke bare sier det viktige og riktige» og «en eksepsjonelt god studentleder». Paulsen steg i gradene, bygde opp en fanskare, gjorde mye riktig og lå an til å bli NSO neste leder, selve kronen i studentpolitikken. NSOs valgkomité ønsket han som leder, men slik ble det aldri. På veien mot toppen har Paulsen skapt flere motspillere som ikke alltid har hatt sansen for Paulsens stil og strategier. Likevel er han fremdeles uhyre relevant for mange i det nye arbeidsutvalget på UiO og studentpolitikken for øvrig. Nå har han tatt med seg kunnskapen, erfaringene og hemmelighetene til Universitas. Det blir spennende å se hvor det tar Paulsen.

16. Mads Andreas Danielsen (25)

Rektors løpegutt, pamp og styremedlem av Baroniet Rosendal

Mads Andreas Danielsen er et kjent navn for de fleste som har vært innom studentpolitikken de siste årene. Han er rett og slett kroneksempelet på en pamp, ikke minst gjennom å ha kapret et av de populære vervene i Baroniet Rosendal. Danielsen har i likhet med mange andre studentpolitikere bakgrunn fra AUF, og har vært president for Arbeiderpartiets studentlag i Oslo. Selv om det er over tre år siden Danielsen var ferdig som SP-medlem ved UiO, blir han av flere sentrale studentpolitikere nevnt som en å lytte til. Likevel er Danielsens tette bånd til rektoratet hans sterkeste kort: han var Svein Stølens studentrepresentant i rektorvalgkampen i vår og er den studenten som har hatt mest å si for den seirende rektorens politiske plattform.

15. Fam Karine Heer Aas (23)

Kommunikasjonsansvarlig i Velferdstinget og 1. vara i NSOs sentralstyre

Til tross for å komme fra bittelille Det teologiske menighetsfakultutet (MF) er Fam kjent for å ta stor plass i studentpolitikken. Hun kan være kompromissløs og vet godt hvordan det politiske spillet fungerer, forteller flere. Hun var også medvirkende i privatskole-nettverket som fikk Mats Beldo valgt til ny NSO-leder, som viser at hun ikke redd for å arbeide mot sine Oslo-kollegaer som ønsket Hans Christian Paulsen som leder. Nettverk er en av Fams fremste kvaliteter hvor hun har tilgang til mange mindre private skoler, NSO og resten av læreinstitusjonene i Oslo via Velferdstinget. Hun er spesielt opptatt av å snakke opp de små skolene og danne en motvekt til studentpolitikere fra UiO og HiOA. Det har hun ikke alltid lykkes med: «I Velferdstinget så Fam for seg ledervervet, men måtte akseptere understillingen som kommunikasjonsansvarlig», forteller flere kilder. Likevel besitter Fam posisjon- og definisjonsmakt og nyter mye respekt, og har gode relasjoner til både de private og offentlige institusjonene.

14. Sunniva Myrene Braaten (23)

Medlem av Høgskolestyre på HiOA, sentralstyremedlem i NSO og tidligere studentparlamentsleder ved HIOA

Braaten utviste politiske muskler tidligere i år da hun som studentparlamentsleder skviste ut ringreven William Sæbø fra arbeidsutvalget på HiOA, til manges forskrekkelse. Flere spådde at den upopulære beslutningen ville hindre henne en plass i NSOs sentralstyret og høgskolestyret på HiOA, noe som ikke skjedde. I dag representerer hun interessene til enormt mange studenter, og har antakelig mer innflytelse på HiOA enn hennes etterfølger Rune Kosaka. Det er også mindre avstand mellom studentpolitikere og ledelsen på HiOA enn for eksempelvis UiO, som gir studentpolitikerne ved HiOA relativt mer potensiell makt. Bortsett fra Sæbø-saken var ikke Braaten spesielt synlig som leder, og kilder spør om hun egentlig er bevisst på feltets uformelle makt. Til tross for et noe forsuret ryktet etter Sæbø-skandalen, har Braaten faktisk vist at hun fremdeles har mye innflytelse, både nasjonalt og lokalt.

13. Marianne Andenæs (27)

Tidligere NSO-leder

Marianne Andenæs gjorde seg bemerket som studentleder, og nevnes fremdeles av mange som en betydningsfull figur, selv om hun har pensjonert seg fra studentpolitikken. Hun skal ha et godt forhold til tidligere rektor Ole Petter Ottersen etter et år som studentleder på UiO, og flere kilder bekrefter at de to så og si har hverandre på speed dial. Kilder forteller at det også var Andenæs overtalelsesevner som fikk Ottersen over på studentenes parti i saker som nei til skolepenger for internasjonale studenter. I tillegg er hun et forbilde for mange yngre studentpolitikere. Tidligere studentledere er svært viktige rådgivere for dagens studentledere. Mange lytter når Andenæs snakker, og de fleste av hennes aller nærmeste er studentledere eller politikere i dag. Selv om hun ikke har like mye innflytelse etter at hun ble ferdig som NSO-leder, vil «Pampenæs» fremdeles påvirke mange etter sin egen tid i studentpolitikken.

12. Simen Flotvik Mathisen (24)

Leder for Gjestelista og daglig leder for Radio Nova.

Mathisen overrasket stort da han i løpet av ett år klarte å stable en helt ny studentparti-liste på beina, som umiddelbart stjal fire plasser etter årets studentparlamentsvalg ved UiO. Som den synlige og ledende skikkelsen bak dette brakvalget dominerte han studentparlamentskampen, og viste at han utvilsomt har et solid nettverk og en evne til å mobilisere, noe mange studentpolitikere i stor grad mangler. Som daglig leder for Radio Nova har han også slagkraft på Chateau Neuf, selv om Nova riktignok er et smalt og internt miljø uten spesiell betydning utad. Det er også uklart hvor handlekraftig den populistiske Gjestelista kommer til å bli i studentparlamentet. Tiden vil vise om Mathisen og Gjestelista vil klare å utrette noe mer enn stemmesanking, eller om de kun blir en brølete gjeng med eksponeringsbehov.

11. Emil Lundal (23)

Politisk ansvarlig i SBIO og representant i Velferdstinget.

Mange studentpolitikere på de private lærestedene ender fort opp med å bli konger på sin egen lille tue. Det gjelder ikke Emil Lundal. «Emil er kanskje det beste eksempelet på en studentpolitiker. Han prater godt for seg og er flink til å få med seg folk» sier en kilde. På årets NSOs landsmøte var Lundal ifølge en rekke kilder en sentral skikkelse i det mektige privatskole-nettverket, som trolig gjorde at finnmarkringen Mats Beldos ble valgt til leder av NSO, som skapte sjokk og vantro på Oslo-benken. Han kjenner mange i Oslo, både som BI-representant i Velferdstinget og med tilgang til Kunnskap Oslo som vara, i tillegg til å sitte i styret til Universitas. Lundal er åpenbart komfortabel med å jobbe i det skjulte, da han er usynlig for de fleste utenfor politikken. Men i studentpolitikken er den skjulte makten vel så viktig som den formelle. I tillegg er SBIO en organisasjon med mye penger, men det er uklart hvor mange av disse ressursene Lundal personlig har makt over. Likevel er det få som kan matche Lundals politiske teft og talent.

Les også om privatskolenes hevn: Slik var det skjulte spillet under NSO-valget

Powered by Labrador CMS