Volleyball-trening i Blindernhallen: Disse og andre medlemmer av Oslostudentenes Idrettsklubb går en mer usikker fremtid i møte takket være kutt i organisasjonens økonomi.

Idrett taper pengekampen

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har sluttet å støtte Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) økonomisk. Nå vil samskipnaden bygge boliger på OSIs fotballbane.

Publisert Sist oppdatert

SiOs støtte til OSI

  • 2012: 1 255 000 kroner
  • 2013: 634 000 kroner
  • 2014: 532 000 kroner
  • 2015: 0 kroner

I 2012 mottok Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) 1 255 000 kroner fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Nå har pengestrømmen tørket inn.

– SiO tar livet av studentidretten ved å vanskeliggjøre vår drift på flere områder, sier daglig leder Marlene Persson i OSI.

Studentsamskipnaden har på få år kuttet den økonomiske støtten til OSI, noe som har ført til at idrettsklubben har gått med betydelige underskudd, både i 2013 og 2014. Nå må OSI søke om pengestøtte fra Velferdstinget (VT), og i år ble de tildelt 320 000 kroner. VT deler ut midler til studentvelferd på vegne av SiO.

Idrettsledere: Askil Sweeney, Marlene Persson, Jeanette Gislefoss, Anette Volla Nilsen og Morten Stokke er ledere for hver sin OSI-idrett. Fellers for dem er også deres irritasjon over SiO.

– Vi er innforstått med at det er mer ryddig å flytte finansieringen fra SiO til VT, men det gjør finansieringen vår mindre forutsigbar, sier Persson.

I tillegg til å legge om finansieringsordningen, vil SiO åpne for at de kan konkurrere med idrettsklubben, og ønsker dessuten å bygge boliger på fotballbanen ved Domus Atletica.

Det kom frem da OSI og SiO forhandlet om en ny avtale seg i mellom.

– Fremfor å samarbeide, etablerer SiO konkurrerende tilbud og fjerner den økonomiske støtten vår. Når de i tillegg ønsker å bygge boliger på kunstgressbanen vi bruker, gjør de det svært vanskelig for oss. Både med tanke på både økonomi og anlegg, sier Persson i OSI.

I tidligere avtaler har det stått eksplisitt at ingen av organisasjonene kan starte konkurrerende virksomhet med hverandre. Men i siste avtaleforslag fra SiO åpner de for at samskipnaden kan konkurrere med idrettsklubben, men ikke omvendt.

Ingen fotballbane

Anlegget ved Domus Athletica som vil bli lagt ned ved boligbygging, brukes i dag av OSI Fotball og en rekke andre organisasjoner. Samskipnaden ønsker å bygge nye boliger, men har ikke planlagt å bygge noen ny kunstgressbane. Saken er nå oppe hos byrådet, hvor OSI og blant annet Oslo Idrettsforbund og Nordre Aker har sendt inn protester.

Skamfull behandling

Banen er også i bruk av flere idrettslag fra utdanningssinstitusjoner som Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Oslo og Akershus. Konsekvensene av boligutbygging kan være at deres idrettslag blir nødt til å legge ned.

Askild Sweeney, leder for OSI Fotball, kaller SiOs oppførsel for skammelig.

– Vårt problem med planen er ikke boligene, men det at man ikke opprettholder tilbudet til idrettsklubben, sier han.

Det er blant annet fem fotballag underlagt OSI som kanskje vil bli nødt til å kaste inn håndkledet dersom SIO bygger boliger.

– Dessverre så rammes vi og alle andre tilknyttede klubber urimelig hardt da SiO ikke virker å ha noen intensjon om bygging av en erstatningsbane, sier Sweeney.

Har brutt forhandlingene

SiOs forslag om den nye avtalen som innebærer konkurranse mellom SiO og OSI, ingen fotballbane og uklar økonomisk støtte, har ført til at OSI har brutt forhandlingene.

– Vi mener at et samarbeid der vi holder oss innenfor hvert vårt område og samtidig samarbeider om å drive tilbud som kan sies å falle innunder begge parters virksomhet, vil være mye mer gunstig for aktivitetstilbudet til studenter i Oslo, sier Persson om forhandlingsbruddet.

Raser: Marlene Persson og Aksel Sweeney reagerer på oppførselen til studentsamskipnaden.

God dialog?

Styreleder Tone Standal Vesterhus i SiO hadde følgende kommentar om samarbeidet med OSI.

– Vi har hatt en avtale som nå har gått ut. Vi opplever at vi har en god dialog, og den ønsker vi å opprettholde. OSI er en av våre største brukere, og styret har som prinsipp å behandle alle våre samarbeidspartnere likt.

Vesterhus ville ikke kommentere Perssons påstand om at SiO kommer til å ta livet av studentidretten. Universitas har ikke fått kontakt med administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Lisbeth Dyrberg.

Powered by Labrador CMS