Hardt ut: -Rektorkandidat Kristian Gundersen har vært med på å uthule gratisprinsippet, mener tidligere studentrepresentant i universitetsstyret Torgeir T. Jørgensen.

Rektorkandidater åpnet for studentbetaling

Kristian Gundersen stemte for kopiavgift og økt privatistgebyr. Stein Evensen foreslo studieavgift på 50 000 kroner. Nå sier begge rektorkandidatene at de er for gratis utdanning.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er mot skolepenger i Norge. Gratis utdanning er noe av det som gjør Norge til verdens beste land å bo i, uttalte Kristian Gundersen til Universitas i august.

Men som representant i Universitetsstyret har Gundersen stemt for det kritikere kaller angrep på gratisprisnippet – kopiordningen – der studenter betaler for kopier og utskrifter. Han har også stemt for en kraftig økningen av privatistgebyret.

– Kristian Gundersen bløffer. I valgkampen prøver han å gi inntrykk av at han er studentenes venn, noe han ikke har vært i Universitetsstyret, sier Torgeir T. Jørgensen, tidligere leder for Moderat Gruppe.

Jørgensen satt i universitetsstyret sammen med Gundersen i 2003. Året før stemte Gundersen for innføring av kopiavgift. Likevel sa han nylig til Universtias at han tror kopipenger var en prøveballong for innføring av skolepenger. Og i Gundersens valgplattform heter det at dagens kopiordning «hemmer studentene», og at han ønsker å forenkle og helst avskaffe systemet. Selv forklarer han helomvendingen slik:

– Nå har vi fått noen års erfaring med ordningen, og vi ser at den har utviklet seg til et byråkratisk system. Kanskje jeg ikke var forutseende nok, for i 2002 var det ikke så klart for meg at gratisprinsippet skulle komme under så stort press, sier han og viser til at det lenge var uklart om den nye universitetsloven ville åpne for skolepenger.

Doblet privatistgebyr

I 2003 var Gundersen også med på å øke privatistgebyret, noe Jørgensen mener var snikinnføring av studiepenger.

– Det er rart at han stemte for å doble privatistgebyret hvis han mener gratisprinsippet er så hellig, mener Jørgensen.

Men Gundersen minner om det er Stortinget som har bestemt at universitetet

ikke skal få penger til privatisteksamener.

– Jeg kjempet hardt mot privatistgebyret, og fikk inn i det siste vedtaket at vi skulle rette en siste henvendelse til myndighetene for at universitetet skulle få dekket inn pengene. Av økonomiske hensyn var jeg tvunget til å stemme for forslaget.

Gundersen synes ikke sakene Jørgensen har trukket fram er representative for det han har gjort i universitetsstyret.

Studieavgift på medisin

Rektorkandidat Stein Evensen har også fått kritikk for å ha utfordret gratisprinsippet. I år 2000 var Det medisinske fakultetet i et alvorlig økonomisk uføre, og dekan Evensen uttalte at fakultetet kunne bli nødt til å vurdere en studieavgift på 50 000 kroner per student.

– Studieavgift var noe vi absolutt ikke ønsket. Dette var mer et uttrykk for frustrasjonen vi følte og en øyeblikksreaksjon for å rette oppmerksomheten på hvor alvorlig situasjonen var. Det ble aldri noen realitetsdiskusjon av dette forslaget i fakultetsstyret, og det hadde ikke en gang vært opp til oss å avgjøre.

– Så forslaget var ikke alvorlig ment?

– Nei, jeg er uavkortet for gratisprinsippet.

Powered by Labrador CMS