Tomme lesesaler og digital undervisning har preget studentenes studiehverdag under pandemien.

Studiebarometeret har talt:

Studentene savner det sosiale

Årets utgave av Studiebarometeret viser at koronapandemien fortsatt gjør hverdagen vanskeligere for studentene. Flere er mindre motiverte enn før og savner et sosialt læringsmiljø.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om Studiebarometeret

  • Studiebarometeret ble gjennomført for niende gang høsten 2021.
  • Studiebarometeret gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. NOKUT gjennomfører undersøkelsen på vegne av Kunnskapsdepartementet.
  • Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår rundt 1 800 studieprogrammer.
  • Studentundersøkelsen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Kilde: regjeringen.no

Tirsdag presenterte Regjeringen resultatene av den store studentundersøkelsen Studentbarometeret, der flertallet av studentene svarer at de er mindre faglig motiverte og integrerte i et sosialt studentmiljø.

– Studentene bekrefter at de to siste årene har vært tøffe for dem, både sosialt og faglig. Vi ser at mange mister motivasjonen av mye digital undervisning, og det skal vi ta på alvor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding tirsdag.

Les også: Nå får studentene strømstipend

Lei av nettundervisning

Det er rundt 30 000 studenter som har svart på spørsmål i årets utgave av Studiebarometeret, og i tillegg til standardspørsmål som går igjen fra år til år, har studentene fått egne spørsmål om hvordan koronasituasjonen og nettundervisning har påvirket studielivet.

Resultatet viser at studentene synes nettundervisningen går utover utdanningskvaliteten og motivasjonen deres. Nesten seks av ti mener kvaliteten på utdanningen ville vært bedre dersom undervisningen var fysisk, mens over seks av ti svarer at nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning. Under halvparten av studentene oppgir å ha blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø.

– Vi har sett at nettundervisningen som har erstattet fysiske forelesninger fungerer bra enkelte steder og mindre bra andre steder, men hovedbildet er at studentene er lei av å følge mye av undervisningen via skjerm, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Nedslående

– Dette er nedslående tall. De bekrefter også det vi har sett tidligere: at studentene ikke opplever like stort læringsutbytte fra den digitale undervisningen som de får fra den fysiske.

Det sier Jørgen Hammer Skogan leder for Studentparlamentet ved Universitet i Oslo til Universitas.

Forrige uke fjernet regjeringen kravet om 1 meters avstand i undervisningssituasjoner. Mandag sa statsminister Jonas Gahr Støre til NTB at de vil vurdere om det er mulig å gjøre ytterligere lettelser i løpet av denne uka, basert på råd fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene.

Skogan tror studentene er klare for å komme tilbake igjen på campus etter snart to år med pandemi. Han har en klar forventning om at universitetene tar i bruk det mulighetsrommet de nå har fått.

– Fysisk skal være normalen. Vi ser klart og tydelig at det er dette studentene ønsker.

– Er det noe annet ved årets studentbarometer du bet deg merke i?

– Mange studenter har savnet egnede steder å jobbe under pandemien. Det viser hvor viktig det er med tilgjengelighet på campus. I tillegg er det bekymringsverdig å se at motivasjonen for å delta i undervisningen har falt. Alle piler peker derfor i retning av hvor viktig det er med fysisk tilstedeværelse for studentene.

Fornøyde med studieprogrammet

Selv om det er en liten nedgang sammenlignet med tidligere år, sier de fleste studentene at de er fornøyde med studieprogrammet sitt.

– Det er bra at studentene fremdeles er fornøyde med studiene sine, men pandemien har nok hatt en innvirkning her også. At nedgangen ikke er større, tyder på at grepene universitetene og høyskolene har hatt for å motvirke de negative effektene av pandemien i stor grad har fungert, sier Borten Moe.

De mest fornøyde studentene finner vi på arkeologi, religion og matematikk og statistikk. Studentene som er minst fornøyde med studiet er de som går sykepleie, grunnskolelærer og lektorutdanning.

Powered by Labrador CMS