Universitas søker medarbeidere!

Vi søker journalister, fotografer og sideuttegnere.

Universitas er Norges største studentavis med et opplag på 17 000 eksemplarer og 35 utgaver i året. Dekningsområdet er alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, men også høyere utdanning og forskning på nasjonalt nivå. Avisas målsetning er å være ledende innen nyheter om høyere utdanning i Norge.

JOURNALISTER

Har du lyst til å skrive for Norges viktigste studentpublikasjon? Vi søker idérike, kreative og skriveføre journalister, som er villige til stå på for å lage Norges beste studentavis. En søknad må inneholde CV, noen ord om hvorfor vi har bruk for deg, minst tre ideer til saker du kunne tenke deg å skrive for oss og arbeidsprøver – gjerne laget for anledningen. Tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse. Arbeidet er honorert.

For spørsmål, ta kontakt med redaktør Aksel Kjær Vidnes på e-post: a.k.vidnes [at] universitas.uio.no.

FOTOGRAFER

Vi søker også nye fotografer, med øye for de gode bildene. Du trenger ikke å eie eget fotoutstyr, selv om det kan være en fordel. En søknad må inneholde CV, noen ord om hvorfor vi har bruk for deg, minst tre ideer til fotoreportasjer, samt arbeidsprøver, gjerne laget for anledningen. Tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse. Arbeidet er honorert.

For spørsmål, ta kontakt med fotosjef Stephane Lelarge på e.post: s.lelarge [at] universitas.uio.no

SIDEUTTEGNERE

Universitas trenger flere sideuttegnere. Tidligere erfaring fra avis eller lignende er en fordel, men ingen betingelse. Det er viktigere at du har vilje til å stå på samt at du har gode ideer til hvordan vi kan gjøre avisen bedre. Du må også ha et blikk for god layout og ha kjennskap til In Design og Photoshop. En søknad må inneholde CV, noen ord om hvorfor vi har bruk for deg samt arbeidsprøver, gjerne laget for anledningen. Arbeidet er honorert.

For spørsmål, ta kontakt med uttegnersjef Håken Lid på e-post: haakenl [at] universitas.uio.no

SØKNADEN LEVERES

– På e-post: a.k.vidnes [at] universitas.uio.no.

– Med post: Universitas v/redaktør Aksel Kjær Vidnes, boks 89 Blindern, 0314 OSLO.

– SØKNADSFRIST: FREDAG 23. JANUAR KL. 12.00

Powered by Labrador CMS