Fersk: Eilif Tanberg (24) går fra å være nestleder til styreleder i SiOs hovedstyre.

Balanserer fulltidsstudium og SiO-ledelse:

Møt SiOs nye styreleder

Hvilke velferdstilbud Oslo-studenter får, bestemmes av Hovedstyret i SiO. Fersk styreleder Eilif Tanberg kjenner på ansvaret.

Publisert Sist oppdatert

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har 76 000 tilknyttede studenter, og organisasjonen omsatte for 1,3 milliarder i 2023. SiO er med det landets eldste og største studentsamskipnad, og ledes av organisasjonens hovedstyre. 

Studenten som leder hovedstyret kalles ofte «Oslos mektigste student». Universitas har snakket med nylig innvalgt styreleder Eilif Tanberg (24). Tanberg studerer informatikk på Universitet i Oslo. 

– Nesten euforisk!

Veien til vervet i SiO startet med journalistjobb i Universitas, forteller Tanberg. 

– Universitas skriver mye om SiO, og slik ble jeg engasjert i hvordan organisasjonen styres. I hovedstyret er jo halvparten av representantene studenter, og jeg tenkte at det hørtes kult ut. 

Tanberg stilte til valg høsten 2022, og ble valgt inn som ordinært styremedlem. I januar 2023 rykket han opp til nestleder. 

Under vingen til avtroppende styreleder Stine Johannessen, var skrittet videre til lederstillingen naturlig for Tanberg. I desember ble han valgt inn som styreleder av Velferdstinget – en stor glede for Tanberg. 

– Det var helt supert, nesten euforisk! Jeg var kjempeglad, men litt redd også. Det er et stort ansvar.

«Byens mektigste student»

– Posisjonen som styreleder i Hovedstyret omtales ofte som «byens mektigste student». Men hvor mektig er du egentlig? 

– Ja, si det. Jeg er litt skeptisk til den tittelen. Oslo har nesten 80 000 studenter, og det jeg sier og gjør som styreleder har ikke noen direkte makt over dem. Men det er klart at styrelederen i SiO har mye makt, og den skal forvaltes godt. 

– Hva kan du gjøre da?

– Jeg kan påvirke SiOs utvikling i årene fremover. Men jeg er jo egentlig som et ordinært styremedlem, bare med litt mer ansvar overfor den administrerende direktøren, og så leder jeg styremøtene, svarer Tanberg. 

Oppgaven til hovedstyret er å bestemme hvilke velferdstilbud som tilbys studentene tilknyttet SiO.

Arbeidsvillig: Den nye styrelederen gleder seg til det kommende året, men legger ikke skjul på at det krever mye av fulltidsstudenten.

Styrelederen forventer at et større ansvar kan bli krevende i kombinasjon med et fulltidsstudium. Gjennom året som nestleder har han fått en smakebit.

– Av og til blir jeg kjempesliten. Noen ganger helt utmattet, sier Tanberg og legger til:

– Men heldigvis har vi en fantastisk administrasjon i SiO som gjør en god jobb, og et kjempefint styrekollegium å lene seg på.

Anerkjenner misnøye 

Styrelederen ønsker å nå ut til flere av studentene i Oslo. Det gjelder spesielt for studentene utenfor de aller største universitetene og høyskolene. 

– Jeg vet at det finnes misnøye der ute, med SiO og med jobben vi gjør. Det kan være vanskelig for SiO å få ut informasjon om alt det gode vi gjør, men også om de vanskelige rammebetingelsene vi kan ha. 

Studentvelferd er SiOs hovedoppgave. Dette inkluderer studentboliger og helsetilbud som fastlege, tannlege og psykolog, i tillegg til barnehager, treningssentre og kantiner. 

– SiO skal være en helhetlig velferdsaktør, der tilbudene skal utfylle hverandre. 

Byggmester Bob, klart vi kan? 

En av styrelederens hjertesaker er studentboligbygging. For øyeblikket er SiO inne i sin mest hektiske byggeperiode noensinne, forteller styrelederen. Nesten 2000 studentboliger er under oppføring.

– I juli 2023 meldte NRK om at det var nesten 7500 studenter i boligkø. Sånn skal det ikke være. Studentbolig er den mest grunnleggende formen for studentvelferd, og essensielt for en god studietid, så her må SiO være proaktive, sier Tanberg. 

