Dobbel misnøye: Studentene Ida Krogn Sjursen (24) og Emma Marie Fosshaug Strand (20) synes universitetet har behandlet dem urettferdig.

Jobbet gratis for UiO, mens andre fikk lønn

– Veldig urettferdig

Mens noen studenter fikk 217 kroner i timen for å stå på stand under Åpen dag ved UiO, måtte andre gjøre jobben frivillig.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg hadde stått på stand uavhengig om jeg fikk betalt eller ikke, men urettferdigheten gjør hele situasjonen upassende.

Det sier psykologistudent Ida Krohn Sjursen (24). Hun er en av mange som ikke fikk betalt for jobben hun gjorde under UiOs Åpen dag – et årlig arrangement hvor elever fra videregående skoler og andre interesserte kommer på besøk for å høre mer om de ulike studieprogrammene.

På instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) var det studentene i programutvalgene som ble satt til å stå på stand. For arbeidet fikk de 217 kroner i timen av instituttet.

Ulikt på samme fakultet

– Alle forhold ved en arbeidsplass som er dømt til å skape uro og misnøye, bør unngås. Forskjellsbehandling, spesielt når den ikke er saklig begrunnet, er et slikt forhold, sier leder for tilsynets svartjeneste, Vigleik Mikal Aas. 

UiO kan ikke gi en oversikt over hvem som fikk betalt og ikke.

– Veldig urettferdig 

Sjursen studerer bachelor i psykologi, og sto på stand for sitt eget studieprogram. Psykologisk institutt (PSI) er, som ISS, underordnet det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV). Likevel fører de vidt forskjellig praksis når det kommer til betaling av studenter under Åpen dag. 

Det hjelper jo ikke på motivasjonen at andre får 217 kroner i timen for et arbeid du selv gjør frivillig

Emma Marie Fosshaug Strand (20), bachelorstudent i sosialantropologi

I utgangspunktet synes Sjursen det er veldig givende å stå på stand.

– Når jeg derimot får vite at andre i min situasjon blir lønnet for arbeidet, og jeg ikke visste om dette på forhånd, tenker jeg at det er veldig urettferdig, sier hun. 

Emma Marie Fosshaug Strand (20) stemmer i. Hun studerer bachelor i sosialantropologi, et annet program på SV. Heller ikke hun fikk betalt for stand-jobben. 

– Jeg så for meg at arrangementet var preget av dugnadsånd. Det var hyggelig å få gratis lunsj, men det er på ingen måte det samme som å få utbetalt penger, sier hun og legger til:

– Det hjelper jo ikke på motivasjonen at andre får 217 kroner i timen for et arbeid du selv gjør frivillig. 

Dugnadsånd på bestilling: Anniken Hagelund ser ingenting i veien med å betale studenter for arbeid som tradisjonelt har basert seg på frivillighet.

Lønner studenter

Instituttleder på ISS Anniken Hagelund mener det er helt riktig å betale studentene, ettersom de gjør rekrutteringsarbeid på instituttets vegne. 

– Etter at UiO sentralt gjorde en gjennomgang og fant at de forskjellige områdene på universitetet hadde ulik praksis, oppfordret de til å betale for arbeidet. Det mente vi var riktig å følge opp.

Hun avviser at dette kan gå utover frivillighetskulturen blant studentene. 

– Det er forskjell på dette arbeidet og andre frivillige verv studentene kan påta seg, sier hun og viser til ting som programråd og styrer med tillitsverv.

Hun påpeker at dersom studentene ikke hadde gjort jobben, så hadde de administrativt eller faglige ansatte måttet bemanne standene. Imidlertid mener hun studentene er bedre egnet til jobben.

– Besøkende på Åpen dag er som oftest interessert i studenttilværelsen, noe studentene best besvarer. 

En av dem som sto på stand for ISS under Åpen dag, var Hedda Karoliussen (21). Hun studerer kultur og kommunikasjon ved ISS, og mener instituttet tok riktig avgjørelse ved å betale studenter for jobben. I en SMS til Universitas skriver hun følgende: 

«Det gjør det også lettere å rekruttere, fordi studentene da kan stå på stand istedenfor å jobbe eller studere. Jeg personlig stod på stand i seks timer, og hadde ikke stått så lenge hvis det ikke var betalt».

