Sitattjuv: Kunnskapsministeren avsluttet innlegget sitt under innspillseminaret med å sitere sjokolade-mogulen Milton S. Hershey: -«Å gi folk kvalitet. Det er den beste reklame» Hershey snakket streng tatt om salg av sjokolade, og utdanning er noe annet. Men prinsippet er det samme – det gjelder for universiteter og høyskoler også, avsluttet Røe Isaksen.

Vil ha innspill fra studentene

Til neste år kommer tidenes første stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Nå skal den fylles med innhold.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsministerens oppskrift på utdanningskvalitet:

  • Studentene må integreres i det akademiske fellesskapet
  • Universitetene og høyskolene må:
  • ...Ha høye ambisjoner på studentenes vegne.
  • ...Tilby aktiviserende og varierte læringsformer.
  • ...Skape en kvalitetskultur.
  • ...Ha et godt samspill med arbeidslivet

Våren 2017 skal regjeringen legge frem [den første stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning](1). Stortingsmeldingen skal se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å heve kvaliteten i høyere utdanning, og er en videreføring av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Torsdag 7.april inviterte Kunnskapsdepartementet (KD) og Norsk studentorganisasjon (NSO) til et innspillseminar, der studentrepresentanter fra alle utdanningsinstitusjonene fikk muligheten til å komme med forslag til hva kvalitetsmeldingen bør inneholde.

– God utdanningskvalitet er når institusjonene klarer å motivere studentene til å gjøre sitt ytterste, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Felles kvalitetsforståelse

Nøyaktig hva dette skal innebære er mer vrient. Isaksen åpnet seminaret med et innlegg hvor han sa at for å kunne heve studiekvaliteten må studentene, utdanningssektoren og arbeidslivet i fellesskap komme frem til en felles forståelse av hva kvalitet er.

– Det er vanskelig å finne en formel for kvalitet, men vi søker ikke helt i blinde. Vi vet hva som gir høy undervisningskvalitet, utfordringen er at vi ikke gjør nok av det. Derfor må vi diskutere hva universitetene og høyskolene bør gjøre, men også hva vi kan gjøre politisk, uttalte han.

Kunnskapsministeren trakk frem fem faktorer som vil øke studiekvaliteten (se faktaboks).

Studenter utgjør i dag en ubrukt ressurs, som vi mener kan og bør brukes mer»

Therese Eia Lerøen, NSO-leder

Ikke KD sitt ansvar

Overfor Universitas uttrykte Isaksen at hans departement verken kan eller bør gå inn og forsøke å detaljstyre undervisningsopplegget til lærestedene. Dette er noe han mener de ulike utdanningsinstitusjonene må ha ansvaret for. Men statsråden hadde likevel noen klare tanker på hva institusjonene burde gjøre.

– For å kunne heve undervisningskvaliteten må universitetene og høyskolene, samt den enkelte foreleser og de ulike fagmiljøene, bli flinkere på å hente inn tilbakemeldinger om hva studentene synes om undervisningsopplegget, mener statsråden.

– Hva er det du håper å få ut av å snakke med NSO og studentene?

– NSO har etterlyst dette veldig lenge og det er i veldig stor grad deres ære at denne problemstillingen kommer skikkelig på dagsordenen. Derfor håper jeg at vi i dag kan få en god diskusjon, hvor vi får noen spørsmål og får luftet forskjellige ideer, svarer Isaksen.

Stille strengere krav

Da regjeringen presenterte sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning i desember 2014, ble de kritisert, blant annet av NSO, for å nedprioritere utdanning. NSO etterlyste da en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet.

– Vi er svært fornøyde med at kunnskapsministeren er så enig med NSO. De fem punktene han trakk frem under seminaret er tiltak som vi savner i dag. Det er gledelig at han nå sier at han ønsker å gjøre noe med det, sier NSO-leder Therese Eia Lerøen.

Kunnskapsministeren uttalte til Universitas at NSO har ikke kommet med en ferdig oppskrift på hva de mener at han og regjeringen kan gjøre fra politisk hold.

– Det Kunnskapsdepartementet kan gjøre er å stille krav til den faglige aktiviteten som skjer på universitetene og høyskolene. De har flere arenaer hvor de både kan stille krav og følge opp den aktiviteten som foregår, mener Eia Lerøen.

NSO-lederen viser òg til at KD og Isaksen gjennom statsbudsjettet kan gi studentene muligheten til å bruke mer tid på studiene ved å heve studiestøtten for alle.

NSO-leder: Therese Eia Lerøen.

Vil aktivisere studenter

Studentorganisasjonen håper den kommende stortingsmeldingen vil ta tak i dagens utfordringer som går utover kvaliteten i høyere utdanning.

– For oss er det viktig at meldingen blant annet sier noe om aktiviserende undervisning, relevante vurderingsformer, studentinvolvering i forskning, samt synliggjøre at studentene er en del av det akademiske fellesskapet. Studenter utgjør i dag en ubrukt ressurs, som vi mener kan og bør brukes mer, sier NSO-lederen.

NSO mener at politikerne bør skissere en klar visjon for hva høyere utdanning skal være.

– Mener de at høyere utdanning skal bidra til kritisk tenkende individer, så må man legge opp undervisning og vurdering slik at studenter skal kunne tenke kritisk, påpeker Eia Lerøen.

Hun mener dagens undervisningsmodell, med forelesninger og 6-timers skoleeksamener, fungerer dårlig til det målet.

– Hva er det som er viktigst for NSO at kvalitetsmeldingen inneholder?

– Det viktigste for oss er at det blir stilt tydelige krav og forventninger til institusjonene, sier NSO-lederen.

Powered by Labrador CMS