DYRERE KOMPENDIER: -- Uholdbart, mener Torkel Nybakk Kvaal og Maria Veie Sandvik.

Protesterer mot prisstigning

Studentparlamentet raser mot universitetsledelsens forslag om å skru opp kompendieprisen med en tredjedel.

Publisert Sist oppdatert

Kompendier

 • Gjennomsnittspris for et kompendium er 188 kr.
 • 34% dyrere pris betyr en økning på gjennomsnittlig 64 kr. kompendiet.
 • Billigste kompendium koster 16 kr. og dyreste 498 kr.
 • Slik beregnes kostnadene per side i kompendiet:
 • Unipub- avgift 0,27

 • Direkte klarering 0,11
 • Skanning 0,16
 • Vederlag til Kopinor 0,28
 • Reprosentralen, lønnskostnader 0,07
 • Reprosentralen, trykk 0,20
 • Reprosentralen, innbinding 0,04
 • Kopiutsalget 0,21
 • Sum 1,34

På Universitetet i Oslo (UiO) sitt neste styremøte, torsdag 11. mai, skal det avgjøres om kompendiene for fremtiden blir 34 prosent dyrere.

Blir forslaget vedtatt, betyr det at du fra høsten av må ut med 169 kroner ekstra for de dyreste kompendiene, som nå koster 498 kroner.

– Dramatisk for studentene

Studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik mener at dyrere kompendier er svært uheldig.

– At det blir så mye dyrere er dramatisk for studentenes økonomi. Dette underskuddet burde Universitetet ha forutsett tidligere. Jeg frykter at dette i verste fall vil gjøre UiO mindre attraktivt som studiested fordi det blir dyrere å studere her, sier hun.

Heller ikke Torkel Nybakk Kvaal, studentrepresentant i Universitetsstyret, er særlig begeistret for forslaget.

– Dette er rett og slett snikinnføring av skolepenger, sier en oppgitt Nybakk Kvaal.

Dekker underskudd

Forslaget ble lagt frem av universitetsdirektør Hanne Harlem, og har allerede fått støtte fra rektor Geir Ellingsrud.

– Prisene på kompendiene har stått stille i mange år nå. Dermed er en økning i prisene naturlig, sier Ellingsrud til Universitas.

Grunnen til at Ellingsrud og hans kompani ønsker å skru opp prisen er at UiO går med et underskudd på 3,9 millioner kroner til blant annet Kopinor. Hittil har UiO gått ut fra at det koster 1 krone å produsere en side i kompendiet. Den reelle kostnaden ved produksjon og salg er 1 krone og 34 øre.

– Det vi gjør nå, er å justere opp den for lave utgangsprisen, noe vi burde gjort for lenge siden. I tillegg justerer vi for den generelle kostnadsøkningen, sier seniorrådgiver Svend-Erik Svendsen i Økonomi- og planavdelingen.

Flere utskrifter?

Studentparlamentet mener at studentene må få mer stipend dersom studentenes utgifter til pensum blir dyrere.

– Kunnskapsdepartementet bør ta konsekvensene av kvalitetsreformen, der flere skal fullføre studiet over kortere tid. Det gir økte kostnader for studentene i form av pensummateriale. For å imøtegå dette må departementet sette opp stipendandelen – jeg ser ingen annen løsning, sier Veie Sandvik.

Et annet forslag som fremmes av universitetsdirektør Hanne Harlem er å øke utskriftskvoten med 100 utskrifter, til 250 utskrifter.

– Er den økte utskriftskvoten en kompensasjon for dyrere kompendier?

– Ja, man kan si at de utjevner hverandre, siden disse sakene behandles på likt, sier Ellingsrud.

Torkel Nybakk Kvaal synes forslaget er gledelig, men mener det er synd at noen fremdeles må betale for andres utskrifter.

– En fjerdedel av studentene må betale for andres utskrifter, siden de ikke bruker sin egen kvote. Det er beklagelig, sier Nybakk Kvaal, som håper på en mindre urettferdig ordning i fremtiden.

Powered by Labrador CMS