Marta Thorbjørnsen (27) har termin den 5.september. Hun har satt seg inn i hvilke støtteordninger som gjelder for henne og samboeren.

Studenter med barn nedprioriteres

– Studentfamilier har blitt økonomiske tapere, sier siviløkonom. Dagrun Eriksen i KrF mener regjeringens studentpolitikk er kvinnefiendtlig.

Publisert Sist oppdatert

– Studenter med barn har blitt de økonomiske taperne. Når en er ung og under utdanning, får man ikke tilgang på de beste ordningene som krever at man jobber, sier siviløkonom Mathilde Fasting.

Hun har skrevet en rapport for tankesmien Civita som viser at studenter med barn får langt dårligere støtteordninger enn yrkesaktive familier. Foreldrepenger for de yrkesaktive utgjør et mye større beløp enn foreldrestipend-ordningen for studenter. I tillegg får studenter med barn kun foreldrestipend i 44 uker, mens yrkesaktive har krav på foreldrepenger i 49 uker (se faktaboks).

– Studentene er glemt

Fasting mener at årsaken til forskjellene kan være at studentfamiliene er blitt glemt av politikerne.

– Det har vært en tanke om at de som bidrar mye til staten gjennom yrkesinnsats, skal ha de beste ordningene. Derfor har de som ikke jobber blitt glemt, sier Fasting.

Hun mener politikerne ikke har vært så opptatt av hva slags konsekvenser denne politikken får for studenter med barn.

Marta Thorbjørnsen (27) har termin den 5.september, og er student på musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun mener at permisjonslengden burde være like lang for studenter som for dem som jobber.

– Jeg skulle ønske at politikerne i større grad prioriterte studentfamilier. Vi er heldige som har et godt støtteapparat av venner og familie rundt oss, sier hun.

Store forskjeller

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Ola Rydje stiller seg bak kritikken til Fasting, og mener at forskjellene i støtteordningene er merkelige.

– Studenter har færre permisjonsdager enn yrkesaktive, noe som er helt uforståelig. I tillegg er studiestøtten den samme for studenter med barn som for andre studenter, sier Rydje.

Han mener det er åpenbart at studenter med barn har behov for bedre støtteordninger enn de som eksisterer i dag.

– Regjeringen har sviktet

Nestleder Dagrun Eriksen i KrF mener regjeringen har sviktet studenter med barn.

– For denne gruppen handler det om økonomisk støtte. Jeg kan ikke se spor av at regjeringen har gjort noe på dette området. Det eksisterer en gammeldags tankegang omkring støtteordningene til studenter med barn som er kvinnefiendtlig, sier Eriksen.

Hun mener politikken kan ha flere uheldige konsekvenser for studentfamilier som ikke mottar nok i støtte.

– Mange har det ekstremt stramt, og jeg tror at noen kanskje avslutter studiene tidligere på grunn av det, sier Eriksen.

Nye støtteordninger

NSO-leder Ola Rydje er klar på at nye ordninger må komme for studentfamilier.

– Vi mener at studenter må få like mange permisjonsdager som de yrkesaktive. I tillegg må studenter med barn få tolv måneders studiestøtte.

– Hva har NSO gjort for å sette denne saken på dagsorden?

– Vi har prøvd å fremme denne saken. Vi har blant annet vært i møter og har en dialog med Kunnskapsdepartementet om dette, sier Rydje.

Powered by Labrador CMS