Prop.1 S: Torsdag i forrige uke ble forslag til statsbudsjett 2023 lagt frem.

Pengepotten skal fordeles:

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Forrige uke la regjeringen frem forslag til statsbudsjett. Dette får studentene.

Publisert

Studentbolig

Ventelistene til studentboligene er stadig lange, og studenter fortviler over økende priser både hos samskipnadene og i det private boligmarkedet. Norsk studentorganisasjon (NSO) anslår at studenter gjennomsnittlig bruker 7320 kroner på bolig i måneden, og det spiser dermed opp mesteparten av studiestøtta.

 • Regjeringen foreslår ingen økning i tilskudd til studentboliger.

 • Setter et mål om å bygge 1650 studentboliger. Målet i Hurdalsplattformen, som regjeringen la frem etter fjorårets valgseier, var 3000. Regjeringen halverer dermed målet og legger seg på Høyres nivå fra fjorårets budsjett.

 • Øker ikke tilskudd til bygging av studentboliger, men hever kostnadsrammen til 1 450 millioner. Det betyr at samskipnadene nå får dekket mer av byggekostnadene. Regjeringen mener dermed at studentsamskipnadene kan bygge flere boliger, men det er ingen garanti om at de blir billigere.

Kjenn din plass: Boligkøen blir trolig ikke særlig kortere med dette budsjettet.

Utdanning

Det såkalte gratisprinsippet i norsk utdanning har stått stødig i en årrekke. Til tross for gjentatte debatter i stortinget og andre foraer, er de ikke foreslått noen kursendring, inntil nå.

 • Regjeringen foreslår at studenter fra områder utenfor EU/EØS og Sveits skal betale skolepenger hvis de studerer i Norge. Forslaget har ikke tilbakevirkende kraft, og vil gjelde fra høsten 2023.

 • Bevilgningen til universiteter og høyskoler foreslås som følge redusert med 74,4 millioner.

 • I Hurdalsplattformen forsikret Ap og Sp at utdanning vil være gratis for både norske og utenlandsstudenter. Nå foreslår de altså å gå bort fra dette.

 • Norske studenter som studerer utenfor Norden kan få mindre i stipend, fra 50 prosent på bachelornivå til 70 prosent på masternivå til 40 prosent.

Innland > utland: Det blir dyrere å studere i utlandet dersom regjeringens forslag vedtas.

Studentøkonomi

Studentbevegelsen har lenge jobba for å øke studiestøtta. I dag får fulltidsstudenten som ikke betaler skolepenger 128 887 i studiestøtte hvert år. NSO ønsker å feste studiestøtta til 1,5G, altså grunnbeløpet i folketrygden (G). Grunnbeløpet justeres etter prisveksten i samfunnet. Studiestøtta justeres derimot ikke slik, men heller på stortingets initiativ. En festing av studiestøtta i grunnbeløpet i folketrygda ville nå gitt studenter ca. 40 000 kr mer i studiestøtte, og sikrer at studentene hvert år får oppjustert støtta. Ferske tall fra SSB viser at mat og drikke er blitt 12,1 prosent dyrere det siste året. Tall fra NSO viser at studenten går om lag 5,5 tusen i måneden i minus hvis de utelukkende lever på studiestøtta.

 • Regjeringen vil hverken feste studiestøtta til G eller øke den.

 • På grunn av den ekstraordinære prisveksten i samfunnet foreslår de en justering av basislånet med 3600 kroner. Det utgjør om lag 328 kroner ekstra per student i måneden.

 • I fjorårets budsjett forelå det hverken økning eller justering av studenters kjøpekraft.

First price = best price: Du vil fortsette å spise enten nudler, ris eller pasta til de fleste middager med dette statsbudsjettet.

Studentvelferd

Regjeringen kutter i studentvelferd og tilskudd til velferdsarbeid med 24,5 millioner kroner. De lover dermed mindre enn den forrige regjeringen. Posten dekker velferdsarbeidet til studentsamskipnadene, som helsetilbud og tilskudd til studentorganisasjoner, og tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter.

 • Regjeringen vil kutte 24,5 millioner til studentvelferd, og dermed med 23,5 prosent.

 • Kuttet råker studentsamskipnadene og landsdekkende studentorganisasjoner.

Bærbart sikkerhetsnett: Du burde skaffe deg en av disse før uhellet er ute og SiO ikke lenger tar regninga.
Powered by Labrador CMS