Kritiske til kutt: Designstudentene Per Roppestad Christensen (t.v), Maija Hauger og Hobbe Strömberg, er kritisk til forslaget om å kutte 30 studieplasser. De mener det vil svekke fagtilbudet på AHO.

Risikerer å miste 30 studieplasser

Mange reagerer på regjeringens forslag om å skrote halvparten av studieplassene ved AHOs designlinje. – Må kanskje redusere det faglige tilbudet, sier rektor.

Publisert

Regjeringen foreslår å fase ut studieplasser som ble opprettet under pandemien for å bøte på den høye arbeidsledigheten. Det kommer frem av forslaget til statsbudsjett for 2023.

Designlinjen på Arkitektur- og designskolen i Oslo (AHO) står i fare for å miste 30 plasser, og får med det halvert tilbudet sitt dersom forslaget vedtas. Med det må de også redusere det faglige tilbudet, som har blitt styrket de siste tre årene, ifølge studenter og ansatte Universitas har snakket med.

Nå reagerer de på hva de mener er et lite gjennomtenkt forslag fra regjeringen.

– Virker forhastet

– Ordningen med nye studieplasser blir kuttet før tiden. Den skulle egentlig vart et år til. Vi synes det er veldig dumt. Det er enorm etterspørsel etter designkompetanse, og det var jo grunnen til at man fikk 30 nye plasser i utgangspunktet.

Det sier designstudent Per Roppestad Christensen.

Han er en av mange studenter ved AHO som stiller seg kritisk til regjeringens kuttforslag. I statsbudsjettet for 2023, hvor kuttet foreslås, gis det ingen konkret beskrivelse av hvorfor studieplassene som ble opprettet i 2020 foreslås fjernet, annet enn at plassene ble innført midlertidig.

Hvis vi ikke får beholde plassene, må vi kanskje redusere det faglige tilbudet.

Irene Alma Lønne, rektor ved AHO

Også Maija Hauger mener det foreslåtte kuttet fremstår ubegrunnet. Hun er designstudent på tredje året.

– Vi er bevisste på at vi er i en tid hvor man gjør ganske harde prioriteringer, men likevel kjennes det som det foreslåtte kuttet er lite faglig begrunnet.

– Det å kutte i utdanning er generelt lite taktisk i møte med hardere tider, spør du meg. Det kjennes lite gjennomtenkt, sier Hauger.

Må kanskje redusere tilbud

Rektor ved AHO Irene Alma Lønne sier hun hadde håpet på å beholde de 30 nye studieplassene permanent. Hun sier det har skjedd store endringer på designlinjen etter at plassene ble opprettet.

– Kapasiteten ble doblet fra 30 til 60 plasser. Da er det ikke bare å fylle opp studenter. Det krever mye planlegging og rekruttering.

Lønne forteller at de har jobbet for å få flere studieplasser på designlinjen i flere år. Både fordi det ifølge henne er en samfunnsrelevant linje med mange søkere, men også fordi etterspørselen er stor blant arbeidsgivere.

Rektoren mener i likhet med flere av studentene at det foreslåtte kuttet fremstår ubegrunnet. Hun mener at regjeringen setter utdanningsinstitusjonene i en uforutsigbar situasjon, når de gir midler til nye studieplasser, for så å trekke dem tilbake.

– Det er et stort problem, og vi rekker ikke endre oss så fort. Det er ikke bare å fylle på med studenter. Det krever en del planlegging av en liten høyskole med spesialisert utdanning. Så situasjonen er lite forutsigbar for oss.

– På hvilken måte kan de nåværende studentene på AHO bli skadelidende av at halvparten av studieplassene forsvinner?

– Alle som er tatt opp skal få gjennomført sin utdanning. Men det er ganske vanskelig å rekruttere dyktige lærere i denne bransjen. Mange har fullt arbeid ved siden av. Hvis vi ikke får beholde plassene, må vi kanskje redusere det faglige tilbudet.

Skrev brev til Borten Moe

Nå har 30 studenter ved AHO gått sammen og skrevet et brev til Ola Borten Moe. Brevet er trykket som et leserinnlegg i ukas utgave. Her argumenterer de for at det foreslåtte kuttet i studieplasser er for svakt faglig begrunnet, og bør revurderes.

I brevet skriver de blant annet «design handler ikke bare om skandinaviske møbler med enkle linjer og såpevasket eik». Student Christensen utdyper for Universitas:

– Design er så viktig for innovasjon og omstilling, og etterspørselen er stor. Han understreker at designstudentene jobber med grønn omstilling, innovasjon og effektivisering. Designernes samfunnsbidrag er viktigere enn mange tror, mener han og sier behovet for designere er stort i både privat og offentlig sektor.

– Men kuttet er vel ikke helt unødvendig?

– Vi har forståelse for at det må gjøres kutt, men ikke på disse studieplassene. Det å gå tilbake på antallet studieplasser vil forverre fagmiljøet, som etter lang tids endelig har blitt styrket på designlinjen. Det vil være feil å snu på dette nå, sier Christensen.

Borten Moe maner til moderasjon

Universitas har kontaktet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe med spørsmål om hvorfor regjeringen nå vil kutte studieplasser som ble innført under pandemien. Han er på reise og kunne ikke svare på hvorfor blant annet studieplassene på designlinjen foreslås nedlagt.

I regjeringens budsjettforslag for 2023 skriver de at studieplassene som ble innført var et midlertidig tiltak for å bøte på den høye arbeidsledigheten. Videre heter det at regjeringen i 2023 vil bruke 329,2 mill. kroner av opptrapping av midler til studieplasser.

nder en konferanse i Trondheim i september adresserte Borten Moe behovet for innsparinger.

Til nettstedet Khrono sa Borten Moe at man nå må bruke mindre penger på grunn av den økonomiske situasjonen i Norge.

Powered by Labrador CMS