Universitas søker ny ansvarlig redaktør!

Vil du være med på å lage verdens beste studentnyheter? Søknadsfrist 14. mai.

Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 12 000 med omtrent 30 utgaver i året og utgis ukentlig i vår- og høstsemesteret, i tillegg til nettavisen.

Universitas dekker alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, men også nasjonale og internasjonale nyheter om høyere utdanning og forskning. Omsetningen er i underkant av 4 millioner i året, og redaksjonen består av rundt 60 medarbeidere.

Redaktørstillingen er en lønnet fulltidsjobb i semestrene. Engasjementet varer i ett år, og begynner 1. august 2024. Søkere må ha journalistisk erfaring og bør ha studert ved et lærested knyttet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Det vil være en fordel å kjenne til hvordan en studentavis ledes. Evne til å lede og motivere andre medarbeidere er vesentlig. 

Søknad med programerklæring, hvor du beskriver dine ønsker og visjoner for avisa og hver enkelt seksjon, CV og annen dokumentasjon sendes til styreleder Yosef Ihdego på Yosef.ihdego@outlook.com.

Søknaden må være Universitas i hende senest Tirsdag 14. mai.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: 

styreleder Yosef.ihdego@outlook.com eller ansvarlig redaktør Alida Alida De Lange D'Agostino på e-post dagostinoalida@gmail.com

Powered by Labrador CMS