Drømmedestinasjon: Studentpolitikerne deler ønsket om å få sitte på Villa Eika.
Drømmedestinasjon: Studentpolitikerne deler ønsket om å få sitte på Villa Eika.

Studentvalget:

Dette er de hotte sakene

Økt studiestøtte og flere stikkontakter på campus. Hva med en kjøttfri mandag eller Maccern fremfor kantinemat? Slik vil listene kapre stemmen din.

Publisert Sist oppdatert

Profesjonslisten

Profesjonslisten er årets nykommer. De vektlegger et fleksibelt studietilbud, og mener en trang studentøkonomi ødelegger for heltidsstudenten. De vil derfor gi studenter utenfor sentrumskjernen mulighet til å benytte seg av digitale forelesninger og kursundervisning.

– Men det skal selvsagt ikke erstatte den tradisjonelle undervisningsformen, sier førstekandidat Tobias Aleksander Sveum Isaksen (20).

Videre vil de styrke tilbudene på Gaustad, Blindern og i sentrum. De vil ha en informasjonskampanje for å nå ut til disse. De vil også senke egenandelen og ansette flere psykologer og veiledere, hvis økonomien tillater det.

Kaster dere inn håndkleet hvis dere oppnår alle toppsakene?

– Det er mye som kan bygges videre. Det psykiske helsetilbudet kan alltid forbedres. Man ser også at tilbudene er veldig ulike på de forskjellige campusene, og alle fakulteter blir ikke like godt involvert i det som skjer sentralt. Det er veldig viktig at Studentparlamentet blir mer synlig utenfor Blindern.

Er dere veldig uenige med noen av listene?

– Vi ønsker å få ned prisene på mat, drikke og pensum på campus gjennom konkurranse. Det er ikke noen av de venstreorienterte listene så opptatt av.

Nykommer: Tobias Aleksander Sveum Isaksen og Profesjonslisten.
Nykommer: Tobias Aleksander Sveum Isaksen og Profesjonslisten.

A-lista

– Hovedsaken vår er studiestøtte vi kan leve av nå. Det er en overordnet sak, og en stor del av grunnen til at jeg ble engasjert i studentpolitikken. Per nå har vi ikke det, sier toppkandidat Milla Skaug Ødegaard (23).

Hun anerkjenner at det er store likheter på tvers av listene. På spørsmål om hva som skiller A-lista fra de andre, svarer hun at politikk handler om prioriteringer.

Er ikke kjernesakene deres litt vel nasjonale?

– Vi er talerøret til studentene, og vi er nødt til å stå sammen om dette. Jeg vil heller ikke si at vi ikke har lokale saker. Karrieretjenestene er blant annet en av toppsakene våre. A-lista vil motvirke stress og press i studiehverdagen ved å styrke psykologtjenesten og en mer fleksibel skolehverdag.

Hvordan skal dere konkret jobbe for dette?

– Det handler om å bruke de midlene man har for å sette det på agendaen. Flere reagerer på lang ventetid og at man gjerne må gjennom flere instanser. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Har studentene godt av litt stress og press?

– Dette er snakk om studenter som opplever det hver eneste dag. Da må man tilrettelegge for de ulike studentenes studiehverdag for å motvirke ekstreme mengder stress og press.

Studiestøtte: A-listas overordnede mål.
Studiestøtte: A-listas overordnede mål.

Venstrealliansen

Veldig få studenter har egentlig noe kjennskap til Studentparlamentet. Hvorfor gidder du å stille?

– Det har virkelig noe å si. Hvis studentene stemmer, får vi stilt politikere til ansvar. Vi får også en bredere representasjon i Studentparlamentet, sier Venstrealliansens førstekandidat Sigve Næss Røtvold (23).

Hva skiller dere fra for eksempel A-lista?

– Vi vil blant annet satse enda hardere på økt studiestøtte og mangfold i akademia.

Flere av målene deres må innom Stortinget for å bli vedtatt. Hvilke saker har dere som vil påvirke studentene direkte?

– Vi ønsker å være en liste som ser et overordnet bilde. Toppsakene er bare en liten del av vår politikk.

Matmonopolet til SiO har blitt heftig diskutert. Hva tenker Venstrealliansen om det?

– Alternativet er konkurranse. Da kan vi få inn Burger King, Maccern og Subway, og pengene går direkte til lederne i de selskapene. Det er vi kritiske til. Vi vil heller at pengene går tilbake til studentene. Mange vil ha kebab på campus, men jeg ser ingen problemer med at SiO kan åpne en kebabsjappe.

Venstrealliansen vil gjøre UiO til en antirasistisk sone. Næss Røtvold mener at man må anerkjenne at det finnes rasistiske holdninger i samfunnet. Det oppstår også på Blindern, mener han.

Sitter du med et inntrykk at det er et rasismeproblem på UiO?

– Det er viktig å løfte det til debatt, og at Studentparlamentet vedtar en resolusjon som sier at UiO skal være en antirasistisk sone.

