Engstelig:- Utviklingen i studiestøtten har på ingen måte holdt tritt med kostnadene til studentene, sier NSO-leder Marianne Andenæs. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Leiepris vs studiestøtte: Misforholdet øker

Gjennomsnittlig leiepris øker raskere enn studiestøtten. I dag sitter studenter igjen med 8494 kroner mindre i året enn i 2010.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall Universitas har hentet inn fra Lånekassen og Utleiemegleren. På seks år har økningen i de gjennomsnittlige leieprisene i Oslo vært nesten dobbelt så høy som økningen i studiestøtten fra Lånekassen. Det betyr at dagens studenter sitter igjen med 8494 kroner mindre i året enn det de gjorde i 2010.

– Dette er en utvikling vi har sett lenge. Utviklingen i studiestøtten har på ingen måte holdt tritt med kostnadene til studentene, sier NSO-leder Marianne Andenæs.

Hemmer utdanningskvaliteten

Totaltapet Oslo-studentene har lidt de siste seks årene tilsvarer en hel gjennomsnittlig månedsleie. NSO-lederen mener det må tas grep for å sikre at studenter får like muligheter.

– Boligprisene stiger og mange får hjelp hjemmefra til å betale. Alle har ikke de samme mulighetene og mange må jobbe ved siden av studiene.

Andenæs mener at dette ikke bare kan føre til et klasseskille mellom studentene, men også at det går utover utdanningskvaliteten hvis studenter jobber for mye.

– Burde studenter flytte ut av sentrum for å få bedre råd?

– Da må det i så fall være en nødvendig forutsetning at det er gode kollektivforbindelser til studiestedet. Veldig mange vil være en del av miljøet rundt campus, sier hun.

5644 i boligkø

NSO-lederen mener studiestøtten bør økes til folketrygdens grunnbeløp for å sikre at alle studenter får like muligheter.

I tillegg vil hun jobbe med sikre at regjeringen faktisk fullfører planen om å innføre 11 måneders studiestøtte fra og med 2020.

– Men dette handler om boliger også. Det må gis tilskudd til bygging av flere studentboliger slik at studenter får et rimeligere alternativ til det private markedet, sier hun.

I ferske tall fra NSO kommer det frem at 8700 av landets studenter står i boligkø hos samskipnadene. 5644 av dem er registrert i Oslo og Akershus.

– Undervisningen er godt i gang og det er der fokuset bør være. Ikke i bekymring over å ha tak over hodet, sier Marianne Andenæs i en pressmelding og legger til:

– NSO forventer at regjeringen fortsetter den offensive satsningen på studentboligbyggingen og kroner sitt siste budsjett før valget med støtte til å bygge 3000 studentboliger.

birkth@universitas.no

Powered by Labrador CMS