STILLER KRAV: Jørn A. Henriksen, leder av Norsk Studentunion, krever at regjeringen øker støtten til studentene til riktig side av fattigdomsgrensen.

Krever mer studiestøtte

Studentene står samlet, og talen er klar: 100.000 kroner i studiefinansiering er et minstekrav til det rødgrønne statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Dette lovte regjeringspartiene i Soria Moria-erklæringen:

  • Sikre en studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid.
  • Studielån og stipend må reguleres i takt med prisstigningen.
  • Øke tilgangen til studentboliger.
  • Studentene skal støttes sterkere gjennom studiene, både faglig og finansielt.
  • At alle studenter på høyere og lavere grad i Norge får tilbud om å ta deler av undervisningen i utlandet.
  • Kvalitetsreformen skal evalueres.
  • Kilde: [http://www.dep.no/filarkiv/260512/regjeringsplatform.pdf](http://www.dep.no/filarkiv/260512/regjeringsplatform.pdf)

– Studentenes støtte ligger 13.000 kroner under fattigdomsgrensen. Studiestøtten bør overstige 100.000 kroner, krever Jørn A. Henriksen, leder for Norsk Studentunion, universitetenes og de vitenskapelige høgskolenes studentorganisasjon .

Forrige helg trommet Stoltenberg-regjeringen sammen til årets første budsjettmøte. Studentenes krav til politikerne er klart: I dette budsjettet må landets studenter få mer.

– Vi forlanger at Djupedal oppfyller sine løfter om at det skal være mulig å være heltidsstudent. Det er trist at studentene har så lite å rutte med at de må jobbe deltid, tordner utdannings- og studieansvarlig i Studentparlamentet, Kristian Meisingset.

I tillegg må regjeringen følge opp Soria Moria-erklæringens løfter om å satse på studentboliger. Det mener Øyvind Reidar Bakke, leder for høgskolenes studentorganisasjon Studentenes Landsforbund.

– Det private leiemarkedet er tøft. Vi ligger langt under et akseptabelt nivå på studentboligtilbudet i dag. Det må minimum bygges tusen nye studentboliger i året, sier Bakke.

Ingen løfter

Men Lena Jensen, SV-representant i Stortingets Utdannings- og forskningskomité, kan ikke love at regjeringspartiene vil finne rom for økt pengestøtte til studentene i årets budsjett.

– Jeg kan ikke si noe konkret. Men jeg lover at studentene kommer til å oppleve en tydelig forandring med den nye regjeringen, uttaler Jensen.

I Soria Moria-erklæringen lover regjeringen økt studiefinansiering og et bedre studentboligtilbud.

– Hvor stort beløp vil dere sette av til disse sakene?

– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg lover å prioritere studentene. Vi tar innspill fra studentorganisasjonene på alvor, sier Jensen.

Det lyktes ikke Universitas å nå andre representanter i komitéen før avisen gikk i trykken.

Høyre uenig

Regjeringspartienes lokallag på Universitetet i Oslo (UiO) gir derimot sin fulle støtte til studentorganisasjonene. Også de krever mer penger for å finansiere studiene.

– En forutsetning for at alle skal ha lik rett til utdannelse er at studiestøtten er stor nok, sier Thomas Tallaksen, leder av Blindern SV.

Dette er både Marianne Granheim Trøyflat, leder av Oslo Senterstud, og Dag Harlem Stenersen, leder av Universitetets Arbeiderpartilag, enige i.

Christoffer Wiig, leder av Høyres Studentforbund, er derimot ikke enig. Ifølge ham betyr det lite at studentene får litt mer penger å rutte med i måneden.

– Jeg er mer opptatt av konkrete forslag som for eksempel å reversere forskningskuttet, innføre reisestipend igjen, og å øke tilskuddene til de private høyskolene, sier Wiig.

Powered by Labrador CMS