Den ene krever, den andre gir: Etter press fra Velferdstinget med Idun Kløvstad i spissen, har byrådet bevilget 800.000 ekstra til studenthelse i deres reviderte budsjett.

Byrådet gir ytterligere 800.000 til studenters psykiske helse

Det måtte en pandemi til før byrådet øremerket midler til psykiske helsetjenester. Helsebyråden håper midlene kan skape målrettede tiltak for studentenes psykiske helse.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i mars ble det kjent at byrådet i Oslo [gir 700.000 øremerkede midler til Studentsamskipnaden SiOs psykiske helsetjeneste dette vårsemesteret.](oo) I det reviderte budsjettet legges det nå ytterligere 800.000 kroner på bordet til kommende høstsemester.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen er tydelig på at smittevernreglene som følge av pandemien, i stor grad har truffet unge mennesker, studentene herunder.

– Og det slår kanskje ut på den faglige verdien man skulle hatt det siste halvåret, og det har i hvert fall en indirekte effekt, men i tillegg har også isolasjon en direkte effekt i forhold til mentale utfordringer hos en del mennesker, sier Steen.

Han mener summen vil avlaste det kommunale og statlige helsevesenet, og tror at SiO kan skape flere målrettede tiltak enn hva storsamfunnet klarer.

– Derfor ga vi 700.000 i vårsemesteret, og derfor gir vi nå 800.000 til høstsemesteret, rett og slett for å ta vare på den mentale helsen til studenter som har blitt utfordret veldig de siste 15 månedene, sier Steen.

Les også: SiO tapte slaget om St. Olavs gate 32 – Nå legger de inn bud på St. Olavs gate 23

Slet psykisk også før pandemien

Til tross for en rapportering om en betydelig økning i studentenes psykiske plager, var tallene heller ikke lave før pandemien. [SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) fra 2018](vv) viste at studenter som opplevde alvorlige psykiske helseplager steg fra 16 prosent i 2010 til 29 prosent i 2018. Samme år svarte 23 prosent at de savnet noen å være sammen med. Under pandemien har sistnevnte økt til å gjelde hele 44 prosent.

– Måtte det en pandemi til for at dere skulle bevilge penger til studentenes psykiske helse?

– Min erfaring er at noen ganger er det dessverre slik at vi trenger en sterk påminner om noe som er alvorlig. Også skal jeg ikke si at man nødvendigvis har truffet det her i forhold til psykisk helse og studenter, men at det har fått mer oppmerksomhet under pandemien, tror jeg ikke det er noe tvil om, sier Steen.

Han påpeker videre at dette gjelder mange grupper, ikke bare studentene.

– Men undersøkelsene og tallene om studentene lå jo på bordet også før pandemien?

– Det er et godt poeng, sier Steen.

Målrettede tiltak: Helsebyråd Robert Steen håper summen i det reviderte budsjettet vil avlaste det kommunale og statlige helsevesenet.

Savnet finansiering

Leder i Velferdstinget Idun Kløvstad er svært fornøyd med at byrådet nå bevilger penger til studenters psykiske helse. Hun viser også til SHoT-tallene, og håper midlene kan ha en positiv innvirkning på hovedundersøkelsen som kommer i 2022.

– Jeg tror også vi har gjort en litt annerledes innsats når det kommer til å bevisstgjøre om at studentenes psykiske helsetjenester ikke har fått finansiering eller støtte fra kommunen, sier Kløvstad.

Det har imidlertid Bergen, Trondheim og Kristiansand fått. Kløvstad tror få vet at byrådet ikke har bistått med midler i potten hva gjelder studenters psykiske helse og mener det er på tide:

– Det er viktigere enn noensinne.

Steen både tror og håper at de øremerkede midlene vil få en post på budsjettet også etter pandemien. Han tror pandemien har vært en øyeåpner, og at det fortsetter å etablere relasjonen og dialogen mellom kommunen og studentene, og at de i lettere utstrekning kan finne gode løsninger fremover.

