PRIORITERT BORT: Skuffelsen var stor da elleve måneders studiestøtte ble prioritert ut av statsbudsjettet.

Forventer kunnskapsløft

Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU) står skulder til skulder i sine krav til neste års statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

– Vi forventer at regjeringen følger opp det statsministeren sa i sin nyttårstale og kommer med et kunnskapsløft til høsten, sier lederne av StL og NSU, Ina Tandberg og Anne Karine Nymoen.

De to organisasjonene fokuserer på tre hovedpunkter i kravene til regjeringens statsbudsjett for 2010:

  • Elleve måneders studiestøtte
  • Utdanningskvalitet
  • Studentboliger

Studiestøtte

På tross av at alle regjeringspartiene i sine partiprogrammer lovet studentene i Norge en utvidelse av studiestøtten i kjølvannet av stortingsvalget 2009, ble løftet brutt.

– Når elleve måneders studiestøtte ble prioritert ut av Soria Moria 2, er det ekstra viktig at studenter trykker på den saken, så den ikke blir glemt, sier Tandberg.

– Dessverre mangler vi tyngden Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har for å få gjennomslag for ting som koster mye penger, sier Tandberg.

Nymoen er innstilt på kraftig prioritering av kravet om studiestøtte, men mener også at det kan ta tid.

– Det vi nå vil få til er en dialog med Kunnskapsdepartementet (KD) og en opptrappingsplan, hvor målet er å utvide studiestøtten til elleve måneder. Det er ikke sikkert at det skjer med en gang, men vi håper på å få det til på sikt.

Kvalitet i utdanningen

– Fokuset på å sikre utdanningskvaliteten må komme bedre frem, men vi jobber fremdeles med å ferdigstille de spesifikke kravene, sier Nymoen.

StL har allerede planene klare på noen punkter. De vil fokusere på tiltak som økt veiledning, oppfølgning av studenter og økt rekruttering av stipendiater og post.doc.-stillinger. I tillegg vil de oppfordre KD om å sette av penger til kompetanseheving av de ansatte så vel som kursing i pedagogikk for forelesere.

– Vi er bekymret for at utdanningskvaliteten er under press. Ofte når man må kutte går det ut over studentenes utdanning, sier Nymoen, og refererer til den ventede økningen av studenter.

Studentboliger

I løpet av 2009 ble det totalt bevilget 1600 studentboliger, mot 600 i 2008. Nymoen forteller at selv om hun er fornøyd med det regjeringen har fått til, forventer hun at det bevilges minst 1000 studentboliger til.

Hun mener at KD må innse hva som absolutt ikke må kuttes i, og det inkluderer studentboliger.

– Det er er ingen tvil om at det trengs en fortsatt satsning på boliger.

Powered by Labrador CMS