Å være student handler ikke bare om å sitte lenket til lesesalen

Eilif Tanberg (24), Styreleder i SiO

Statssekretæren for forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), har tidligere lagt skylda hos studentsamskipnadene for boligproblematikken. 

Løkensgard Hoel viste til at regjeringen hadde økt kostnadsrammene, og mente at studentsamskipnadene ikke bygget raskt nok. Tanberg mener imidlertid at det ikke er så enkelt som statssekretæren skal ha det til. 

– Utfordringene med studentboliger løses ikke over natta. Oslo er stappfullt, byggekostnader øker, og det er et brennhett boligmarked. Om tomtene er for dyre, får vi ikke det nødvendige tilskuddet fra staten for å bygge, sier Tanberg. 

Norges studentorganisasjon (NSO) har et overordnet mål om en nasjonal dekningsgrad på minst 20 prosent for studentboliger. For øyeblikket ligger SiO nederst på denne statistikken, med en dekningsgrad på 12,19 prosent. 

Kan det fikses?

Tandberg anerkjenner kritikken. 

– 12,19 prosent er ikke nok. Vi må jobbe hardt for å dekke 20 prosent. 

Studentene skal få hjelp 

Det er ikke bare boligbygging som havner i Tanbergs fang når han overtar styrelederstolen. 

I 2023 kom Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) med bekymringsverdige tall: én av tre studenter kan ha en psykisk lidelse. I tillegg har tidligere forslag til kutt i støtte til SiOs helsetilbud brakt ytterligere bekymringer. 

Styreleder Tanberg sier at de prioriterer studentenes mentale helse høyt i SiO, og at de ikke skal kutte i psykologtjenestene. 

I løpet av 2023 gjennomførte SiO 22 000 konsultasjoner med psykolog. Hovedstyret har i tillegg jobbet med en forbedret inntaksordning. Den skal gi et bredere spekter av hjelpeordninger, ifølge Tanberg.

– Når en student ber om hjelp, vil opptakssystemet kunne gi studenten den nødvendige hjelpen. For noen er dette en psykologtime, for andre er det en gruppesamtale, for eksempel.

Trenger levende studentpolitikk 

Tanberg understreker nødvendigheten av en levende studentpolitikk i Oslo. Den skal være et talerør for studenter, og gir avgjørende tilbakemeldinger til hovedstyret.

Jeg vet at det finnes misnøye der ute, med SiO og med jobben vi gjør

Eilif Tanberg (24), Styreleder i SiO

– Det å være student handler ikke bare om å sitte lenket til lesesalen, man skal også komme seg ut i en forening, og jobbe for et formål utenfor seg selv og sine egne studiepoeng.

Tanberg oppfordrer alle studenter til å ta på seg et verv eller et frivillig ansvar. Han nevner at SiO har over 450 registrerte foreninger, der det finnes litt for alle og enhver. 

Samtidig anerkjenner styrelederen at terskelen for å ta på seg verv eller frivillig ansvar som student blir stadig høyere. 

– Mange må jobbe mer nå i dyrtiden, så da blir jo terskelen høy. Likevel tror jeg at man får veldig mye ut av det. Det er en arena for å utvikle seg selv, i tillegg til å knytte gode vennskap, avslutter Tanberg. 

For ordens skyld, Eilif Tandberg har tidligere jobbet som journalist i Universitas, men har ingen tilknytning til redaksjonen nå.

SiO og Velferdstinget

  • Hovedstyret er SiOs øverste styre.

  • Av de ti representantene i styret er fem studenter, deriblant lederen for Hovedstyret. Resten av plassene fylles ansatte fra SiO og representanter fra utdanningsinstitusjonene. 

  • For at studentene skal ha flertall, har styrelederen to stemmer, såkalt dobbeltstemme. 

  •  Styrelederen velges for ett år av gangen

  • Representantene i styret velges inn av Velferdstinget. 

  • Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO.

  • Velferdstingets oppgave er å gi studentene tilknyttet SiO en felles stemme overfor SiO og andre aktører i saker som gjelder studentvelferd.

Powered by Labrador CMS