OPPGITT PROFESSOR: Siden 2002 har Ingse Skattum veiledet 30 mastergradstudenter gjennom emnet sitt. Men likevel kan fagfeltet hennes forsvinner når hun går av med pensjon.
OPPGITT PROFESSOR: Siden 2002 har Ingse Skattum veiledet 30 mastergradstudenter gjennom emnet sitt. Men likevel kan fagfeltet hennes forsvinner når hun går av med pensjon.

Omdiskuterte kutt

Viserektorkandidat Arne Bugge Amundsen har fått hard kritikk på grunn av kutt han har gjennomført som instituttleder.

Publisert Sist oppdatert

«Hvis noe skal legges ned, må det være fordi et fagfelt er avsluttet, og fjernes helt fra porteføljen til universitetet», uttalte rektorkandidat Trygve Wyller til Universitas 4. mars i år. Hans viserektorkandidat Arne Bugge Amundsen er instituttleder på Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), og har vært involvert i flere omdiskuterte nedleggelser.

Universitas har tidligere skrevet om omdisponeringen av det eneste professoratet innen «Frankofon kultur i Afrika sør for Sahara» ved UiO. Utviklingsminister Erik Solheim uttrykte da sin bekymring. I fjor høst skrev 22 forskere under på en underskriftskampanje for å beholde stillingen, men det går likevel mot nedleggelse.

Oppgitt

Professor Ingse Skattum, som er den siste som besitter professoratet, er svært oppgitt over både situasjonen og prosessen.

– Dette har ikke vært tatt opp på saksmøter verken på fakultets- eller instituttnivå, selv om undervisningsavdelingen går inn for å opprettholde stillingen. Ledelsen står i mot de ansatte på dette punktet, sier Skattum.

Viserektorkandidat og instituttleder Bugge Amundsen mener likevel instituttet ivaretar sine forpliktelser overfor studentene, og peker på at ingen studenter loves emner de ikke får tilgang på. Han avviser også at det er snakk om store nedprioriteringer ved instituttet.

– Vi må tenke på den faglige helheten. Vi har tatt forbehold om opptak på en konkret studieretning. Vedkommende går av med pensjon i 2011, og vårt instituttstyre har tenkt stillingen inn i en langsiktig strategi, sier Amundsen.

Wyllers tiltro

Rektorkandidat Trygve Wyller har tiltro til at vurderingene som gjøres på institutt- og fakultetsnivå er velbegrunnede, men mener et rektorat i samarbeid med fakultetsledelsen må ta hensyn til myndighetenes utspill i faglige prioriteringer, med henvisning til Solheims engasjement i situasjonen.

Ledelsen ved IKOS, med Arne Bugge Amundsen i spissen, var også ansvarlig for avviklingen av Humanistisk prosjektsemester (Humpro) høsten 2009. Avgjørelsen har blitt kritisert fra flere hold. Leder i Studentutvalget på HF, Wenche Danielsen Åsheim, kaller nedleggelsen for lettvint og mener instituttet ikke har prøvd hardt nok.

I et innlegg i Universitas 25. februar i år skriver Bugge Amundsen at tilbudet ikke lenger hadde en viktig funksjon, og at den sviktende rekrutteringen går ut over oppdragsgiverne.

Powered by Labrador CMS