MÅ RYDDE OPP: Hvis det ikke ryddes opp i driften, kan studentene møte låste dører fra 1. desember.

Farlige tilstander på Chateau Neuf

Innerøyking, blokkering av nødutganger og overnattinger på Chateau Neuf kan gjøre at hele bygget stenges om fire uker.

Publisert Sist oppdatert
STRENGT: Det er strenge regler for medbrakt alkohol på Chateau Neuf.
RØYKER PÅ NOVA: Daglig leder Kjetil Moen, nyhetsredaktør Marte Woxen Burum, Hans Kristen Hyrve, Martin Koldaas og Marte Storbråten Ytterbøe forteller at det røykes på pauserommet etter klokken 18.
RYDDIG: Da Universitas besøkte Chateau Neuf var alt i sin skjønneste orden, men Teknisk avdeling ved UiO truer med stengning.

– Om Studentersamfundet (DNS) ikke har ryddet opp i driften av Chateau Neuf innen 1. desember vil vi stenge hele eller deler av huset. Det står vi på, sier direktør ved teknisk avdeling på Universitetet i Oslo, Frode Meinich.

Søppel, røyking og alkohol

Selskapet Rambøll har nylig foretatt en risiko- og sikkerhetsanalyse av Chateau Neuf. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Teknisk avdeling ved Universitetet i Oslo (UiO), som har overordnet ansvar for bygget. I følge et brev fra Teknisk avdeling til DNS beskriver rapporten en rekke forhold på huset som kan være en sikkerhetsmessig trussel mot personer som oppholder seg på huset, deriblant røyking på foreningskontorene, overnatting på kontorer, midlertidig lagring i rømningsveier og tildekte brannslokkere.

Forholdene strider mot både regelverk og avtaler inngått mellom UiO og Studentersamfundet. I brevet til DNS skriver Frode Meinich at «Disse forholdene har gjentatte ganger blitt påpekt av Teknisk avdeling.»

– Vi kan ikke være kjent med at det foregår røyking og overnatting på Chateau Neuf, sier Meinich.

– Det er røykeforbud på alle bygningene til UiO, og Chateau Neuf er ikke brannteknisk egnet til at folk skal kunne overnatte. Vi er interesserte i studentenes sikkerhet og mener at dette er forhold som DNS bør ta på alvor, sier Meinich.

I brevet skriver Meinich også at rapporten påpeker «ulike forhold rundt alkoholserveringen i CN. Vi vil komme tilbake til dette, men gjør oppmerksom på at ved kontroll av offentlig myndighet kan skjenkebevilgningen være i fare».

Skal følges opp

– Rapporten tar for seg både det bygningstekniske, som vi har ansvar for, og selve virksomheten, som DNS har ansvar for. Vi er allerede i gang med å utbedre det tekniske, det var for eksempel et rekkverk som ikke var i henhold til forskriftene. Men DNS må selv få orden på forholdene rundt driften av Chateau Neuf, sier Meinich.

– Vi tar selvsagt dette veldig alvorlig og følger opp saken. Men det er verdt å påpeke at det allerede finnes et regelverk på dette området. Folk har blitt utvist fra DNS som følge av overnatting på huset, sier formand i DNS Thomas Axelsen.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, da saken skal behandles internt blant foreninger og utvalg denne uken.

Nyter medbrakt

Kjetil Moen, daglig leder i Radio Nova som holder til på huset, har liten tro på at Chateau Neuf kommer til å bli stengt.

– Men hvis det skjer, mister vi tre studioer og har dermed et stort problem, sier Moen.

Han og flere medarbeidere i kanalen sitter på pauserommet. Det er for øyeblikket veldig ryddig og ingen sneiper er å se. Nødutgangene er lett framkommelige og alle brannslokningsapparat er lett tilgjengelig. Men det står en del ølflasker rundt omkring.

– Vi har jo med oss medbrakt, men da tar vi det ikke med oss inn via hovedinngangen, men via tårntrappa, sier Moen. De har strenge regler for ikke å nyte medbrakt alkohol i områdene hvor det er skjenkebevilgning.

Han bekrefter at det røykes i lokalene til Radio Nova, men det er bare på pauserommet og bare etter klokken 18 på kvelden.

– I vår avtale med DNS står det at de ikke tillater bruk av lokalene som er i strid med røykeloven. Men, jeg anser ikke pauserommet vårt som et offentlig tilholdssted, så her har vi egne interne regler, sier Moen.

Tydelig brudd

Brannvesenet mener at funnene i rapporten er alvorlige.

– Dette er tydelige brudd på brannforeskriftene, sier brann- og feieinspektør ved Brann- og redningsetaten i Oslo kommune, Sven Haugen.

Han forteller at det ikke finnes en egen brannlov som sier at det er forbudt å røyke inne, men at det er en åpenbar risiko knyttet til dette. Det at folk overnatter i et bygg som ikke er egnet til det, er også et brudd på brannforskriftene.

– Hvis brannalarmen går midt på natta, vil ikke brannmennene vite hvor mange som oppholder seg i bygget, og heller ikke hvor de oppholder seg. Det kan få store konsekvenser, sier Haugen.

Powered by Labrador CMS