GIR PENGER: Tora Aasland, minister for forskning og høyere utdanning.

Gir 160 millioner ekstra

– Bør brukes til gjøre undervisningen bedre, sier Aasland. – Vil brukes til å redusere underskuddene vi allerede har, sier UiOs økonomidirektør.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble det offentliggjort at regjeringen øker sine bevilgninger til universiteter og høgskoler med 160 millioner kroner. Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, sier at det ikke ligger noen føringer på hva pengene skal brukes til, men hun håper at de vil bidra til å bedre undervisningstilbudet ved utdanningsinstitusjonene.

– Universitetene og høyskolene bør bruke de økte midlene til å tilby topp undervisning. I en anstrengt budsjettsituasjon har ofte kutt gått utover undervisningen. Denne ekstrabevilgningen gir mulighet til å følge opp studentene på en god måte. Midlene er ikke øremerket, men jeg forventer at de blir brukt på å styrke undervisningstilbudet.

Ikke bedre, bare mindre dårlig

Da regjeringen tidligere i høst [la frem statsbudsjettet for 2009](1) ble det [møtt med jubel fra det meste av utdanningsnorge](2), blant annet med tilbakeføring av det såkalte hvileskjæret fra perioden Øystein Djupedal var utdanningsminister, og tilskudd på 220 millioner kroner til bygging av nye studentboliger. Senere kom det imidlertid frem at man i statsbudsjettet ikke hadde tatt høyde for [økte lønnsutgifter og endrede pensjonsordninger](3). Ifølge beregninger fra Universitets- og høgskolerådet betyr det at de totale kuttene for sektoren vil komme på rundt 600 millioner kroner. Universitetet i Oslo (UiO) vil alene få et kutt på 100 millioner.

Pengene som kommer nå går inn på utdanningsinstitusjonenes budsjett for 2008. Det betyr at pengene vil komme utdanningsinstitusjonene til gode innen kort tid. Foreløpige beregninger fra økonomiavdelingen ved UiO viser at rundt 28 millioner kroner vil gå til UiO.

Marianne Gjesvik Mancini, økonomidirektør ved UiO, sier at pengene vil gå til å redusere underskuddene ved fakultetene.

– De fleste fakultetene har budsjettert med underskudd for neste år, noe som gjør at de må redusere sin virksomhet. Tilskuddet som kommer nå bidar ikke til noen styrking av tilbudet, slik Aasland sier at hun håper på, men heller at man kan redusere mindre enn det som opprinnelig var planlagt.

– Nytter å presse

Utdanningspolitisk talsmann i Venstre, Odd Einar Dørum, mener det er bra at regjeringen øker bevilgningene til høyere utdanning, men mener at de fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder satsindgen.

– Dette viser at det nytter å presse regjeringen, men Venstre understreker at det fremdeles gjenstår store kutt som regjeringen har påført universitet og høgskoler, sier Dørum.

Heller ikke leder i Universitets- og høgskolerådet, Jarle Aarbakke, er imponert over tilskuddene som nå kommer.

– Det er viktig at statsråden og regjeringen følger budsjettsituasjonen for sektoren opp i revidert budsjett for 2009. Dette dekker kun i underkant av halvparten av det som sektoren har tapt på lønns- og pensjonsøkningen, sier han med henvisning til de økte utgiftene som kom med lønnsoppgjøret og som ble kjent noen uker etter at neste års statsbudsjett ble lagt frem.

Powered by Labrador CMS