Team Stølen & Mo vil satse på studentene: – Man blir oppstemt av å møte dem

Rektorkandidat Svein Stølen vil revolusjonere utdanningen på Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det er alltid kamp om ressursene på UiO

Svein Stølen, rektorkandidat

– Det er vi som setter utdanning på dagsorden i rektorvalget.

Det er grunnen til at Svein Stølen mener studentene bør stemme på ham i et kommende rektorvalget. En uke etter at [jus-professor Hans Petter Graver kastet seg inn i rektorkampen med programmet «Tradisjon og fornyelse»](1), lanserte Svein Stølen torsdag sitt valgprogram sammen med sin prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

Studentenes stemmer i rektorvalget står bare for 25% av den vektede totalen, i motsetning til akademikernes 53%. Derfor er det sjeldent at rektorkandidater prioriterer utdanning framfor forskningen. Rektorteamet Stølen og Mo tenker annerledes.

– Vi føler at det kanskje ikke har vært nok fokus på utdanning og læringsmiljø over lengre tid nå. For å si det sånn – vi har flere samfunnsoppdrag som institusjon, og alle er like viktige, men av dem er det utdanning vi har utviklet minst de siste årene. Derfor er det det vi må ta tak i, forteller Stølen.

Stølen om teamet sitt: – Vi har evnen til å handle

Vil ta tilbake definisjonsmakten

Blant hovedprioriteringene sine for utdanning ønsker teamet blant annet å ta tilbake definisjonsmakten over utdanningskvalitet.

– Om vi gjorde mer for kvalitet ville ikke politikerne følt behov for å definere utdanningskvalitet. Det vi er redde for med kvalitetsmeldingen er at det blir redusert til kvantifisering og telling. Kvalitet handler om mer enn det. På mange måter hadde kvalitetsmeldingen vært overflødig om vi hadde vært i forkant og gjennom handling definert kvalitet i utdanning selv.

De vil også sette av økonomiske ressurser til en satsing på utdanning, selv om det kan bety harde prioriteringer.

– Det er alltid kamp om ressursene på UiO. Men skal vi innfri kvalitetskravene som kommer både internt og eksternt må vi sette av ressurser. Da må noen gjøre mindre av noe annet, forklarer de.

Hvor vil dere finne penger til utdanning i et allerede presset budsjett?

– For å si det sånn – samme spørsmål stilles ikke når det gjelder forskning, kommer det kjapt fra Stølen.

Nye regler før årets valg: Studenter nektes å bli rektor ved UiO

Lager utdanningsmanifest

Stølen og Mo snakker med innlevelse om hvordan de vil jobbe for god utdanningsledelse.

– Vi ønsker å bruke kvalitetsmeldingen som inspirasjon for å lage et utdanningspolitisk manifest for UiO i samarbeid med studentene. Manifestet vil handle om hva vi på UiO syns er viktig og godt for kvalitet. Også har vi faktisk en studentrepresentant i valgkampteamet vårt, Mads Andreas Danielsen fra SV-fakultetet. Hans innspill vil være svært viktig for det utdanningspolitiske manifestet, forteller en engasjert prorektorkandidat Mo.

Begge er opptatt av å involvere studentene og bruke dem som en ressurs i utdanningsarbeidet: -Man blir oppstemt av å møte studenter!, sier Mo med et smil.

Utdanningsledelse er noe de trekker fram i programmet. Derfor har de valgt å gjøre rektors høyre hånd sin hovedoppgave til utdanning. Og Mo har allerede klare planer for hvordan hun vil bruke tiden.

– Det er mye ubenyttet potensiale i samarbeid på UiO. En ting vi vurderer er å lage en mobilitetsordning hvor undervisere kan dra på besøk til et annet miljø og lære hvordan de løser problemer og jobber. Rett og slett bruke utveksling innad på institusjonen.

Mo er opptatt av at utdanningskomiteen, hvor alle dekanene og studenter er representert, må fungere bedre.

– Om vi bruker gode, langsiktige, kvalitetssikrede tiltak der kan vi påvirke nedover i organisasjonen, sier hun før rektorkandidat Stølen legger til:

– Vi må dyrke initiativ nedenfra. Vi vil være mer fleksible enn man har vært når det kommer til tiltak fra gode, engasjerte undervisere sånn at de får større effekt.

Powered by Labrador CMS