Trangt: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe understreker at statsbudsjettet er trangt, og inviterer studentlederne til møte i kjølvannet av fremleggelsen av budsjettet. - At det er uenighet og diskusjon skulle bare mangle, sier han.

Rapport fra studentpolitisk toppmøte:

Partene står støtt på sitt

Studentbevegelsen og regjeringen er totalt uenige om budsjettforslaget. Tirsdag møttes de til studentpolitisk toppmøte, men kom ikke til enighet: – Jeg har tro på at budskapet har gått gjennom, sier studentleder.

Publisert

Tirsdag 18. oktober inviterte statsråd for forsknings- og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) ledere fra studentorganisasjoner fra hele landet til studentpolitisk toppmøte i Statens representasjonsbolig. På vei inn til møtet blir statsråden møtt av 24 studenter med grønne t-skjorter. På t-skjortene står det #Stopp-skolepenger. Når Borten Moe nærmer seg, begynner de å «falle» en etter en.

Aksjon mot innføring av skolepenger

At det er uenighet og diskusjon skulle bare mangle

Ola Borten Moe , statsråd for forsknings- og høyere utdanning

Bakteppet er regjeringens foreslåtte utdanningspolitikk. For to uker siden la regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2023. Nå ønsker de blant annet at studenter utenfor EU og EØS skal betale skolepenger for å studere i Norge. Forslaget falt ikke i god jord hos studentbevegelsen og universitets- og høyskoleledelser, blant annet fordi regjeringen går mot prinsippet om gratis utdanning for norske og internasjonale studenter.

Når statsråden omsider ankommer, begynner studentlederne å lene seg mot personen ved siden av en etter en mens de sier «eyyy» og «weeii». Fallingen skal illustrere dominoeffekten fjerningen av gratisprinsippet for internasjonale studenter kan gi.

Domino: Studentlederne aksjonerte mot regjeringens forslag om å kreve skolepenger av utenlandsstudenter. Her foran regje- ringens representasjonsbolig i anledning toppmøtet.

Det er en rolig aksjon, og Borten Moe går med rolige skritt mot studentene. Han spør hvilke organisasjoner de representerer, før han lurer på om de ikke skal gå inn.

– Det er jo litt kaldt.

Trange tider

Selve møtet starter med en 39 minutter lang innledning av Borten Moe. Han presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett og understreker de store inndekningsbehovene staten har som følge av høye utgifter knyttet til krisetider, ettervirkninger av pandemi og krig. Han snakker om prisvekst, inflasjon og arbeidsledighet.

– Alle trenger bensin, strøm og mat, sier Borten Moe når han snakker om hvordan utgiftene for den jevne nordmannen har økt det siste året.

– Det viktigste for regjeringen er å få kontroll på inflasjon og holde renta nede, for det betyr mest for innbyggerne. Det er viktigst for de som har minst.

Etter statsrådens innledning går mikrofonen videre til Maika Godal Dam, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Først smeller hun til og utfordrer ministeren på manglende økning i studiestøtta. NSO har lenge kjempet for økt kjøpekraft for studentene og en lovfestet økning av studiestøtten.

– Å være student i dag er ikke det samme som det var. Da ministeren selv studerte, var studiestøtta det som tilsvarer 1,5 G. Jeg og mine medstudenter ber ikke om et liv i luksus. Vi ber om at dagens studenter får de samme vilkårene som dere før oss.

Så er det tid for en ny protest fra studentene.

– Det som overrasket oss mest, er at regjeringa foreslår å innføre skolepenger for internasjonale studenter, sier Godal Dam.

Prat og politikk: Studentlederne samles til studentpolitisk toppmøte. Beskjeden fra dem er tydelig - regjeringen skuffer i budsjettet.

Da reiser resten av studentene i salen seg og viser frem den grønne t-skjorta. Videre sier hun at det er vondt å se at regjeringen er villig til å innføre skolepenger for å spare 74 millioner kroner i statsbudsjettet.

Flere studentorganisasjoner kritiserer regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet, blant andre norske fagskolestudenter (ONF), Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) og International Students Union (ISU). ANSA spør statsråden om han ser verdien av at studenter studerer i utlandet og kritiserer at regjeringen ønsker å kutte i stipendandelen for studenter som studerer utenfor Norden, slik budsjettet foreslår. I dag kan utenlandsstudenter få opptil 70 prosent i stipend, men det er foreslått å kuttes til 40 prosent.

– Ikke overdriv

Borten Moe står imidlertid søtt på prioriteringene i budsjettforslaget, til tross for tordentaler fra podiet. Han viser igjen til de trange tidene:

Å være student i dag er ikke det samme som det var

Maika Godal Dam, leder i Norsk Studentorganisasjon.

– Skal vi ivareta samfunnets kompetansebehov og gi våre egne mulighet til klassereise eller være det eneste landet i verden som tilbyr gratis utdanning til alle? Svaret gir seg mer eller mindre selv, sier han.

Han tar også til orde for dagens studiestøtte. NSO har lenge krevd en økning for den generelle studentmassen. I dagens budsjettforslag foreligger det en justering av støtta på 328 kroner i måneden per student. Regjeringens neste løfte for studenter er å innføre tolv måneders støtte for studenter med forsørgeransvar, ifølge ham.

– Det er en viktig prioritering, og det er riktig at vi som samfunn bruker penger der først. Jeg har ikke sagt at det ikke under noen omstendigheter blir aktuelt å øke studiestøtta.

Borten Moe gjentar at budsjettet er stramt og at det må kuttes et sted. På spørsmål fra ANSA om hvorfor de kutter i stipendandelen til norske studenter utenfor Norden, svarer han følgende:

– Forslaget er forsvarlig fordi det blir samme stipendandel gjennomgående, 40 prosent for norske studenter i Norge og studenter i utlandet. Det gjør ikke noe med likviditeten under studieløpet, men man får litt høyere gjeld.

Han ber også studentene om å ikke overdrive konsekvensene av forslaget.

Et viktig møtepunkt

Leder av NSO Godal Dam sier til Universitas at hun er fornøyd med møtet.

– Jeg har tro på at budskapet har gått gjennom, sier Godal Dam.

Studentlederen forteller at hun ble rørt av de andre studentledernes engasjement.

– De reiser seg opp sammen med meg og er tydelige på at man er uenig med regjeringens prioriteringer. Det varmer det studentpolitiske hjertet mitt.

Det er Kunnskapsdepartementet selv som har tatt initiativ til møtet.

– Jeg setter stor pris på at statsråden inviterer, og vi håper statsråden setter pris på debattene og diskusjonene vi har om statsbudsjett og studentbolig.

Det gjør han, skal vi tro Borten Moe selv. Han forteller Universitas at både toppmøtet og dialog med studentorganisasjonene er viktig for ham og departementet.

– Vi bruker mye tid på å treffe studenter og sektoren for øvrig. Det har vi med oss og bruker i arbeidet videre. Møtene er en viktig arena for informasjonsinnhenting og dialog.

– Det ble tydelig i dag at studentlederne er uenig med mye i forslaget deres til statsbudsjett. Vil du gjøre endringer etter tilbakemeldingene i dag?

– At det er uenighet og diskusjon skulle bare mangle. Det er ingen statsbudsjett der det ikke er uenighet. De forslagene vi har lagt frem er et godt budsjett som gir flere muligheten til å studere og ta den utdanningen de ønsker. Et samla statsbudsjett er en totalprosess, avslutter Borten Moe.

Powered by Labrador CMS