ØNSKER FUSJON: Olav Øye, leder i StL, går inn for en sammenslåing med NSU.

NSU og StL prøver igjen

Etter to mislykkete fusjonsforsøk mellom Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion, ser det nå ut til at studentorganisasjonene vil prøve å gjenoppta forhandlingene.

Publisert Sist oppdatert

Studentenes Landsforbund (StL)

  • Studentenes Landsforbund er Norges største studentorganisasjon og representerer 100 000 studenter ved 30 statlige og private utdanningsinstitusjoner, derunder også statlige høyskoler.
  • Kilde: nsu.no og stlweb.no

Norsk Studentunion (NSU)

  • NSU er en interesseorganisasjon for omlag 93 000 studenter ved universiteter, kunst- og vitenskapelige høyskoler.

– Problemstillingen fremstår som enda mer klar nå enn for ett år siden. Forskjellene mellom universiteter og høgskoler fortsetter å bli mindre, og stordriftsfordelene som knytter seg til det å ha en felles organisasjon blir større, sier Olav Øye, leder for Studentenes Landsforbund (StL).

Øye sier at konklusjonene fra Stjernø-utvalget har bidratt til å på ny aktualisere fusjonsdebatten.

I 2002 var det Norsk Studentunion (NSU) som sa nei til sammenslåing, mens det i 2007 var StL sin tur til å være negative. Likevel har ledelsen i StL nå gått inn for å gjenoppta forhandlingene.

– Vi begynner ikke på null, men baserer oss på det som ble fremforhandlet forrige gang i det forslaget som ble nedstemt. Vi har konkrete ting fra forrige runde som vi må diskutere mer, sier Øye, og informerer om at forslaget først må fremmes på StL sitt landsstyremøte i april før man tar stilling til om det skal settes i gang en ny forhandlingsprosess eller ikke.

Et av lokallagene i StL som stemte imot sammenslåingen i fjor var representantene fra Universitetet i Agder (UiA). Helge Ø. Hovland, leder for Studentorganisasjonen i Agder ved UiA, sier at de ikke er prinsipielt motstandere av en sammenslåing, og mener i likhet med Øye at det vil være en fordel for studentene å ha en felles organisasjon. Likevel mener han at det er rekke ting som må gjøres bedre denne gangen.

– Vi følte prosessen forrige gang var for dårlig og litt forhastet. Forholdene må legges til rette slik at politikken til begge organisasjonene blir best mulig ivaretatt, og at hvert enkelt lokallag blir bedre representert i den nye fellesorganisasjonen, sier Hovland.

Martin Sværen, leder for organisasjonsutvalget i NSU, sier at utvalget stiller seg svært positivt til initiativet, men at de i likhet med StL må ha et landstingvedtak før de kan gå videre med prosessen. Møtet er ventet å finne sted i april.

Powered by Labrador CMS