Les også: SiOs nye studentbustadar: Den billigaste bustaden kostar meir enn studie­støtta

Hvor går pengene?

Beløpet på 800.000 er øremerket mental helse. Når SiO har fått pengene på bordet, står de imidlertid fritt til å disponere de slik de ønsker til formålet. Steen har troen på at de som sitter med skoene på, selv kjenner hvor den trykker best.

– Så hvordan SiO finner ut at de vil bruke midlene knyttet til mentale helseutfordringer knyttet til pandemien kommer ikke vi til å legge oss opp i, sier han.

Kløvstad håper summen vil bidra til kortere køer og ventelister for studenter som trenger hjelp. Samtidig mener hun det er en utfordring at man ikke vet hva som konkret forebygger psykiske helseplager. Dermed må man ha ressurser nok til å vurdere om tiltakene faktisk fungerer.

Hun presiserer at psykisk helsehjelp og forebyggende tiltak er to ulike ting, og at sistnevnte uansett bør iverksettes slik at studenter ikke skal ende opp med å trenge psykisk helsehjelp.

– Hvis ikke har du bare kastet penger på noe, og krysset fingrene for at det fungerer. Det holder på en måte ikke i lengden. Man ønsker jo helst at folk ikke skal havne der at man trenger psykisk helsehjelp, men jeg tror vi er forbi den streken, sier studentlederen.

Min erfaring er at noen ganger er det dessverre slik, at vi trenger en sterk påminner om noe som er alvorlig

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Samlingssteder i Oslo for studenter

I Oslo bor det snaue 700.000 mennesker. Studenter utgjør cirka 80.000 av disse, og fordeler seg på en rekke utdanningsinstitusjoner. Årets SHoT-undersøke viser at den gjengse oslostudenten er mindre fornøyd med studentmiljøet i Oslo, i motsetning til Trondheims- og bergensstudentene.

Steen tror dette henger sammen med størrelsen på byene, fordi studentene i de mindre byene er relativt flere, på grunn av befolkningstallet. Han påpeker også boligprisene, flere vil bo i sentrum, og dermed presses prisene opp.

– Økonomi har en stor betydning for alle hele livet, men kanskje ikke minst når man er student, sier Steen.

– Hva tenker du om sammenhengen mellom trivsel i studentbyen og den psykiske helsen?

– Det er en grunn til at mange ønsker å studere i Oslo. Mange av dem som kommer og studerer i Oslo, blir her. Så det er også noe med storbyen som trekker, som er attraktiv og interessant. Og det som Oslo har sterkere enn noen andre, er den brede sosiale arenaen og flaten som Oslo representerer, sier Steen.

Velferdstinget og SiO ønsket nylig å etablere et studenthus i St.Olavs gate 32, men tapte budrunden på det åpne markedet. På spørsmål om studentene har et behov for flere samlingssteder for studenter, sier Steen at byrådet var positive til et studenthus i sentrum.

Man ønsker jo helst at folk ikke skal havne der at man trenger psykisk helsehjelp, men jeg tror vi er forbi den streken

Idun Kløvstad, leder i velferdstinget

Før helsebyråden rekker å fullføre setningen, skyter Kløvstad inn at det har kommet et nytt bygg for salg i St. Olavs gate; men denne gangen lenger ned i gaten.

Om det blir studenthus i St.Olavs gate, gjenstår å se. Steen mener det er viktig å etablere et samlingssted i sentrum, men at det også trengs studenthus rundt om i byen, hvor studentene både bor og oppholder seg.

Han forteller at byrådet utarbeidet et digitalt system, hvor man kan booke kommunens fasiliteter, som skoler, idrettshaller, biblioteker og lignende.

– Hvis vi kan lage et system som holder orden på når det er ledig og når det kan bookes, enten gratis eller for en billig penge, så kan det være en ting som understøtter studentenes behov for et sted å være, sier Steen.

Også Kløvstad ser behovet for flere møteplasser på tvers av Oslos mange utdanningsinstitusjoner.

Powered by Labrador CMS