STOPPORDRE: Gravearbeidet ved Sogn studentby ble stanset.
STOPPORDRE: Gravearbeidet ved Sogn studentby ble stanset.

SiO bygget uten tillatelse – fikk umiddelbar stoppordre

Studentsamskipnaden SiO er i gang med å oppgradere landskapsarealet i Sogn studentby. Nå krever Plan- og bygningsetaten umiddelbar stans på deler av gravearbeidet.

Publisert Sist oppdatert

21. april 2020 ble eiendomsavdelingen i Studentsamskipnaden SiO informert per telefon om at de umiddelbart måtte stanse gravearbeidet i Sogn studentby. SiO har satt i gang en oppgradering av studentbyens uteområder. Tiltaket skal, i følge SiO, etablere sosiale møtesteder og gjøre området mer tilgjengelig for studentene å ferdes i.

– Vi ble varslet av Byantikvaren og naboer, og ut ifra den informasjonen vi har fått, har vi gitt en stoppordre, sier Maria Pascale Waegeneire ved tilsynsavdelingen i Plan- og bygningsetaten til Universitas.

Hun jobber med å følge opp ulovlige forhold og understreker at saken er helt i startfasen.

Stoppordren gjelder et område nord på eiendommen, der det skal graves og tilrettelegges for gangsti og lyktestolper.

– Nå venter vi på en redegjørelse fra SiO. Vi har ikke fått noen formell informasjon om hva SiO ønsker å gjøre på området, og det er denne tilbakemeldingen vi venter på for å ta et skritt videre. Men – det er ganske sikkert – ut ifra den lille kunnskapen vi har om området, må SiO søke dersom de skal bygge der, sier Waegeneire.

Les også: Disse studentene faller utenfor regje­rin­gens krisepakke: –⁠ Det virker som at de gir litt f

Tok for gitt at SiO hadde søkt tillatelse

Hogne Langset, avdelingsleder i Byantikvaren i Oslo, forteller at SiO kontaktet dem i desember i fjor for en arkeologisk avklaring for utendørsarbeidene de planla i store deler av Sogn studentby.

– De ba om en forhåndsuttalelse til sin søknad til Plan- og bygningsetaten. Det leverte vi, sier Langset.

I forhåndsuttalelsen ble det stilt krav om arkeologisk overvåkning av arbeidene.

– De bestilte overvåkning, så vi var der den dagen de startet opp, 20. april, men da tok vi for gitt at de hadde søkt og fått tillatelse fra Plan- og bygningsetaten, som de skulle. Det er tiltakshaverens ansvar å ha formalitetene i orden, sier Langset og fortsetter:

– Da det kom frem at tiltaket ikke var avklart med Plan- og bygningsetaten, ga vi beskjed om at vi ikke kunne foreta overvåkning på et tiltak som ikke har tillatelsene i orden.

UTEAREALER: Stoppordren gjelder et område nord på eiendommen, der det skal graves og tilrettelegges for gangsti og lyktestolper.
UTEAREALER: Stoppordren gjelder et område nord på eiendommen, der det skal graves og tilrettelegges for gangsti og lyktestolper.

Flere lovverk

– Området det er snakk om, omfattes av to lovverk. Det er en fredning etter Kulturminneloven, og det er regulert etter spesialområde bevaring i plan- og bygningsloven. I tillegg kan det være spørsmål om biologisk mangfold, forklarer Waegeneier.

– Vil SiO få konsekvenser for at de har unnlatt å søke?

– I grove tilfeller, der vi mener det er bevisst overtramp, har vi anledning til å gi et overtredelsesgebyr. Vi har ikke nok informasjon i denne saken til å si noe om det blir aktuelt.

Fikk du med deg denne? Flere utenlandske universiteter avlyser nå utvekslingsopphold for norske studenter til høsten

Avventer utfallet

Helge Christian Haugen, eiendomsdirektør i SiO, skriver i en e-post til Universitas at de ikke vurderte tiltaket til å være søknadspliktig.

– Tiltaket er ikke vurdert til å være søknadspliktig av oss eller vår ansvarlige søker. Siden området er regulert til bevaring, kontaktet vi Byantikvaren for å sikre at tiltaket ble utført i tråd med deres føringer. Byantikvarens krav om arkeologisk registrering og overvåkning ble fulgt opp før igangsetning, og utførelsen av tiltaket er fulgt av antikvaren, skriver Haugen.

– Plan- og bygningsetaten ønsker nå å gjøre en vurdering av søknadsplikten og har derfor stanset arbeidet inntil dette er gjort. Vi forholder oss naturligvis til de føringene som gis av etaten og avventer utfallet. Vi vil sende inn redegjørelsen så snart som mulig, mest sannsynlig neste uke, og så får vi avvente deres vurdering.

Les også: Inter­na­sjo­nale studenter står i fare for å måtte reise hjem uten fullført grad

Powered by Labrador CMS