HÅVER INN PÅ SPONSORAVTALER:Studentvelferden på BI kan sole seg i glansen av 3 millioner kroner i sponsorpenger for 2009. - Vi vil gjerne stille opp for å veilede andre studentforeninger i skaffe sponsorer, da vi i løpet av årene har opparbeidet oss god kompetanse på området, sier økonomiansvarlig i SBIO, Preben O. Strand.

Sponses for millioner

Mens studentforeningen på BI håver inn rundt tre millioner kroner i sponsorinntekter i 2009, må de fleste student- og fakultetsforeningene klare seg uten sponsormidler.

Publisert Sist oppdatert

Disse får ingen sponsormidler:

  • Filologisk Forening; Kjellerutvalget, Traugots kjeller; Medicinerforeningen; Realistforeningen; Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening; Teologisk Studentforening; studentforeningene og -utvalgene ved Kunsthøgskolen, Akupunkturhøgskolen, Veterinærhøgskolen, Musikkhøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen og Menighetsfakultetet.

Disse sponses i 2009:

  • Studentforeningen BI Oslo – 3 millioner kroner.
  • Juristforeningen – fakultetsforening for studenter ved Det juridiske fakultet: 535 000 kroner.
  • Odontologforeningen – Fakultetsforening ved det odontologiske fakultet: 70 000 kroner. Hovedsponsor er Colgate.
  • Norges idrettshøgskole har samarbeidsavtaler med enkelte sportsbutikker.

Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) troner suverent på toppen av lista over studentforeninger innenfor Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) som mottar sponsorpenger fra eksterne aktører. Det er ikke uten grunn.

– Vi har en egen markedsavdeling og næringslivsutvalg som skal ha en overordnet oversikt over all kontakt studentforeningen har med næringslivet, sier Preben O. Strand, økonomiansvarlig og nestleder i SBIO.

Han mener sponsoravtalene er helt nødvendige for BI når det kommer til å drive velferd for sine 8000 studenter.

– Vi hadde overhodet ikke kunnet tilby studentvelferd på dagens nivå og til så mange uten samarbeidet med næringslivet, sier Strand.

Måtte kuttet drastisk

Juristforeningen har i år mottatt til sammen 535 000 kroner fra sine sponsorer Aktiv eiendomsmegling og advokatfirmaet Wikborg & Rein.

– Vi retter oss mot en spesifikk yrkesgruppe, og advokatfirmaene har råd til å sponse oss, sier leder i Juristforeningen Mette Grøvdal, for å forklare de store sponsorinntektene.

– I dag kan studentene for eksempel delta på skihelger på Gol, konserter og annet til en langt billigere pris enn det egentlig koster å arrangere. Vi hadde vært nødt til å kutte drastisk i aktiviteter hvis vi ikke hadde sponsorer, sier Grøvdal.

Sponsor holder forelesninger

Sponsorene får til gjengjeld annonsere i magasiner i forbindelse med arrangementer, reklame på flyveblad og lignende. Hovedsponsor Wikborg & Rein holder forelesninger med pensumrelatert stoff med kort presentasjon av eget firma og logoer godt synlig.

Det mener studentpolitikere i Venstrealliansen er problematisk.

– Det er ikke positivt at det kun er sponsorfirmaene som får promotere seg selv som arbeidsgivere på bekostning av andre firmaer, sier leder Ingrid Tungen, som selv er juss-student.

Venstrealliansen er prinsipielt imot all type reklame på campus, selv i rekrutteringssammenheng fra potensielle arbeidsgivere. Tungen ønsker imidlertid ikke å kritisere Juristforeningens valg om å ta imot sponsorpenger.

– Det er klart at man må ha penger for å kunne drive en studentforening best mulig, dermed er det vanskelig å se hvordan Juristforeningen kan gjøre det annerledes.

– Vanskelig å få sponsorer

De aller fleste studentforeningene Universitas har vært i kontakt med, har aldri tenkt tanken om å søke eksterne sponsorer. Realistforeningen ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet forsøker, men mener sponsing er vanskelig å få til.

– Vår erfaring er at det har blitt mye arbeid fra foreningens side, mens de enkelte bedriftene ikke er interesserte i sponse særlig mye, sier Liv-Elisif Kalland, formann i realistforeningen.

Kulturstyret, som bevilger midler til studentforeningene, sier at de stiller seg positive til sponsing, og opplyser at det ikke påvirker bevilgningene fra dem.

Powered by Labrador CMS