VIL BEVILGE MER: I likhet med resten av opposisjonen ønsker Trine Skei Grande fra Venstre å bevilge mer til studentene.

Borgerlig pengeflom

To ting er opposisjonspartiene enige om: Mindre bruk av oljepenger og økt støtte til høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert
FORNØYD REGJERING: Men det er ikke opposisjonen. Alle de borgerlige partiene går inn for mer penger til forskning og høyere utdanning i sine alternative budsjettforslag.

*Venstres alternativ:*

 • 350 millioner kroner mer i frie midler til lærestedene.
 • Full indeksering av studilåndet og elleve måneders studiestøtte fra høsten 2010.
 • 500 flere stipendiatstillinger og 100 flere postdoc-stillinger.
 • Økning av Forskningsfondet til 150 milliarder kroner.

*FrPs alternativ:*

 • 150 millioner mer i økte bevilgninger til lærestedene.
 • 200 millioner mer til utstyrskjøp og vedlikehold.
 • 116 millioner til økt studiefinansiering.

*Høyres alternativ:*

 • 250 millioner mer i frie midler til lærestedene.
 • 10 milliarder til fond for vitenskaplig utstyr.
 • Ca. 165 millioner kroner mer til forskning.
 • Alle de alternative budsjettene er sammenlignet med regjeringens statsbudsjett.

*KrFs alternativ:*

 • 175 millioner kroner mer i frie midler til lærestedene.
 • 11 måneders studiestøtte fra høsten 2010.
 • 100 stipendiatstillinger mer.
 • Øke forskningsfondet med 25 milliarder kroner mer enn regjeringens forslag.

I løpet av siste uke har samtlige opposisjonspartier lagt fram sine alternative statsbudsjetter for 2010.

– Det er ganske klart at regjeringen kommer dårligst ut på forskning og høyere utdanning, sier Trine Skei Grande.

I Venstres alternative statsbudsjett legger partiet opp til 2,2 milliarder kroner mer til forskning og høyere utdanning enn det regjeringens budsjett gjør, i tillegg til en massiv økning av Forskningsfondet, som finansierer forskningssatsninger.

– Det var dette vi gikk til valg på. Høyere utdanning og forskning er vår hovedsatsing, sier Skei Grande.

Også Høyre flagger høyt i sin satsing på utdanning og forskning. Medlem i utdanningskomiteen Svein Harberg er godt fornøyd sitt partis budsjett.

– Vi er veldig fornøyd med å satse en milliard mer i utdanningssektoren enn regjeringen. Dette budsjettet er et klart signal fra oss om at vi synes de har satset for lite på denne sektoren. Det er kunnskap som skal drive oss videre som nasjon, mener Harberg.

Studentene skryter av FrP

Leder i Norsk Studentunion, Anne Karine Nymoen, setter pris på at opposisjonspartiene ser ut til å prioritere høyere utdanning og forskning.

– Alle partiene ønsker å øke basisbevilgningene i sektoren. Regjeringen har ikke gitt frie bevilgninger. Vi er ikke overrasket over at det er vanskelig å finne midler til elleve måneders studiestøtte, men det er gledelig at de forsøker, sier Nymoen, med henvisning til KrF og Venstre, som begge går inn for elleve måneders studiestøtte fra skoleåret 2010/11.

Nymoen gir også skryt til FrP for å lytte til studentorganisasjonenes ønske om å knytte utviklingen av den totale studiefinansieringen til utviklingen av grunnbeløpet i folketrygden.

– At de ønsker å gjøre noe på studiestøtte er positivt. Å knytte støtten opp mot grunnbeløpet er noe av det vi har bedt om, sier Nymoen.

Tord Lien (FrP) benytter imidlertid anledningen til å gi regjeringen en klapp på skulderen.

– Regjeringens budsjett er ikke så verst. Jeg synes ikke utdannings- og forskningssektoren kom så aller verst ut i vårt budsjett heller. For oss var det vanskelig å lage et budsjett som skulle legges opp til at vi skulle bruke mindre penger enn regjeringen, sier Lien.

– Spriker veldig

Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, mener budsjettforslagene spriker for mye.

– I den grad opposisjonspartiene hadde hatt planer om et samarbeid, så er det ikke nedfelt i deres budsjettforslag. Hver for seg kan de kanskje forsvare tallene sine, men samlet sett blir det et nokså urealistisk alternativ til regjeringens budsjett, mener ministeren.

Hun peker til at flere av de andre partiene kutter i andre punkter som betyr mye for studenter.

– Kutt i barnehager, læremidler og videregående skole spiller inn på høyere utdanning. Det er viktig at man har en god start fra videregående av, sier Aasland.

– Ingen kunst å overgå regjeringen

Dagrun Eriksen (KrF) mener at opposisjonspartiene uansett hadde klart å få til bedre resultater på Aasland sitt ansvarsområde, enn det den rød-grønne regjeringen har klart.

– Alle opposisjonspartiene peker oppover på dette feltet. Det er umulig at et borgerlig samarbeid ville komme dårligere ut av det enn de rød-grønne. Alle vil mer enn regjeringspartiene, og det bør Aasland legge merke til, mener KrF-eren.

– Vi har vært i regjering, og levert på kunnskap. Det er ingen tvil om at det skulle gå greit å levere bedre resultater enn det regjeringen har vist, supplerer Harberg (H).

Powered by Labrador CMS