Lånekassadamen: I høst feiret Lånekassen 70 år. Som en forsinket gave må studenter som har jukset på bostedet betale tilbake mer penger enn de hadde regnet med til direktør i Lånekassen,  Marianne van den Houten Andreassen. Arkivfoto: Lucas Ibanez-Fæhn.
Lånekassadamen: I høst feiret Lånekassen 70 år. Som en forsinket gave må studenter som har jukset på bostedet betale tilbake mer penger enn de hadde regnet med til direktør i Lånekassen, Marianne van den Houten Andreassen. Arkivfoto: Lucas Ibanez-Fæhn.

Forsøkte å svindle seg til 36 millioner kroner

For 2321 studenter vokste det kommende studielånet kraftig etter Lånekassens bokontroll.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om bokontrollen

  • Ordningen med utdanningsstipend fungerer slik at studentene først får hele basisstøtten som lån. Etter bestått eksamen kan inntil 40 prosent av dette lånet bli gjort om til utdanningsstipend. Omgjøringen skjer først året etter, slik at omgjøring for 2016 først skjer i november 2017.
  • For studieåret 2017-2018 kan en vanlig student få utbetalt 111 657 kroner i lån å stipend. Av dette kan rundt 45 000 kroner bli omgjort til stipend.
  • Studenter som bor sammen med foreldrene, har ikke rett til utdanningsstipend. Noen studenter oppgir at de har flyttet hjemmefra for å få stipend. Det er disse studentene Lånekassen forsøker å få bukt med.

Det er ikke alle som får et like godt møte med det nye året. Studielån er det siste mange orker å tenke på i starten av et nytt studieår. For 2321 blir denne tanken nå enda tyngre å tenke på.

Husker du? Lånekassen feirer 70 år

36 millioner kroner

I 2017 kontrollerte Lånekassen 43 000 studenter som oppga at de bodde borte. 2321 studenter klarte ikke å dokumentere at de ikke bodde hjemme, og får dermed ikke omgjort lånet sitt til utdanningsstipend. Dette utgjør 5,4 prosent av alle de kontrollerte.

Lånekassen oppgir at studenter forsøkte å jukse seg til hele 36 millioner i løpet av 2016. Det betyr at 2321 studenter må belage seg på et enda større studielån enn de kanskje hadde sett for seg.

Kristine Eilertsen, utviklingsdirektør i Lånekassen, ser alvorlig på jukseforsøkene.

– Å gi uriktige opplysninger til Lånekassen for å få et stipend de ikke har rett til, er misbruk av samfunnets velferdsgoder, sier hun.

Lånekassen: Norske studenter er ærligere enn forventet

Eilertsen forteller at å jukse seg til stipend kan få store følger. Om man blir tatt i å forfalske dokumentasjon, risikerer man politianmeldelse. Imidlertid ble Ingen slike saker avdekket i fjorårets kontroll.

Ærligere enn forventet

Hvert år gjennomfører Lånekassen sin såkalte bokontroll for å avsløre studenter som oppgir å ha flyttet ut. Kontrollen som ble gjort undersøker bosituasjonen for det forrige året. Tallene som nå er offentliggjort omhandler altså studenter som hadde stipend i 2016.

For ett år siden ble 1616 studenter tatt i bokontroll. Dette tilsvarte 24 millioner kroner, og cirka fem prosent av de kontrollerte. Økningen i antall som ble tatt henger sammen med at et betydelig antall flere studenter ble kontrollert i 2017.

– Vi ser at andelen ligger jevnt på 4-5 prosent. De aller fleste studenter er ærlige, og det er vi veldig glad for. Bokontroller er et tiltak for å forebygge misbruk av ordningen med utdanningsstipend. Det er viktig at samfunnets velferdsordninger ikke misbrukes, og studiestøtte skal gå til de som har rett på det, sier Eilertsen.

Etikkprofessor om jukse-studentene: Mangler moralsk ryggrad

Da Lånekassen startet jakten på svindlerne for tre år siden, regnet de med at det totale svindelbeløpet var svimlende 72 millioner kroner.

Det faktiske beløpet har dermed vist seg å være langt lavere.

Powered by Labrador CMS