Starbucks: På BI har allerede private krefter fått innpass. Arkivfoto: Mathilde Clemetsen.

Flertallet vil la private aktører konkurrere om studentene

Dette kommer kommer frem i helt fersk spørreundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

[Nylig kunne Universitas melde om en blå bølge skyllende inn over studentmassene. Høyre er blitt studentenes største parti](1). Nå viser en undersøkelse at også flertallet vil tillate private aktører til studentvelferden.

I en undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og NSO viser det seg at 48% av de spurte studentene på landsbasis er «helt enige» eller «noe enige» i at private aktører burde kunne konkurrere med studentsamskipnadene i å tilby studentvelferd. Oslostudentene er samstemte med resten av landet.

Tidligere tall: Studentene vil oppheve SiO-monopolet

Slik er spørsmålet stilt:

I hvilken grad er du enig eller uenig at det i større grad enn nå åpnes for at private aktører kan konkurrere med studentsamskipnadene i å tilby studentvelferd?

  • Helt uenig: 7 %
  • Noe uenig: 10 %
  • Verken enig eller uenig: 21 %
  • Noe enig: 29 %
  • Helt enig: 19 %
  • Vet ikke: 14 %

I Oslo tilbyr Studentsamskipnaden (SiO) blant annet studentboliger, kantiner og trening.

Valgkamp-sak

For tiden foregår det valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Et av de store stridstemaene er om SiOs kantinemonopol på campus burde avvikles.

Liberal liste er en av listene som ønsker flere private aktører velkommen. Listetopp Amanda Haugnes Rygg er ikke i tvil om hva de velvillige studentene burde gjøre.

– De burde jo stemme på oss, sier Rygg og viser til et av hovedpoengene på valgprogrammet.

Hun er likevel klar over at det å åpne kun gjelder enkelte deler av studentvelferden. SiO’s mattilbud er det som oftest blir nevnt når gjelder privatisering. Hun skjelver ikke av tanken om at Starbucks og Mcdonalds får plass på lærestedene.

– Det viktigste er jo da at studenter selv får kjøpe og velge den maten de ønsker.

Studentene er ikke klar over de radikale verktøyene som finnes for å endre velferdstjenesten.

Johannes Saastad, Venstrealliansen

2. kandidat for Venstrealliansen Johannes Saastad er uenig og mener undersøkelsen i større grad viser at studentene er misfornøyd med dagens tilbud.

– SiO har ikke klart å være den beste versjonen av hva de kan være, sier Saastad.

Saastad utdyper med at en åpning av private aktører ville gått utover over de mindre sentrale tilbudene.

– Betyr dette flertallet at studentene er forledet?

– Nei, jeg mener ikke det. Likevel tror vi mange ikke skjønner hvilke radikale verktøy som finnes for å forbedre det tilbudet som er, forteller han og viser til at Venstrealliansen vil jobbe for større åpenhet rundt hvordan SiO jobber.

Studentvalget 2018: Vil kaste ut Akademika og ha bar på Frederikke

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på vegne av NSO og Universitas
  • Intervjuene ble gjennomført i perioden 23 mars til 27 april, og 1035 studenter er spurt.
  • Undersøkelsen har en feilmargin fra 1.9 til 3.1 prosentpoeng.

– Urealistisk

Leder for Norsk studentorganisasjon Mats Beldo har kikket gjennom resultatene og er enig med Saastad om at det tyder på at studenter er misfornøyd med deler av dagens tilbud.

– At private aktører skal motta tilskudd og tilby sentrale tjenester som studentboliger er lite realistisk. Når gjelder de lokale lærestedene er det opp til dem å arbeide for hvorvidt deler av velferden kan endres på, forteller Beldo.

Det var størst enighet på lærestedet BI. Her var det ingen tvil om hva de markedsvennlige studentene ønsket seg. 78% av de spurte studentene var enige i at private aktører måtte få konkurrere om studentvelferden.

– Allerede konkurranse

Styreleder i SiO, Vetle Bo Saga, fremhever at samskipnaden allerede opererer i et marked med konkurranse på flere områder, blant annet i bolig- og treningsmarkedet.

– Det avgjørende er at studentene får et rimelig og variert tilbud. SiO bidrar til dette, og vil gjerne være en viktig del av mat- og drikketilbudet også fremover. Her er det viktig hva institusjonene og Velferdstinget mener.

Elisabeth Holien er leder for Velferdstinget. Hun mener private aktører kan svekke studentens makt over tilbudet som blir levert.

– Den fremste fordelen studentene har med samskipnadene, er at de er studentstyrt gjennom flertallet i hovedstyre, noe man åpenbart ikke vil ha hos andre tilbydere. Makten studentene har over eget tilbud vil derav utfordres ved private tilbydere.

Hva er Velferdstinget egentlig? Dette er studentpolitikken og så mye koster den

Powered by Labrador CMS