BEKLAGER: Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) bekager at det ikke var rom i statsbudsjettet for bygging av så mange studentboliger som SV lovet før valget.

Bedring i 2007?

Slik blir din hverdag

Forrige torsdag ble Stoltenbergregjeringens statsbudsjett lagt frem. Budsjettet er som en berg-og-dal-bane – fylt med slappe oppturer og harde nedturer.

Publisert Sist oppdatert

Velferd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til bygging av studentboliger med ti millioner kroner fra 124 millioner til 134 millioner.Det skal gå til bygging av om lag 580 hybelenheter. I partiprogrammet lovte Arbeiderpartiet og Senterpartiet 1000 nye studentboliger, mens Sosialistisk Venstreparti lovte 1500. Tatt i betraktning at universiteter skal øke satsningen på utenlandsstudenter, er dette for få, hevder både Samskipnadsrådet og Inge Carlén i Velferdstinget.

Har du barn og er student, kan du møte utfordringer. Til tross for regjeringens satsning på barnehager, gis ingen penger spesifikt til studentbarnehager.

Finansiering

Bor du langt vekk, får du ingen oppbakking. Reisestipendet kommer ikke tilbake i 2006, tross løfter gitt fra alle tre regjeringspartiene under valgkampanjene.

Samferdselsordningene blir som før; 40 prosent avslag på lokaltransport, mens de som bedriver langtransport, for eksempel NSB, ikke får noen støtte fra staten.

Du kan investere 140 kroner ekstra i måneden på kronespill og håpe på jackpot, studielånet går opp fra 8000 kroner i måneden til 8140.

Forskning

Forskningsfondet får 14 millioner kroner. Det er mindre enn Bondevikregjeringen foreslo, men kunnskapsminister Øystein Djupedal hevder Bondevikregjeringens forslag på 39 millioner var en politisk finte og et urealistisk forslag. Djupedal satser på å ta det et steg av gangen og lover flere penger i 2007.

Studieplasser

500 nye plasser innen lærerutdanningene bør skape glede på Utdanningsvitenskapelig fakultet. Om lag 75 av disse er myntet på femårig integrert utdanning ved Universitetene. Det blir også gitt tilskudd til 350 ekstra doktorgradsstillinger, hvorav 250 er myntet på universiteter og høgskoler.

75 millioner kroner er bevilget til IFI II ved Universitetet i Oslo. Bygget er anslått til å koste én milliard, inkludert utstyr. De politiske partiene har forpliktet seg til fullfinansiering av bygget.

Skatter og avgifter

Det blir ingen økning i frikort-grensen. Skatt må fremdeles betales fra inntjente kroner 29.997. NRK skal også kreve litt flere penger av deg, dersom du har TV.

Avgiften på øl blir inflasjonsjustert med 1,7 prosent i avgifter.

Reaksjonene er mange og hissige etter at Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem.

Norsk Studentunion (NSU), Velferdstinget og flere andre studentorganisasjoner reagerer kraftig på statsbudsjettet. Løfter om reisestipend og boliger som ble gitt under valgkampanjen er brutt, og Velferdstingets leder Inge Carlén raser i takt med NSU-leder Jørn Henriksen.

Studentboligbevilgningene, som økes fra 124 millioner til 134 millioner, omtales som beskjedne av både Carlén og Henriksen.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) beklager at det «ikke var rom for mer» nå.

– Samtidig som vi har økt bevilgningen med ti millioner kroner, har vi også økt tilsagnsfullmakten med ti millioner ekstra, sier underdirektør i Universitet- og- høgskoleavdelingen til Utdanningsdepartementet (UFD), Erik B. Pettersen, som forklarer at en tilsagnsfullmakt gir garantier til neste års budsjett.

– Tilsagnsfullmakt blir som å garantere penger man ikke har, sier Carlén.

Usikkert for barnehagene

– Satsningen på barnehager vil komme studentene til gode, sa Djupedal under pressekonferansen torsdag, og siktet til at bedre kommuneøkonomi også vil gi kapital til studentbarnehager.

Samskipnadsrådet har ikke tro på at kommunene vil ha forståelse for studentbarnehagedrift, og mener dette vil gå på bekostning av for eksempel fleksible åpningstider og eksamenstilpassing. Eventuelt må barnehageprisene opp.

– Gir blaffen

– Reisestipendet trodde jeg var i boks, men nå virker det som Djupedal og regjeringen gir blaffen i studenter og utdanningsseksjonen, sier Carlén, og påpeker at egenandelen er såpass høy at man skal reise svært mye og svært dyrt for å få stipend.

– Vi kommer til å se på studiefinansiering i sin helhet i forbindelse med budsjettet i 2007, og da blir alle innspill tatt hensyn til. Vi kommer til å videreutvikle de ordningene vi har, sier statssekretær i UFD, Åge Rosnes (SV), til Universitas.

Beskjeden studiestøtte

– 140 kroner ekstra i studiestøtte i måneden blir man ikke feit av, sier Rasmus Myklebust, president i Association for Students Abroad.

– Er ikke en økning på 140 kroner noe beskjedent?

– Det må vi kunne si er beskjedent, men det er en vekst, sier Rosnes, som mener indeksregulering vil være et naturlig tema når budsjettet for 2007 skal vurderes.

Powered by Labrador CMS