REAGERER: Leder for Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter mener det er rart at deler av semesteravgiften går inn i SiOs egenkapital. Arkivfoto: Adrian Nielsen

13 millioner av semesteravgiften står ubrukt: Går inn i SiOs egenkapital

Semesteravgiften bør komme dagens studenter til gode, ikke morgendagens, mener lederen av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter.

Publisert Sist oppdatert

Dette er semesteravgiften:

  • Hvert semester betaler alle studenter en avgift til SiO.
  • Studentorganet Velferdstinget fordeler penger til kultur- og medietilbud som Kulturstyret, OSI, Radio Nova og Universitas.
  • I tillegg vedtar de hvordan SiO skal prioritere de resterende pengene.
  • Det er SiOs hovedstyre som til slutt vedtar prioriteringene. I dette styret har studentene flertall.

I 2016 gikk Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) med et enormt overskudd på 54 millioner kroner. Da tallet ble offentliggjort sendte ut samskipnaden ut en pressemelding der de forklarte at det store overskuddet var veldig viktig.

De neste årene skal det nemlig bygges 3000 nye studentboliger, i tillegg til at gamle skal vedlikeholdes. For å klare dette er de nødt til å bygge opp egenkapital slik at de kan ta opp lån.

Årsaken til det store overskuddet var at resultatene i SiO Bolig, SiO Athletica og SiO Helse gikk langt bedre enn budsjettert. Men det er ikke bare her samskipnaden har tjent penger.

På grunn av et lavere kostnadsnivå i SiO Helse enn budsjettert og en økt semesteravgift sto hele 13,2 millioner kroner av semesteravgiftsinntektene ubenyttet. Altså 17 prosent av de 77 millioner kronene studentene betaler til samskipnaden hvert år.

Disse midlene er det studentenes eget organ, Velferdstinget, som skal bestemme hvordan de skal prioriteres. De har derimot aldri vedtatt at pengene skal brukes til å bygge opp egenkapital.

Les: Slik fordelte Velferdstinget pengene i høst

– Rart

– Vi mener at semesteravgiften i så stor grad som mulig bør komme dagens studenter til gode, sier Aleksander Gjøsæter, leder av Velferdstinget.

Han forteller at Velferdstinget hadde blitt informert fra SiO om at noe av semesteravgiften var ubenyttet, men at det aldri var snakk om så store summer.

– Dette er mye penger og vi synes det er rart at det bare har blitt en del av egenkapitalen. Vi mener at staten og leieinntekter skal betale for å bygge studentboliger. Det er veldig bra at SiO setter av penger til egenkapital, men det er ikke semesteravgiften som skal betale for dette, sier han.

Kommentar: - Knus SiO-monopolet

Semesteravgiften bør komme dagens studenter til gode

Aleksander Gjøsæter, leder av Velferdstinget

Studentlederen, som ble informert om tallene i forrige uke, har siden det jobbet med å finne en løsning på saken. Han mener det er greit at deler av semesteravgiften kommer fremtidige studenter til gode, men 13,2 millioner kroner er for mye.

Nødvendig avgjørelse

Det er SiOs hovedstyre som har tatt avgjørelsen. I dette styret har studentene flertall og representantene er valgt inn av Velferdstinget for å ivareta deres interesser.

Leder for styret, Gabrielle Legrand Gjerdset, forteller at det som har skjedd ikke var planlagt. I utgangspunktet var det nemlig bare budsjettert at 2,5 millioner kroner av semesteravgiften skulle settes av til egenkapitalen.

– Det er ikke et mål for oss at semesteravgiften skal inngå i egenkapitalen. Men i et år der vi investerer enorme summer i bolig var det en riktig avgjørelse. For å kunne tilby studentene det de vil ha er vi avhengig av en bunnsolid økonomi. Neste år er det ikke planer om å sette av pengene til egenkapitalen.

Er det ikke uheldig at så store summer går inn i egenkapitalen i stedet for å gå tilbake til studentene?

– Jeg syns dette var en god avgjørelse. Pengene går tilbake til studentene ved at SiO har en sunn økonomi som sikrer normal drift. I stedet for å bruke et ikke planlagt overskudd på vilkårlige prosjekter settes de av i en periode der man trenger egenkapital. Velferdstinget har vært informert hele tiden og godkjent dette. Jeg har ikke fått noen signaler på at de ikke har blitt informert.

Hun understreker at pengene ikke går inn i SiOs daglige drift, men står som buffer i tilfelle dårlige økonomiske år. Hvis man skal bruke av egenkapitalen er det styret som tar avgjørelsen.

Ikke bare til egenkapital: Studenter donerte i fjor 10,5 millioner til hjelpefond via semesteravgiften

Powered by Labrador CMS