VINNEREN: Geir Ellingsrud fikk en god klem av studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik etter at det ble klart at han vant rektorvalget.
Undersak:
VINNEREN: Geir Ellingsrud fikk en god klem av studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik etter at det ble klart at han vant rektorvalget. Undersak:

– Vil bli et godt samarbeid

Lover mer makt

Studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik frarådet studentene å stemme på Geir Ellingsrud. Den nyvalgte rektoren tilgir henne, og vil samtidig gi Studentparlamentet mer makt. Maria Veie Sandvik ser fram til å samarbeide med Geir Ellingsrud, og gleder seg over hans holdning til studentene.

Publisert Sist oppdatert

– Rett etter at resultatet var klart, sa jeg til henne at valgkamp er valgkamp, og at det som ble sagt er glemt. Og jeg fikk jo en god klem av henne, da. Vi skal få til et godt samarbeid. Det skal i hvert fall ikke stå på meg, sier Geir Ellingsrud til Universitas om forholdet til Studentparlamentets leder Maria Veie Sandvik.

Midt i rektorvalgavstemningen gikk hun nemlig ut på vegne av arbeidsutvalget i parlamentet, og frarådet studenter å stemme på Ellingsrud og reformkritiker-kamerat Kristian Gundersen.

Men det bryr ikke den nyvalgte rektoren seg om i det hele tatt:

– Jeg kan ikke gå rundt å tenke på sånt. Alt som er sagt i valgkampen er glemt nå. Bortsett fra valgløftene mine, da. De glemmer jeg ikke, sier han.

Løftene

Og for de som ikke fulgte med på hele valgkampen, her er noen av Ellingsruds løfter:

Og den nye rektoren gleder seg til å komme i gang:

– Nå har jeg begynt å tenke på detaljene, på hva jeg vil sette i gang med først. For å si det sånn, vi har ikke satt i revers, som noen kritikere har fryktet, vi har satt maskinen i gir, sier han.

Noe av det første han vil gjøre, er å forbedre universitetsdemokratiet:

– Kunnskapen må være med oppover i systemet. For meg er det soleklart at vår viktigste utdannings- og forskningsinstitusjon må være mest mulig demokratisk. Og der har også studentene en viktig rolle. De bør ha minst like mange representanter i styret som nå, og de bør også tas med mer i de uformelle rådene og i det saksforberedende arbeidet, der det er praktisk mulig. Der tas det mange viktige beslutninger, sier han.

– Derfor vil jeg at Studentparlamentet, i større grad enn i dag, skal bli en fast høringsinstans. Det er viktig at de får sagt hva de mener om sakene, også før de er oppe til avstemming, sier Ellingsrud.

Og selv om han nå er valgt inn som reformkritikernes kandidat, og samtidig må møte forventninger fra studentene, tror han ikke at valgkampløftene vil bli for harde å oppfylle.

– Noen vil bli skuffet, slik vil det alltid være. Men jeg tror de fleste som har støttet meg vil bli fornøyd, sier Ellingsrud.

  • Bedre studentoppfølgning og masterveiledning.
  • Flere emner sensureres av to sensorer.
  • Økt utskriftskvote før kopiavgiften etter hvert avvikles.
  • Sikre den enkelte forskers rett og plikt til å drive forskning.
  • Gå gjennom organiseringen av undervisningen for å gi de ansatte mer sammenhengende forskningstid.
  • Rette opp studiereformens uheldige sider. Øke fleksibiliteten for studentene slik at valg man har gjort før studiene begynner, ikke blir til hinder for videre, frie studievalg.
  • Sette ut i live en ny handlingsplan for å bedre funksjonshemmede studenters situasjon.
  • Medvirke til innføring av en sykepengeordning for studenter.

Se også kommentar side 2 og portrettet på side 4 og 5 i Magasin

– Han er mer opptatt av å gå i dialog enn å angripe tilbake, og håndterte kritikken veldig profesjonelt. Jeg er ikke bekymret for samarbeidet med ham, sier Maria Veie Sandvik til Universitas.

Hun er glad for at Ellingsrud varsler at han vil ta studentene mer med i beslutningsprosessene.

– Det er vi selvsagt veldig positive til. Det er viktig at vi ikke bare er med når beslutninger tas, men også når premissene legges, sier hun.

Veie Sandvik har fått mye kritikk etter at hun i forrige nummer av Universitas anbefalte studenter å stemme på Duckert, Evensen eller Walløe, og frarådet å stemme på Ellingsrud og Gundersen.

– Jeg tror det førte til at valgdeltagelsen blant studentene gikk opp, og vi fikk i hvert fall mer studentfokus helt på tampen av valgkampen. I tillegg har det gjort at vi nå har en rektor som må bevise at han er studentvennlig, fordi han er blitt stilt spørsmål om det, sier studentparlamentslederen.

– Som studentrepresentanter har vi et ansvar til å ta stilling. Når vi ble spurt om hvilke kandidater som vi oppfattet som mest studentvennlige, så ville det være feigt av oss å ta den mest behagelige veien ved å ikke gi et svar. Vi hadde en klar oppfatning om hvem som ville følge vår politikk, sier Veie Sandvik, som sterkt beklager noe:

– Vi skulle ha gjennomført en votering i hele Studentparlamentet på forhånd. Vi vurderte å gjøre det, men vi trodde ikke at vi skulle få flertall for en kandidat, og derfor droppa vi det. I ettertid ser jeg at det var svært uheldig, sier hun.

– Dere fikk lignende spørsmål mange ganger i valgkampen. Hvorfor kom dette utspillet så sent?

– Utspillet kom som en oppsummering av valgkampen, og det var først mandag i valguka at vi fikk utfordret prorektorene, som har ansvar for studiepolitikk. Og anbefalingen kom etter at vi fikk et konkret spørsmål, i etterkant av det siste parlamentsmøtet.

Notis:

Powered by Labrador CMS