Nei til Whopper på campus: Sigve Næss Røtvold og Venstrealliansen frykter at Burger King benytter muligheten om det åpnes for konkurranse i mattilbudet.
Nei til Whopper på campus: Sigve Næss Røtvold og Venstrealliansen frykter at Burger King benytter muligheten om det åpnes for konkurranse i mattilbudet.

Liberal liste

Liberal liste er opptatt av at studentene har friheten til å gjøre det de vil. Grønnere valg, en mer fleksibel studiehverdag og et bredt utvalg av mattilbud er blant toppsakene.

Hvordan skal Liberal liste tilrettelegge for flere og gode kollektivløsninger?

– Det er vanskelig å si konkret hvordan vi kan påvirke kollektivløsningene, men det hadde vært fint å ha billigere månedskort og andre ting som gjør det lettere for studenter som pendler til og fra campus. Vi vil også tilrettelegge for veganske og vegetariske valg i kantinene, sier førstekandidat David Johnny Pettersen (23).

De ønsker å avskaffe SiO-monopolet på spisestedene.

– Vi tror at konkurranse vil skape bedre og billigere tilbud, og at studentene vil sette pris på mer variasjon.

Er det behov for døgnåpne lesesaler?

– Det er veldig mange studenter som må jobbe ved siden av studiene, og som har uregelmessige timeplaner. Flere ønsker nok muligheten til å studere både før og etter jobb.

All day, all night: Liberal liste ønsker døgnåpne lesesaler.
All day, all night: Liberal liste ønsker døgnåpne lesesaler.

Grønn liste

– Vår toppsak er klimabudsjettsaken. Det har vært mange forslag som har vært ute tidligere, men vi opplever at det fortsetter å bli utsatt. Vi ønsker at klimabudsjettet skal presenteres og tilpasses årlig, sier Grønn liste-kandidat Sigurd Graarud (22).

Store og effektive klimatiltak. Hva betyr det?

– Vi vil at UiO skal minimere samarbeid med industrier som har negativ påvirkning på klima, og redusere bruken av transportmidler som fly og bil.

Listen vil også prioritere psykisk helse, og viser blant annet til Shot-undersøkelsen, som sier at en tredjedel av studentene sliter med psykiske plager. Køene må bli kortere, mener Graarud. Det skal løses ved at SiO i større grad skal prioritere psykisk helse, ifølge ham.

Grønn liste vil innføre kjøttfrie mandager. Graarud mener redusert kjøttforbruk er noe av det viktigste enkeltpersoner kan gjøre for å motvirke klimaendringer.

– Kvaliteten på vegetarmaten må forbedres. Den er dessverre ikke særlig høy.

De vil også ha vurderingsformer som er tilpasset moderne undervisning og eksaminasjonsmetoder:

– Som digital hjemmeeksamen, flere eksamener med hjelpemidler og større grad av tilretteleggelse for studenter med spesielle behov.

Vil se tallene: Klimabudsjettsaken er toppsaken til Grønn liste.
Vil se tallene: Klimabudsjettsaken er toppsaken til Grønn liste.

Realisten

Toppsaken til A-lista er økt studiestøtte. Dere vil ha flere stikkontakter. Hvorfor det?

– Vi ville ha mer konkrete punkter på topplisten. Vi er for å øke studiestøtten, men vi ville ha noe som er lettere å forklare til studenter og som er lettere for Studentparlamentet å gjennomføre, sier Realistenkandidat Hanne Hugem (20).

Øverst på listen troner gratis digitale pensumbøker. De vil styrke tilbudet til flere studier, og ønsker flere samarbeidsavtaler mellom UiO og ulike forlag.

– Det handler om økonomien til studentene. Det bør ikke være nødvendig å kjøpe bøker til hvert fag.

Realisten vil også styrke infrastrukturen på alle fakultetene, og viser til flere eldre UiO-bygg som ikke er forenelig med moderne undervisning.

– Det er forelesningssaler med to stikkontakter og 200 studenter. Det gjør at man ofte må notere for hånd og lade maskinene man bruker på forhånd. På Institutt for informatikk er det et rom uten stikkontakter. Alle studentene hater det.

Hugem forteller at de i motsetning til Grønn Liste ikke ønsker å gjøre UiO til en bilfri sone. De er opptatt av at studenter som pendler skal ha mulighet til å benytte seg av egne kjøretøy.

– Det er få parkeringsmuligheter og vanskelig å ha bil i Oslo, men vi er selvfølgelig for kollektivtransport. Miljøtårnsertifisering er også en av prioritetene.

De vil ha bedre oversikt over rutinene til UiO, og trekker frem søppelhåndtering og reising som viktige fokusområder.

Løser UiO miljø- og klimautfordringene hvis de blir miljøtårnsertifisert?

– Man løser ikke alle problemer, men det er en fin måte å se om universitetet har gode rutiner innad. Vi vil også vise utad at vi fokuserer på miljø.

Flere stikkontakter: Reasliten satser på konkrete forbedringspunkter.
Flere stikkontakter: Reasliten satser på konkrete forbedringspunkter.
Powered by Labrador CMS