Ingen samlet praksis

Bjørn Lau, instituttleder ved Psykologisk institutt, bekrefter en svært varierende praksis ved de forskjellige instituttene på UiO. Mens noen institutter, som ISS, betingelsesløst betaler studentene på stand, velger noen å bruke allerede eksisterende kontraktsforhold med studenter på instituttet. 

– Andre institutter betaler kun ved kapasitetsmangel, forteller Lau. 

Julianne Krohn-Hansen, studieleder ved det humanistiske fakultetet (HF), ønsket ikke å stille til et intervju om saken, men svarer Universitas på e-post. Hun skriver at alle studenter ved HF som stod på stand under Åpen dag, skal ha fått betaling. 

«Mange av studentene som jobber denne dagen er allerede ansatt hos oss, og gjør dette som en del av jobben sin.»

Studentene som ikke var ansatt ved HF fikk gavekort som betaling.

På spørsmål om hvorvidt HF mener at gavekort er en akseptert form for lønn, vedgår de at gavekort ikke kan sidestilles vanlig lønn.

«Tidligere har det å stille opp på Åpen dag vært på frivillig basis, men vi har ønsket å gi kompensasjon i form av gavekort for den innsatsen studentene gjør. Det er et mål at alle studenter som bidrar på Åpen dag tenker at det er verdt innsatsen.»

Krohn-Hansen opplyser at gavekortenes verdi var på 500 kroner for en halv dag, og 1000 kroner for en hel dag. 

Ulik lønn for likt arbeid

Liv Dalen Tennøe er sjef i seksjonen for kommunikasjon ved UiO. De har ansvaret for universitetets markedsføring, profilering og studentrekruttering. 

– Når vi i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) bruker studenter, for eksempel på universitetsturneen eller Åpen dag, får de betalt. 

Den samme praksisen har seksjonen oppfordret fakultetene til å følge. Ifølge Tennøe har dette vært et tema i prosjektgruppa for Åpen dag, der AKS og fakultetene jobber sammen. Seksjonen vil jobbe for å gjøre utbetalingene til en mer helhetlig praksis.

– Vår anbefaling er at studenter får betalt for denne typen arbeid. 

Samtidig understreker hun at fakultetene er selvstendige virksomheter, som selv velger hvordan de vil løse dette. 

– Tenker dere ikke at likt arbeid burde lønnes likt, uavhengig av hva fakultetene selv mener?

– Det vi tenker er at vi tar det opp i prosjektgruppen der fakultetene møtes, og snakker sammen for å forsøke å finne en felles løsning. 

– Så dere kommer ikke til å gi bestemte føringer på hvordan dette skal håndteres?

– Det er ofte sånn at vi og fakultetene blir enige om en felles praksis. Slik er det på mange områder, og jeg kan se for meg at det blir det her også.

Hanne Degerstrøm Ellingsen jobber med koordinering av Åpen dag på det samfunnsvitenskapelige fakultet, hvor hun er sjef for studieseksjonen.

– Ønsker dere ikke å bestrebe at alle på stand under Åpen dag betales likt, noe som åpenbart ikke er tilfellet?

– I og med at instituttene på fakultetet selv bestemmer hvordan de håndterer Åpen dag, så har ikke fakultetet gitt noen føringer på disse punktene, sier Ellingsen og understreker at enhetene selv heller ikke har ønsket felles føringer.  

Vår anbefaling er at studenter får betalt for denne typen arbeid

Liv Dalen Tennøe, seksjonssjef for kommunikasjonsseksjonen, UiO

På spørsmål om hvor mange av fakultetets enheter som betalte studentene på stand, kan hun ikke gi noe svar. 

Arbeidstilsynet: Bør unngås

Universitas har lagt frem saken for Arbeidstilsynet. Leder for Arbeidstilsynets svartjeneste, Vigleik Mikal Aas, forteller at den sprikende lønnspraksisen ikke er ulovlig. 

– Lønn er avtalebasert. Det er ikke ulovlig å betale ulikt for et arbeid som i større eller mindre grad er av samme art. Slike forskjeller forekommer overalt, både i offentlig sektor, og i betydelig større grad i privat sektor, sier Aas.

Likevel kommer han med en rettledende pekefinger mot UiO. 

– Det vi er opptatt av, er at alle forhold ved en arbeidsplass som er dømt til å skape uro og misnøye, bør unngås. Forskjellsbehandling, spesielt når den ikke er saklig begrunnet, er et slikt forhold.

Powered by Labrador CMS