Samla flokk: Både appell og diktlesing ble fremført på markeringen utenfor Georg Sverdrups hus torsdag formiddag.

UiO vil ikke endre kommunikasjon etter bombing av universitet i Gaza

Det er ikke akseptabelt å samarbeide med Israelske høyskoler og universiteter, sier professor ved UiO. Aktivister på Blindern mener det er behov for aktiv handling fra norske universiteter.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag samlet studenter og ansatte seg utenfor Georg Sverdrups hus ved Universitetet i Oslo (UiO). De ville vise sin støtte og solidaritet med studentene og akademikerne i Palestina. 

Arrangørene for markeringen var gruppen som har jobbet med et opprop for akademisk boikott av Israel, i tillegg til tilknyttede aktivister. 

Ønsker reaksjon fra UiO 

Markeringen fant sted som en reaksjon på de store ødeleggelsene på universitetene i Gaza.17. januar ble et av Gazas største universiteter, Israa-universitetet, totalt destruert av et bombeangrep. 

Aktivistene mener at UiO ikke har reagert tilstrekkelig etter angrepene.

– Jeg støtter denne markeringen, fordi det er et helt tydelig behov for aktiv handling fra norske universiteter og høyskoler for å unngå totalrasering av den palestinske høyere utdanningssektoren, sier Hege Hermansen.

Alvorstung: Professor ved UiO Hege Hermansen oppfordrer studenter til å vise solidaritet med Palestina.

Hun er professor i utdanningsvitenskap ved UiO.

I sin appell til de fremmøtte opplyste Hermansen om at mange studenter og ansatte på universiteter i Gaza har blitt drept, og at 88.000 studenter nå har fått studietiden avbrutt. 

Professoren mener at UiO kunne gjort mye mer enn hva som har blitt gjort til nå. 

– Det jeg syntes er helt naturlig, er at UiO sier at det ikke er akseptabelt å samarbeide med universiteter og høyskoler i Israel, som aktivt støtter opp om et pågående folkemord mot palestinerne, sier Hermansen og legger til:

– Det er ikke rakettforskning. Man trenger ikke professorkompetanse for å forstå at det er dypt problematisk. 

Krever akademisk boikott

Hermansen oppfordret alle studenter og ansatte ved UiO til å skrive under på en akademisk boikott av Israel. Initiativet har så langt levert inn over 500 signaturer til rektor Svein Stølen, skriver Uniforum. 

Davina Kaur Patel er stipendiat ved det medisinske fakultet på UiO, og har vært en av initiativtakerne til oppropet. 

Maktbruk skal bare rettes mot stridende

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

– Vi er her for å synliggjøre våre krav til UiOs universitetsstyre, og til rektor Svein Stølen, om en akademisk boikott av israelske høyskoler og universiteter, sier Patel. 

Kravene knytter seg blant annet til tidligere uttalelser fra UiO om situasjonen i Gaza. Patel mener de ikke har vært tydelig nok.

– Ved å samarbeide med israelske institusjoner, støtter vi institusjoner som er med på å undertrykke noen andres akademiske frihet. Vi ønsker at universitetet skal gå i front gjennom å ta aktiv stilling til situasjonen og en akademisk boikott. De har en stor innflytelse på akademia i Norge, sier Patel. 

Preget: Stipendiat Davina Kaur Patel engasjerer seg i debatten om en akademisk boikott av Israel.

Hun og de andre samler fremdeles inn signaturer fra studenter og ansatte på UiO, som de skal ta videre til studentparlamentet. 

– De fleste som har signert er studenter, over 450 av dem, sier Patel, som mener det viser et tydelig ønske fra studentmassen. 

Tre ting som kan gjøres

Professor Hege Hermansen mener mye kan gjøres for å vise solidaritet med studenter og akademia i Palestina, og som UiO kan gjøre på et institusjonelt nivå. Hun sier at dette er noe palestinerne har bedt om i 20 år. 

– Palestinerne har bedt om tre ting som er viktige for dem. De har bedt oss om å avstå fra institusjonelt samarbeid med universiteter og høyskoler i Israel. De har bedt om at vi avstår fra innkjøpsavtaler med selskaper som bidrar til eller som profitterer av okkupasjonen av Palestina. Og så har de bedt oss om å aktivt støtte opp om palestinske akademikere, ved å for eksempel inngå ulike former for forskningssamarbeid. 

Vil ikke endre budskap

I en e-post skriver UiO-rektor Svein Stølen at alle er sterkt preget av det som skjer på Gazastripen, og av den forferdelige situasjonen sivilbefolkningen der befinner seg i. 

Vi ønsker at universitetet skal gå i front gjennom å ta aktiv stilling til situasjonen og en akademisk boikott

Davina Kaur Patel, stipendiat ved det medisinske fakultet

«Fra mitt ståsted, som rektor, er det også trist å se at barn og unge fratas mulighet for utdanning, og de store ødeleggelsene av skoler og universiteter.»

Imidlertid ønsket ikke Stølen å endre budskapet sitt, slik Patel og de andre studentene ønsker seg. Han ville derimot gjenta det som har blitt sagt av UiO siden krigen brøt ut: 

«Maktbruk skal bare rettes mot stridende. Sivile skal så langt som mulig vernes mot følgene av krig og sikres humanitær hjelp når det trengs.»

Stølen presiserer at det settes stor pris på engasjement blant UiOs studenter og ansatte i denne saken.

Powered by Labrador CMS